Jobbet "Enhedschef til enheden Vejdata og Genopretning" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Din nye arbejdsplads
Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for at drifte og udvikle byen til gavn for københavnere, brugere og erhvervsliv. Stillingen som enhedschef er placeret i den ene af forvaltningens fire afdelinger. Vi tager os af de fysiske forandringer i byen – fra byfornyelsesprojekter og grønne cykelbølger til asfaltarbejder.

Afdelingen består af tre områder, der i alt består af 13 enheder.

Du kommer til at varetage stillingen som enhedschef for enheden Vejdata og Genopretning, som er placeret i Området for Byvedligehold og Tilsyn. Vejdata og Genopretningsenheden har 25 medarbejdere og fem eksterne konsulenter tilknyttet, som arbejder i selvstændige, faglige teams, og vi forventer, at enheden forøges den kommende tid.

Du refererer til områdechefen og bliver en del af områdets ledelsesgruppe, som udover områdechefen består af tre andre enhedschefer.

Om jobbet
Som enhedschef får du personaleansvaret for enhedens dygtige og engagerede medarbejdere, som du skal være nærværende leder, faglig inspirator og sparringspartner for. 

I Teknik- og Miljøforvaltningens Vejdata og Genopretningsenhed har vi ansvaret for at

 • udvikle genopretningsprogrammet Et løft til vejene med planer til budgetforhandlinger
   
 • gennemføre vejgenopretning i byen, som indbefatter genopretning enten som helhedsgenopretning fra facade til facade eller som partiel genopretning af enkelte elementer
   
 • styre kontrakter indgået med vores eksterne samarbejdspartnere
   
 • forankre vejteknisk viden i organisationen
   
 • indsamle, koordinere og understøtte organisationen med data på vejområdet med henblik på at bevare vejkapital
   
 • bidrage til målet om en CO2-neutral hovedstad i 2025 ved genbrug af vejmaterialer og udvikling af nye produkter ved genanvendelse af materialer
   
 • servicere borgere, virksomheder og organisationer ved henvendelser
   
 • betjene Københavns politikere i relation til enhedens resort

I Området for Byvedligehold og Tilsyn er vi i gang med en omstrukturering, som du vil kunne være med til at sætte dit præg på.

Om dig
Du brænder for at lede en bred vifte af fagligheder, fra bygge- og projektledere til data- og fagspecialister. Du ønsker desuden at gøre en positiv forskel for de mange brugere af København ved at sikre udførelse af en stor portefølje af projekter, med blik for den fornødne koordinering og datastyring. Du skal derfor kunne sætte dig ind i et bredt område, lige fra vejinfrastrukturens nedbrydningsmodeller og dertilhørende data til den kontrakt- og projektstyringsmodel, som vi arbejder med.

Nøgleordene i din ledelsesstil er kommunikation og åbenhed. Du kommunikerer åbent og klart om krav og forventninger til den enkelte medarbejder og enheden. Samtidig sikrer du information, videndeling og koordinering på tværs af egen enhed, organisationen og med eksterne samarbejdsparter. Du er beslutsom og handlekraftig, kan navigere i forskellige dagsordner og processer og samarbejder proaktivt.

Herudover er det vigtigt, at du kan sætte dig ind i den kompleksitet, vores arbejdsområde har, og kan oversætte den tekniske verden til politikere og borgere.

Vi forventer også, at du

 • har nogen ledelseserfaring, men det vigtigste er, at du har en holdning til, hvad god ledelse er for dig
   
 • har en relevant teknisk eller samfundsvidenskabelig uddannelsesmæssig baggrund som f.eks. ingeniør, statskundskab el.lign.   
   
 • har erfaring med organisatoriske forandringsprocesser  
   
 • er nysgerrig og opmærksom på organisationen og enhedens behov
   
 • navigerer sikkert i en offentlig, politisk organisation 
   
 • er god til at være sparringspartner og kan samle og vise vejen for dine medarbejdere 
   
 • inddrager omverdenen og etablerer nye og konstruktive samarbejdsrelationer 
   
 • er empatisk og med godt humør
   
 • har erfaring med styring af store teknikkontrakter og kan udvikle og effektivisere driftsopgaverne
   
 • har teknisk indsigt og indsigt i datadrevet styring
   
 • kan styre og tager ansvar for økonomi og budgetprocesser
   
 • planlægger i forhold til dine ressourcer og kan se og vurdere behov på længere sigt

Hvad kan vi tilbyde dig
Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende lederjob, en kvalificeret og engageret leder- og medarbejdergruppe, en arbejdsplads i rivende udvikling og et godt kollegaskab i et uformelt arbejdsklima.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse senest den 1. oktober 2020.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til cheflønaftalen for Københavns Kommune og gældende overenskomst.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef Jane Snog på 2268 1677.

Du kan læse mere om Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen samt afdelingen på www.kk.dk og www.kk.dk/tmf.

Søg via link senest onsdag den 19. august 2020
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i løbet af uge 34 og 35.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder. 

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Venlig hilsen
Københavns Kommune