Vores ambitioner om at skabe bæredygtige byer stiller store krav til vores evne til at udvikle nye innovative og bæredygtige løsninger, som samtidig skaber værdi for vores over en million kunder og det samfund, som vi er en del af. For at styrke innovationsindsatsen i virksomheden, har vi et tværgående innovationsteam, som du bliver en del af.

Du bliver en del af sektionen Varmeproduktion og -forbrug i Planlægningsafdelingen for Fjernvarme, Bygas og Kraftvarme hvor vi i alt er 30 engagerede medarbejdere. Dit arbejde i det tværgående innovationsteam vil således tage afsæt i disse tre forretningsområder.

Foruden at blive en del af innovationsteamet på tværs af HOFOR, vil du også arbejde med innovationsprojekter som en del af sektionens og afdelingens øvrige opgaver. Det omfatter indpasning af nye teknologier i energisystemet, samspil med forbrugerne samt udvikling af nye kundeprodukter, varmelager, CCS mv. Et fokusområde i sektionen er at sikre varmeforsyning af høj kvalitet og til den rigtige pris til vores fjernvarmekunder – også på lang sigt.

For at sikre, at vi målretter innovationsindsatsen, vil du stå i spidsen for at udvikle fremtidsbilleder og scenarier samt innovationsstrategien for fremtidens energisystem og varmeforsyning.  

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

  • Udvikle og sammensætte fremtidsbilleder og innovationsstrategi
  • Bidrage til analyser og kortlægning af udfordringer som kræver innovation
  • Yde effektiv projektledelse der bidrager til at sikre gennemførelse af værdiskabende innovationsprojekter
  • Understøtte innovationsaktiviteter inden for forretningsområderne Fjernvarme, Bygas og Kraftvarme
  • Udvikle og styrke samarbejdet med eksterne parter
  • Bidrage til at drive udviklingsaktiviteter på tværs af koncernen

Erfaring med grøn omstilling af energisystemet samt innovation

Vi forventer, at du har en relevant akademisk baggrund fx som ingeniør eller energi-/miljøplanlægger (TekSam) og gerne mindst fem års erfaring.

Du har indgående viden om energisektoren og den igangværende omstilling til vedvarende energi. Du har erfaring inden for indpasning af nye teknologier i energisystemet, innovations- og udviklingsprojekter samt strategi.

Du er grundig, ansvarsbevidst og sætter pris på det gode samarbejde. Du er i stand til, at arbejde selvstændigt samt følge de projekter og opgaver, du har ansvaret for, til dørs. Du har desuden erfaring med projektledelse, således at du kan varetage projektledelsen af såvel interne som eksterne projekter i HOFOR.

Du formår at skabe gode relationer til mange forskellige kolleger, og kan kommunikere svære problemstillinger til andre faggrupper. Da koncernsproget i HOFOR er dansk, skal du beherske dansk i skrift og tale.

Bliv en del af en større udvikling

I HOFOR bliver du en del af en fælles vision. Vi vil skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger inden for vores kerneområder: rent vand, spildevandsafledning, fjernvarme, fjernkøling og bygas. Derudover rejser vi vindmøller. Vi udvikler, bygger nyt og renoverer, så vi hver dag kan levere grønne, sikre og billige forsyningsløsninger til mere end en million kunder i København og omegnskommunerne.

Byerne vokser og det er HOFORs vision, at denne udvikling skal være bæredygtig, så man kan bo i byerne både nu og om 100 år.

Vores ambitiøse vision udmønter sig i både investerings- og koncernprojekter. Derfor er dit arbejde en del af en større udvikling.

Du kan læse mere om vores vision om at skabe bæredygtige byer på hofor.dk/baeredygtige-byer

Klar til at ansøge?

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Thomas E. Pedersen på telefon 2795 4406.

Ansøgningsfristen er den 4. december 2020.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 50 og 51.

Forventet ansættelse pr. 1. februar 2021.

Ansøgninger modtages kun gennem vores online rekrutteringssystem. Klik på ansøgningslinket. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.