Vi søger en dedikeret enhedschef, der i tæt samarbejde med en chefkollega skal være med til at sikre gode cykelstier og veje til københavnerne.

Din nye arbejdsplads, Teknik- og Miljøforvaltningen, har ansvaret for at drifte og udvikle byen til gavn for københavnere, brugere og erhvervsliv. Stillingen som enhedschef er placeret i område Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold (MKB). I MKB tager vi os af de fysiske forandringer i byen – fra byfornyelsesprojekter til grønne cykelbølger og asfaltarbejder. Afdelingen består af tre områder, der i alt omfatter 13 enheder.

Om jobbet
Stillingen som enhedschef er placeret i Område for Mobilitet og Anlæg i enheden Cykel og Vej. Her anlægger vi bl.a. cykelstier, implementerer trafiksikkerhedsløsninger og sikrer fremkommelighed for byens trafik. Vi understøtter implementeringen af co2-neutral hovedstad 2025 og er garant for overholdelse af vejregler, retningslinjer og kvalitet i Københavns Kommunes anlægsprojekter.

Enheden har den seneste tid haft vokseværk og udgør nu over 35 medarbejdere og har en portefølje på mere end 100 projekter, der alene i 2021 svarer til eksekvering for mere end 200 mio. kr. Derfor søger vi en enhedschef, der sammen med den nuværende enhedschef skal udgøre et chefteam. Sammen skal I lede de mange engagerede medarbejdere og være faglige inspiratorer og sparringspartnere.

I praksis vil enheden blive delt op i to enheder med tværgående teams. Den endelige model bliver fastlagt, når den nye enhedschef er på plads, men vores nye enhedschef vil få personaleansvar for ca. 18 medarbejdere og omkring 50 projekter.

Sammen løser I en række opgaver, fx

 • udbud af projektering og udførelsen til rådgivere og entreprenører
 • projektledelse, kontraktstyring og byggeledelse
 • samarbejde med byens brugere, offentlige interessenter, myndigheder og private aktører
 • samarbejde på tværs af kommunen
 • betjening af politikere
 • udarbejdelse af budgetnotater og indstillinger til Teknik- og Miljøudvalget
 • vejmyndighed for kommunale vejprojekter

Som enhedschef skal du sammen med dine medarbejdere sikre, at opgaverne løses med høj faglighed og kvalitet, samtidig med at den daglige trivsel og arbejdsglæde er i top. Konkret vil du som leder indgå som projektejer i både anlægsprojekter og organisatoriske og faglige udviklingsprojekter. Derudover skal du understøtte det gode kollegiale fællesskab, vi har i organisationen, ved at facilitere gode samarbejdsrelationer og finde løsninger på de udfordringer, der opstår undervejs.

Du bliver en del af områdets ledelsesgruppe, som udover områdechefen består af seks andre enhedschefer.

Om dig
Du kan lede mange fagligheder, både generalister, projektledere og fagspecialister. Du er engageret i udviklingen af København og ønsker at bidrage til fremtidssikringen af vores by ved hjælp af dine ledelsesmæssige kompetencer og faglige ballast. Du trives i en stor organisation, du er samarbejdsorienteret og optaget af – sammen med dine dygtige medarbejdere og kolleger – at planlægge, organisere og realisere både små og store komplekse anlægsprojekter. Du kommunikerer åbent og klart dine forventninger og krav til medarbejdere. Samtidig sikrer du videndeling og koordination på tværs af område, afdeling, forvaltning og til eksterne samarbejdspartnere.

Derudover forestiller vi os, at du

 • har ledelseserfaring, minimum som teamleder
 • har en relevant teknisk eller samfundsvidenskabelig uddannelsesmæssig baggrund
 • er en holdspiller, der skaber overblik og kan spille dine kollegaer og medarbejdere gode
 • har solid erfaring med anlægsprojekter som bygherre, rådgiver eller fra en entreprenørvirksomhed
 • gerne har erfaring fra en offentlig, politisk organisation
 • kan fokusere på både processer og resultater
 • er god til at være sparringspartner og vise vejen for dine medarbejdere
 • inddrager omverdenen og etablerer nye og konstruktive samarbejdsrelationer
 • kan styre og tage ansvar for økonomi og budgetprocesser
 • planlægger i forhold til dine ressourcer og kan se og vurdere behov på længere sigt

Hvad kan vi tilbyde dig
Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende lederjob i en kvalificeret og engageret leder- og medarbejdergruppe og et godt kollegaskab i et uformelt arbejdsklima. Ledergruppen i Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder aktuelt med at udvikle sig inden for ledelsesmodellen Leadership Pipeline.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til cheflønaftalen for Københavns Kommune og gældende overenskomst. Ansættelsesstart snarest muligt.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef Henriette Hall-Andersen på 3071 6021 eller enhedschef Nanna Mejlgaard på 2477 2517.

Søg via "Ansøg" knappen senest søndag den 16. maj 2021

Vi forventer at holde førstesamtaler i uge 20 og andensamtaler i uge 21.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder.