Gå til hovedindhold
Jobbet "Enterprise Arkitekt" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Enterprise Arkitekt til Forsvarets Koncern IT

Har du profilen til at udvikle og sikre Forsvarets Enterprise arkitektur og har du lyst til at gøre en forskel på en spændende og fagligt udfordrende arbejdsplads, så er her stillingen for dig.

Om os
I Forsvaret stilles der høje krav til at vores arkitektur har en meget høj kvalitet og at den er sammenhængende, sikker og effektiv. 
Arkitekturen skal understøtte det forretningsmæssige behov, nationalt og internationalt. Fx om-bord på skibe i Nordatlanten eller på missioner i ørkenen, i Danmark og i Rigsfællesskabet samt i NATO og det internationale fællesskab.

Arkitekturopgaver løses af arkitekturfunktionen ved Koncern IT samt af domæne- og forretningsarkitekter ved koncernens myndigheder. Arkitekturfunktionen er en strategisk funktion der bidrager til at realisere Forsvarets visioner, strategier og målsætninger. Det er arkitekturfunktionens ansvar, at sikre den sammenhængende arkitektur for hele Forsvaret samt anbefale tiltag, der ud fra en arkitekturmæssig synsvinkel kan understøtte implementeringen af de koncernfælles strategier.

Om stillingen
Vi søger en udadvendt og erfaren arkitekt, som skal medvirke til at fastsætte og videreudvikle den sammenhængende arkitektur. Er du nyuddannet hører vi også meget gerne fra dig. Vi vil tilbyde dig uddannelse samt opbygning af erfaring gennem samarbejde med vores arkitekter.

Stillingen indeholder blandt andet følgende arbejdsopgaver:

 • Rådgivning omkring arkitekturforhold både i nationale og internationale fora fx NATO
 • Rådgivning af koncernens løsningsarkitekter om koncernens enterprise arkitektur
 • Sikring af at løsningsarkitekterne følger arkitekturen og de styrende principper for arkitekturen 
 • Security by design # altså at sikkerhed er indtænkt fra begyndelse i alle løsninger
 • Medvirke til at godkende arkitekturen for alle projekter der forelægges forsvarets porteføljekomite og it-porteføljeudvalg. Herunder: 
  • Kontrol af at arkitekturen er i overensstemmelse med forsvarets arkitekturprincipper og retningslinjer
  • Vurdering af om løsninger kan realiseres indenfor rammerne af arkitekturen
  • Videreudvikling af arkitekturen hvis løsninger ikke kan realiseres indenfor de fastsatte rammer
  • Formulering af polices på informationssikkerhedsområdet og realisering af disse i form af konsistente regelsæt
  • Deltagelse i udviklingsaktiviteter med forretningen hvor Digitalisering, Big Data, Machine learning, Robitic process automation og Cognitive computing m.fl. ses at være en del af løsningen

Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse som fx ingeniør, eller anden relevant teknisk it-faglig baggrund som datalog eller tilsvarende. Er du major/orlogskaptajn er det en forudsætning, at du har gennemført Master i Militær Studier (MMS) eller tilsvarende. Er du en erfaren kaptajn, der har påbegyndt MMS eller en anden relevant uddannelse, hører vi også meget gerne fra dig.

Du er en teamplayer, og du brænder for at udvikle dit speciale og lære nye ting. Du arbejder engageret, struktureret og er kvalitetsbevidst, og tager ansvar for både dine og sektionens opgaver. Du trives i et arbejdsmiljø, hvor der er fokus på at yde det bedst mulige også selvom ændringer kan ske hurtigt. Du har et godt humør og formår at kommunikere teknisk komplekse informationer til såvel tekniske som ikke-tekniske samarbejdspartnere og kolleger. 

Det vil være en fordel hvis du har:

 • analytiske evner og tænker logisk.
 • et kendskab til arkitekturarbejde dækkende primært EA samt Teknisk løsningsarkitektur 
 • et kendskab til beskrivelse af systemlandskaber vha. anvendelse af arkitektur frameworks
 • et kendskab til udarbejdelse af arkitekturmønstre og informationsmodeller
 • et kendskab til arkitekturværktøj, procesnotationen BPMN og arkitekturrammeværkende såsom; UAF, TOGAF, DODAF, MODAF, NAF og OIOEA

Vi tilbyder dig muligheden for at indgå i et team af dygtige og engagerede arkitekter. Din personlige og faglige udvikling er vigtig. Derfor vil vi også tilbyde dig uddannelse fx på Teknologisk Institut, hvor du indenfor det første år vil kunne opnå certificeringer indenfor it arkitekt området dækkende fx It arkitekt foundation, Enterprise Arkitekt, Systemarkitekt m.fl.

Du behersker dansk og engelsk i både skrift og tale på et fagteknisk niveau.

Ansættelsesvilkår
Som ingeniør/akademiker ansættes og aflønnes du, alt efter erfaring, på skalaløn 4-8 eller som specialkonsulent efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansmini-steriet og akademikere i Staten. Der vil, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Har du en anden it-relevant uddannelse ansættes og aflønnes Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK samdata) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Din samlede løn består af en grundløn og et individuelt forhandlet tillæg, afhængig af dine kvalifikationer. Grundlønnen er jf. overenskomsten indplaceret i løngruppe 3. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. 

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. 
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionschef Glenn Jeilsø på tlf. 7281 4351.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anett B. Kronborg fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 728 19135.

Ansøgningsfristen er torsdag den 22. december 2017. Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Stillingen er til besættelse snarest.

Vi vil bede dig søge stillingen via "Ansøg" linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du medbringe dem til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder