Jobbet "Enhedschef til Vejviden og Genopretning i Teknik- og Miljøforvaltningen" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vi søger dig, som enten har god ledererfaring eller gerne vil begynde din lederkarriere hos Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns kommune.

Du har relevant erfaring fra fx en stor bygherreorganisation, entreprenørvirksomhed, et konsulenthus, en forsyningsvirksomhed eller fra en anden offentlig myndighed. Du vil få rig mulighed for at sætte din faglige viden og erfaringer i spil og ledelsesmæssigt tage ansvar for, at borgere i København oplever gode veje, cykelstier, fortove og afvanding.

Vores enhed Vejviden og Genopretning har vokseværk, og der er behov for også at tilføre flere ledelsesressourcer. Vi søger derfor en enhedschef, der brænder for personaleledelse, og som er i stand til at tage ansvar for vores mangeartede opgaver.

Om jobbet
Du får personaleansvar for en enhed med ca. 23 medarbejdere fordelt på to teams. En af dine kerneopgaver bliver at stå i spidsen for implementeringen af et Asset Management-system baseret indledningsvis på enhedens egne data på vejenes tilstand og enhedspriser, men som hurtigt udvides til at omfavne flere enheder og områder. Der er i øjeblikket en projektleder til at styre dette arbejde, men det kræver ledelsessupport, indsigt, forandring og evner til at hjælpe med, at processen kommer i mål, og en mere datadreven ledelsestilgang effektfuldt implementeres.

Andre vigtige opgaver i enheden bliver at videreføre det årlige Vejgenopretningsprogram ved politiske indstillinger og sikre, at processerne og årshjulet for dette kører mest hensigtsmæssigt ud fra de politiske rammer og mandat, som er tildelt. Desuden har enheden ansvaret for bæredygtighedsagendaen med cirkulær økonomi i anlægsprojekterne samt prioritering af de driftsmæssige istandsættelser af vejarealerne i byen.

Om os
I Vejviden og Genopretning har vi en lang række ansvarsområder, især inden for kommunens veje, cykelstier, fortove og afvanding. Enheden sidder også for bordenden i en række programmer og initiativer, som går på tværs af forvaltningen, og som skal sikre, at vi som forvaltning er med helt fremme, når det gælder bæredygtighed i anlægsprojekter, indsamling og brug af data samt ekspertise i belægninger.

Vejviden og Genopretning består p.t. af tre teams med i alt ca. 50 medarbejdere. Disse tre teams bliver nu opdelt i to enheder med hver sin enhedschef for yderligere at understøtte de mange grænseflader og fælles opgaveløsninger, som i forvejen eksisterer på tværs. Ledelseskraften bliver med vores nye enhedschef udvidet, og samspillet på tværs af enhederne begynder med et tæt samspil mellem de to enhedschefer.

Om dig
Du er engageret i dine medarbejdere og de opgaver, som skal løses af fællesskabet. Du er en dygtig kommunikator, og dine samarbejdsevner og din lyst til at få tingene til at lykkes er i højsædet.

Du trives i en stor organisation, kan lede forskellige fagligheder og kommunikerer åbent og klart omkring dine forventninger og krav. Du skal have lyst og energi til at sikre fremdrift på projekter og programmer og hjælpe med at åbne døre og i det hele taget have fokus på, at medarbejderne spilles gode, så de kan lykkes i en travl hverdag i en stor organisation.

Vi forventer, at du

  • har ledelseserfaring – eller lyst til at kaste dig ud i arbejdet som leder
  • har erfaring med at drive komplicerede tværfaglige udviklingsprogrammer
  • har analysekapacitet – og med fordel erfaring med data- og asset management
  • er initiativrig, kan sikre styring og er god til at koordinere og samarbejde på tværs
  • har personlig gennemslagskraft og forstår samarbejdets frugtbare kunst
  • formår at sætte dig ind i forskelligartede problemstillinger såsom procesrelaterede udfordringer, borgerhensyn og vejtekniske og kontraktuelle hensyn
  • inddrager omverdenen og etablerer nye og konstruktive samarbejdsrelationer
  • kan formulere dig klart og tydeligt på skrift og i tale til både politikere, direktion, samarbejdspartnere og borgere
  • i øvrigt har gåpåmod og et smittende godt humør

Leder hos os
Vejviden og Genopretning er en del af Område for Byvedligehold og Tilsyn, der udfører en række kerneopgaver med Københavns veje som centrum.

Du bliver en del af områdets ledelsesgruppe, som ud over områdechefen består af tre andre enhedschefer. Sammen udvikler og sikrer vi, at vi når områdets strategier og mål.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job på Danmarks største arbejdsplads.

Ledergruppen i Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder ud fra et Leadership pipeline-inspireret ledelsesgrundlag, ’Fokuseret ledelse i TMF’. Her har vi tre normer, der er guideline for al adfærd i forvaltningen, nemlig ’Vi gør det ordentligt’, ’Vi gør det sammen’ og ’Vi gør det for København’.

Tilsammen skal ledelsesgrundlaget og de tre normer sikre, at vi når vores målsætning om at blive ’Danmarks bedste forvaltning, der gør københavnerne i stand til at skabe verdens bedste by’.

Mere om Vejviden og Genopretning
Vejviden og Genopretning står for at indsamle data og have overblik over vejenes tilstand. Vi udvælger vejstrækninger til ny asfalt på cykelstier og veje samt omlægninger af fortovsstrækninger og brøndrenoveringer til udførelse enten i en søsterenhed eller til udbud til ekstern udførelse. Da efterslæbet for at renovere veje er stort, udarbejdes der et årligt genopretningsprogram med henblik på at indhente rammen for efterslæbet i politiske budgetforhandlinger.

Enheden har eget asfaltlaboratorium, der laver foranalyser og dimensionerer vejopbygninger. Enheden har ligeledes igangsat et strategisk arbejde med at genanvende materialer i anlægsprojekter, ligesom forvaltningens genbrugsmaterialeplads for granitmaterialer mv. findes i enheden. Din nærmeste enhedschefkollega vil primært stå for at udbyde og genoprette vejene.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til cheflønaftalen for Københavns Kommune og gældende overenskomst.

Ansættelse er pr. 1 marts 2022.

Mere information
Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef Jane Snog på 2268 1677, enhedschef Thomas Dyhr Martinus på 2475 3071 eller chefkonsulent i Genitor Mia Hvilshøj på 2245 1576.

Søg via linket senest søndag den 16. januar 2022
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i løbet af uge 3 og 4.

Mere om Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
I Teknik- og Miljøforvaltningen har vi ansvaret for at drifte og udvikle byen til gavn for københavnere, brugere og erhvervsliv. Stillingen som enhedschef er i Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold.

I afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold tager vi os af de fysiske forandringer i byen – fra byfornyelsesprojekter til grønne cykelbølger og asfaltarbejder. Afdelingen består af et sekretariat og tre områder, der i alt omfatter 15 enheder, der i 2022 bliver til 16 med den nye enhed.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr. 

Du kan læse mere om Teknik- og Miljøforvaltningen og Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold her: Teknik- og Miljøforvaltningen | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk).

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.