Skip to main content
 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Engagerede medarbejdere til CO2-kvoteteamet i Energistyrelsens Center for Energiadministration

Har du lyst til at arbejde med CO2-kvoteadmini­strationen i Danmark, og vil du være med til at styrke en ny kompetent, effektiv og attraktiv energifaglig arbejdsplads, så er Energistyrelsens Center for Energiadministration en oplagt mulighed. 

Du bliver en del af et stærkt tværfagligt team, hvor vi har fokus på, at sagsbehandlingen foregår smidigt og systematisk. Desuden prioriterer vi vidensdeling og problemløsning i fællesskab.

EU´s CO2 - kvoteordning har til hensigt at nedbringe CO2 – udledningen i de lande, som ordningen dækker. I Danmark gælder ordningen for energitung industri og energisektoren samt luftfart.  

Som omfattet virksomhed skal CO2 - udledningen overvåges og rapporteres og der skal returneres CO2 kvoter svarende til udledningen.

Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen deler ansvaret for den danske administration af ordningen.

Om jobbet 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af følgende: 

 • Sikre, at virksomhederne anvender korrekte metoder til opgørelse af CO2 - udledningen 
 • Godkende virksomhedernes overvågningsplaner 
 • Udarbejde CO2 - tilladelser til virksomheder 
 • Sikre korrekt tildeling samt regulering af gratis kvoter til virksomheder og luftfartsoperatører i Danmark 
 • Samarbejde med verifikatorer omkring kvalitetssikring af virksomheders CO2 - udledning  
 • Samarbejde med Erhvervsstyrelsen     
 • Erfaringsudveksle med de øvrige EU-lande ved deltagelse i EU-arbejdsgrupper 
 • Administration, regulering, udvikling og implementering af den europæiske og danske lovgivning på området

Om dig 
Vi forestiller os, at du:

 • Har en uddannelse som jurist, ingeniør, generalist eller har en lignende relevant videregående uddannelse  
 • Har lyst til og evner for at arbejde med sagsbehandling, hvor det tekniske og det juridiske går hånd i hånd 
 • Har kendskab til og erfaring med håndtering og rapportering af energidata 
 • Let kan sætte dig ind i forskellige it-systemer og har flair for datahåndtering 
 • Har kendskab til og gerne erfaring med offentlig / statslig administration 
 • Har kendskab til og gerne erfaring med lovgivningsarbejde, herunder implementering af EU-lovgivning i dansk lovgivning 
 • Har kendskab til og gerne erfaring med luftfartsområdet 
 • Har kendskab til og gerne erfaring fra offshore branchen 
 • Er god til at samarbejde med andre og er løsningsorienteret 
 • Har gode kommunikationsevner både i skrift og i tale, også på engelsk 
 • Trives med ”frihed under ansvar” og med at arbejde i en politisk styret organisation 
 • Har overblik og evne til at prioritere i dagligdagen

Om Center for Energiadministration  
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder

Center for Energiadministration er et selvstændigt center under Energistyrelsen, som administrerer Danmarks energi- og forsyningssektor. Vi er en mangfoldig arbejdsplads med fokus på styrkerne i det tværfaglige. Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og har siden 28. juni 2015 været en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 

CO2 - kvoteteamet er et af 4 kontorer i Center for Energiadministration, der omfatter Energimærkeordningen, Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), der støtter ny teknologi på energiområdet, samt den koncernfælles rejseenhed.

Fra den 1. januar 2018 bliver antallet af medarbejdere cirka 75 medarbejdere, idet en del af Energinets myndighedsopgaver vedr. støtte til vedvarende energi (vind og sol) overgår til Energistyrelsen.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er cirka 360 årsværk beskæftiget i Energistyrelsen.

Løn‐ og ansættelsesvilkår 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere med rådighedsforpligtelse i staten, afhængig af kompetencer og erfaring som fuldmægtig eller konsulent.

Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Niels Bohrs vej 8D, 6700 Esbjerg.

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Mette Askholm på telefon 3392 7836 eller kontorchef Carl-Christian Munk-Nielsen på telefon 3392 7902.

Energistyrelsen opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgning 
Du søger via "Ansøg" linket. Benyt funktionen "Søg stillingen" på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest den 1. august 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 33 og 34.

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at skulle udarbejde en opgave i forbindelse med rekrutteringsprocessen. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Esbjerg
keyboard_arrow_up
Startdato
17. July 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
01. august 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse