Jobbet "Enhedschef til Vejviden og Genopretning i Teknik- og Miljøforvaltningen" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

I Teknik- og Miljøforvaltningen har vi ansvaret for at drifte og udvikle byen til gavn for københavnere, brugere og erhvervsliv. Stillingen som enhedschef er i Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold.

Om os
I Vejviden og Genopretning har vi en lang række ansvarsområder, især inden for kommunens veje, cykelstier, fortove og afvanding.  Enheden sidder også for bordenden for en række programmer og initiativer, som går på tværs af forvaltningen, og som skal sikre, at vi som forvaltning er med helt fremme, når det gælder bæredygtighed i anlægsprojekter, indsamling og brug af data samt ekspertise i belægninger.

Vejviden og Genopretning består af tre teams og ca. 45 medarbejdere, hvoraf ca. ti af medarbejderne er ressourceindlån. De tre teams har individuelle opgaver og ansvarsområder, som på forskellige måder er afhængige af hinanden og har stærke grænseflader og fælles opgaveløsning. Som en konsekvens af disse afhængigheder og de positive synergier, der er ved at være samlet i én enhed, ønsker vi at udvide ledelsen af enheden med endnu en enhedschef, som skal arbejde tæt sammen med den eksisterende enhedschef.

Om jobbet
Du får personaleansvar for ca. halvdelen af medarbejderne, som er fordelt i to af de tre teams. Den samlede opgaveportefølje, initiativer og programmer, der er i enheden, vil blive fordelt mellem den nuværende enhedschef og dig. Fordelingen afhænger af dine kompetencer, ønsker og faglighed, således enheden som helhed får det mest optimale ud af sit ledelsesteam. Det er derfor essentielt, at du som enhedschef kan se dig selv i spidsen for en enhed i tæt samarbejde med den nuværende enhedschef og evner og lyster at køre dette i tæt parløb.

En af dine kerneopgaver bliver at stå i spidsen for implementeringen af et Asset Management-system baseret indledningsvis på enhedens egne data på vejenes tilstand og enhedspriser, men som hurtigt udvides til at omfavne flere enheder og områder. Der er i øjeblikket en fuldtidsansat projektleder til at styre dette arbejde, men det kræver ledelsessupport, indsigt og evner til at hjælpe med at søge flere interne midler til at løfte området og til at åbne lukkede døre.

Andre vigtige opgaver i de to teams er at videreføre det årlige Vejgenopretningsprogram ved politiske indstillinger og sørge for prioritering af de driftsmæssige istandsættelser af vejarealerne.

Om dig
Du er engageret i dine medarbejdere og de opgaver, som skal løses af fællesskabet. Du er en dygtig kommunikator og dine samarbejdsevner og din lyst til at få tingene til at lykkes er i højsædet.

Du trives i en stor organisation, kan lede forskellige fagligheder og kommunikerer åbent og klart omkring dine forventninger og krav. Du skal have lyst og energi til at sikre fremdrift på projekter og programmer og hjælpe med at åbne døre, og i det hele taget have fokus på at medarbejderne spilles gode, så de kan lykkes i en travl hverdag i en stor organisation.

Vi forventer, at du

  • har ledelseserfaring – eller lyst til at kaste dig ud i arbejdet som leder
  • har erfaring med data og asset management
  • er initiativrig, kan sikre styring og er god til at koordinere og samarbejde på tværs
  • har personlig gennemslagskraft og forstår samarbejdets frugtbare kunst
  • formår at sætte dig ind i forskelligartede problemstillinger såsom  procesrelaterede udfordringer, borgerhensyn og vejtekniske og kontraktuelle hensyn
  • inddrager omverdenen og etablerer nye og konstruktive samarbejdsrelationer
  • kan formulere dig klart og tydeligt i skrift og tale til både politikere, direktion, samarbejdspartnere og borgere
  • i øvrigt har gåpåmod og et smittende godt humør

Leder hos os
Vejviden og Genopretning er en del af Område for Byvedligehold og Tilsyn, der udfører en række kerneopgaver med Københavns veje som centrum.

Du bliver en del af områdets ledelsesgruppe, som ud over områdechefen består af tre andre enhedschefer. Sammen udvikler og sikrer vi, at vi når områdets strategier og mål.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job på Danmarks største arbejdsplads.

Ledergruppen i Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder ud fra et Leadership pipeline-inspireret ledelsesgrundlag, ’Fokuseret ledelse i TMF’. Her har vi tre normer, der er guideline for al adfærd i forvaltningen, nemlig ’Vi gør det ordentligt’, ’Vi gør det sammen’ og ’Vi gør det for København’.

Tilsammen skal ledelsesgrundlaget og de tre normer sikre, at vi når vores målsætning om at blive ’Danmarks bedste forvaltning, der gør københavnerne i stand til at skabe verdens bedste by’.

Mere om Vejviden og Genopretning
Vejviden og Genopretning står for at indsamle data og have overblik over vejenes tilstand. Vi udvælger vejstrækninger til ny asfalt på cykelstier og veje samt omlægninger af fortovsstrækninger og brøndrenoveringer til udførelse enten i en søsterenhed eller til udbud til ekstern udførelse. Da efterslæbet for at renovere veje er stort, udarbejdes der et årligt genopretningsprogram med henblik på at indhente rammen for efterslæbet i politiske budgetforhandlinger.
Enheden har eget asfaltlaboratorium, der laver foranalyser og dimensionerer vejopbygninger. Enheden har ligeledes igangsat et strategisk arbejde med at genanvende materialer i anlægsprojekter, ligesom forvaltningens genbrugsmaterialeplads for granitmaterialer mv. findes i enheden. Din nærmeste chefkollega vil primært stå for at udbyde og genoprette vejene.

Mere om Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
I afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold tager vi os af de fysiske forandringer i byen – fra byfornyelsesprojekter til grønne cykelbølger og asfaltarbejder. Afdelingen består af et sekretariat og tre områder, der i alt omfatter 15 enheder, der pr. 1. januar 2022 bliver til 16 med den nye enhed. 

Du kan læse mere om Teknik- og Miljøforvaltningen og Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold her:
Teknik- og Miljøforvaltningen (kk.dk)

Er du blevet nysgerrig?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef Jane Snog på 2268 1677 eller enhedschef Thomas Dyhr Martinus på 2475 3071.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til cheflønaftalen for Københavns Kommune og gældende overenskomst.

Ansættelse er pr. 1. januar 2022.

Søg via Ansøg senest ­onsdag den 10. november 2021
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i løbet af uge 46 og 47.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.