Jobbet "Enhedschef til Vejvedligehold i Teknik- og Miljøforvaltningen" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

En helt unik mulighed for at blive enhedschef og ansvarlig for Københavns Kommunes helt egen entreprenørvirksomhed.

Enhedschefen har ledelsesansvar for 90 medarbejdere, der hver dag sørger for de små og store vedligeholdelsesopgaver på de københavnske veje. Det vil være oplagt, at du allerede har god ledelseserfaring fra en entreprenørvirksomhed og finder det spændende hver dag at give alle københavnere en god vejoplevelse.  

Om jobbet
Som enhedschef skal du sikre, at egenproduktionen inden for asfaltbelægninger, fræseopgaver, stribeopgaver, brøndarbejder, flise- og brolægningsopgaver sker på en effektiv måde med et tilfredsstillende kvalitetsniveau. Opgavestørrelserne spænder fra store maskinudlægninger af asfaltbelægninger til udskiftning af knækkede fliser på fortovene.

Du skal sikre en optimal anvendelse af enhedens ressourcer og potentiale samt medarbejdernes faglige og sikkerhedsmæssige udvikling, så enheden altid har de rette kompetencer til at løse de forskellige arbejdsopgaver.

Derudover har du ansvaret for enhedens årlige budget og for at sikre, at sagernes efterkalkulationer kan danne grundlag for en vurdering af de udførte enhedspriser og den økonomiske effektivitet af de enkelte opgaver.

Om os
Vejvedligehold er Københavns Kommunes entreprenørenhed, hvor vi udfører vedligeholdelsesopgaver og mindre anlægsopgaver på Københavns cykelstier, veje og fortove. Vedligeholdelsesopgaverne kan være opbrydning af asfalt, brøndarbejde, brolægningsopgaver, fræserarbejde, asfaltudlægning og afmærkning. Anlægsopgaverne er oftest trafiksikkerheds-, parkerings-, cykelsti- og vejgenopretningsprojekter.

Enheden har omkring 90 medarbejdere med mange forskellige faglige kompetencer, hvoraf der er ca. 70-75 specialarbejdere. Vi er delt op i fire teams efter faglige og administrative arbejdsopgaver, og det er vigtigt, at vi også kan arbejde på tværs.

Vores nuværende enhedschef har valgt at gå på pension i foråret 2022, og den første måned af din ansættelse vil han fungere som din sparringspartner.

Om dig
Du er engageret i dine medarbejdere og de opgaver, som skal løses af fællesskabet. Du har erfaring med at lede og motivere mange medarbejdere og går foran med det gode eksempel og en høj moral.

Som vores nye enhedschef skal du kunne bevare overblikket i dagligdagen, samtidig med at du skal kunne gå i detaljer, når der skal findes løsningsorienterede kompromiser af de tekniske udfordringer, der kan opstå i en vedligeholdelsesenhed.

Du trives i en stor organisation, kan lede forskellige fagligheder og kommunikerer åbent og klart omkring dine forventninger og krav.

Vi forventer, at du

  • har solid ledelseserfaring og god succes med at være leder for mange
  • har en bred viden og erfaring med vejkonstruktioner og anlægsentrepriser, som du kan sætte i spil for både at understøtte og udfordre
  • kan stå i spidsen for arbejdsmiljøarbejdet og sikre, at alle sikkerhedsforanstaltninger overholdes
  • er initiativrig, kan sikre styring og er god til at koordinere og samarbejde på tværs i organisationen
  • inddrager omverdenen og etablerer nye og konstruktive samarbejdsrelationer
  • kan formulere dig klart og tydeligt på skrift og i tale
  • har en entreprenørmæssig baggrund eller på anden måde erfaring med anlægsarbejder
  • eventuelt har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation
  • i øvrigt har gåpåmod og et smittende godt humør

Leder hos os
Vejvedligehold er en del af Område for Byvedligehold og Tilsyn, der udfører en række kerneopgaver med Københavns veje som centrum.

Du bliver en del af områdets ledelsesgruppe, som ud over områdechefen består af tre andre enhedschefer. Sammen udvikler og sikrer vi, at vi når områdets strategier og mål. Vi sparrer og videndeler og gør i det hele taget god brug af hinandens ledelseskraft.

Ledergruppen i Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder ud fra et Leadership pipeline-inspireret ledelsesgrundlag, ’Fokuseret ledelse i TMF’. Her har vi tre normer, der er guideline for al adfærd i forvaltningen, nemlig ’Vi gør det ordentligt’, ’Vi gør det sammen’ og ’Vi gør det for København’.

Tilsammen skal ledelsesgrundlaget og de tre normer sikre, at vi når vores målsætning om at blive ’Danmarks bedste forvaltning, der gør københavnerne i stand til at skabe verdens bedste by’.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til cheflønaftalen for Københavns Kommune og gældende overenskomst.
Ansættelse er pr. 1. marts 2022.

Mere information
Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef Jane Snog på 2268 1677 eller chefkonsulent i Genitor Mia Hvilshøj på 2245 1576

Søg via linket senest søndag den 16. januar 2022
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i løbet af uge 3 og 4.

Mere om Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
I Teknik- og Miljøforvaltningen har vi ansvaret for at drifte og udvikle byen til gavn for københavnere, brugere og erhvervsliv.

En af afdelingerne i Teknik- og Miljøforvaltningen er afdelingen for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold hvor også område for Byvedligehold og Tilsyn er placeret og som den nye enhedschef bliver en del af. Her tager vi os af de fysiske forandringer i byen – fra byfornyelsesprojekter til grønne cykelbølger og asfaltarbejder. Afdelingen består af et sekretariat og tre områder, der fra 2022 omfatter i alt 16 enheder.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr. 

Du kan læse mere om Teknik- og Miljøforvaltningen og Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold her: Teknik- og Miljøforvaltningen | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk).

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder