Jobbet "Engageret og erfaren energianalytiker til analyseteam" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Du bliver del af planafdelingen for Fjernvarme, Bygas & Kraftvarme, som består af 30 engagerede og fagligt stærke medarbejdere. Vi arbejder sammen om planlægning og optimering af Københavns fremtidige fjernvarmesystem, herunder optimering af fjernvarmeproduktionen i forhold til elsystemet og elmarkedet. Vi arbejder med innovative løsninger, med CO2-neutral omstilling og meget mere. Det er vores fornemmeste opgave at sikre en grøn varmeforsyning af høj kvalitet og til den rigtige pris til vores fjernvarmekunder – også på langt sigt.

Som energianalytiker vil du være en del af teamet Energianalyse i Planafdelingen, hvor vi arbejder med analyser af det sammenhængende el- og fjernvarmesystem ud fra en teknisk, økonomisk og miljømæssig vinkel. Teamet består af fem medarbejdere med stærke kompetencer i analyse af energisystemer samt energiteknologier. Vi anvender store mængder data og komplekse matematiske modeller til simulering af Københavns fjernvarmesystem i sammenhæng med det øvrige energisystem.

Der er mange nye elementer og nye måder at anskue fremtidens energisystem på, særligt er fleksibilitet i varmeforbruget og lavere temperaturer i systemet helt centrale spillere. Du vil, sammen med teamet, have fortsat fokus på indpasning af ny teknologi i fjernvarmesystemet, herunder geotermisk varme, store og mindre varmepumper, overskudsvarme og varmelagre. Samtidig analyserer vi også udviklingen i det overordnede elsystem til brug for bl.a. langsigtede elprisfremskrivninger samt prognoser for varmeproduktionen i Hovedstadsområdet. Til analyserne benytter vi primært Balmorel-modellen, som er programmeret i GAMS.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:  

  • Analysere tiltag i fjernvarmesystemet, f.eks. fleksibilitet i forbrug, investeringer i varmelagre, varmepumper og geotermi, herunder være en del af projektbeslutninger.
  • Analysere det overordnede energisystem og elmarkedet til brug for langsigtede elprisfremskrivninger.
  • Analysere tiltag på HOFORs kraftvarmeværk Amagerværket.
  • Anvende og vedligeholde modelværktøjet Balmorel.
  • Udarbejde langsigtede produktionsprognoser (el og varme) til brug for bl.a. budgetter.
  • Deltage i projekter med de øvrige varmeselskaber i hovedstadsområdet samt Varmelast.
  • Deltage i forsknings- og udviklingsprojekter, primært vedr. nye teknologiers indpasning i fjernvarmesystemet.
  • Gennemføre selskabsøkonomiske og samfundsøkonomiske analyser.

Vi tilbyder et arbejde i et stærkt fagligt miljø i en sektor, der vil ændre sig meget i den kommende årrække. Der vil være mulighed for selv at præge jobbet i samarbejde med det øvrige team. Stillingen giver mulighed for en betydelig personlig og faglig udvikling.

Gode analytiske/matematiske evner samt kendskab til el- og varmesystemet
Vi forventer, at du har en akademisk uddannelse som f.eks. ingeniør eller økonom. Du har viden om og interesse for energisektoren og den igangværende omstilling af el- og varmesystemet til vedvarende energi. Herudover har du en solid faglig baggrund inden for flere af områderne: energisystemer, elmarkedet, scenarieudvikling, matematisk modellering og/eller operationsanalyse.

Du er talstærk, analytisk og har flair for at indsamle, systematisere og håndtere data. Du er god til at gennemskue komplekse systemer og sammenhænge. Du har et godt kendskab til Excel og hvis du har erfaring med programmering og evt. kendskab til GAMS, vil det være en fordel.

Vi forestiller os, at du er en erfaren analytiker, der også kender til projekter gennem en projektorganisering og kan tage ansvar for analyser i det enkelte projekt set i sammenhæng med udviklingen af energisystemet og den samlede projektportefølje. Der er store udviklingsmuligheder ift. metodiske tilgange til beslutninger samt ift. at medvirke til centrale beslutninger ved deltagelse i konkrete investeringsprojekter.

Vi forventer, at du går engageret til dine opgaver og arbejder godt, både selvstændigt og i teams.  Du er grundig og ansvarsbevidst og har gode samarbejdsevner. Du følger projekter og opgaver, som du har ansvaret for, til dørs. Da planafdelingen arbejder på tværs af fagligheder, både internt og eksternt, er det desuden vigtigt, at du formår at skabe gode relationer til mange forskellige kolleger og kan formidle dine analyseresultater på en klar og let forståelig måde.

Virksomhedssproget er dansk, og det er derfor et krav, at du kan kommunikere flydende både mundtligt og skriftligt på dansk.

Bliv en del af en større udvikling
I HOFOR bliver du en del af en fælles vision. Vi vil skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger inden for rent vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas, fjernkøling og vindenergi.

Vi har bygget Danmarks største flisfyrede kraftvarmeværk på Amagerværket, som er konverteret fra kul til 100% biomasse. Samtidig optimerer vi kontinuerligt anlæggene, både miljømæssigt, teknisk og økonomisk, og vi skal også se på de nye muligheder og teknologier, som bringer os endnu videre i den grønne omstilling. 

Du kan læse mere om HOFOR og vores vision om at skabe bæredygtige byer på hofor.dk/baeredygtigebyer

Klar til at ansøge?
Har du konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder, Niels Præstegaard Hendriksen på telefon 5120 8210.

Ansøgningsfristen er den 17. juni  2020.

Vi forventer, at afholde ansættelsessamtaler ultimo juni 2020.   

Forventet ansættelse pt. 1. september 2020.  

Ansøgninger modtages kun gennem vores online rekrutteringssystem. Klik på ”Ansøg”.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.