I juni 2019 vedtog byrådet rammen for de kommende års arbejde med CO2-reduktion i Roskilde Kommune i form af Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022. Med strategien er der opstillet et ambitiøst mål om en CO2-neutral kommune som geografisk område i 2040 samt delmål på vejen dertil. Strategien er siden fulgt op med byrådets vedtagelse af Handleplan 2019-2020, som folder strategiens pejlemærker ud på 52 konkrete handlinger.

Vores gode kollega har søgt nye udfordringer, og derfor søger vi en ny dygtig kollega, som kan bidrage til, at vi får indfriet ambitionerne på området.  

Jobbets indhold  
Roskilde Kommune arbejder strategisk med de fælleskommunale energiselskaber og forskningsinstitutioner om udviklingen af fremtidens fjernvarmesystem. Vi samarbejder med forsyningsselskabet Fors A/S om omstilling af individuel opvarmning og om fjernvarmeudvidelser i kommunen. Vi har et Grøn-Puls-partnerskab med Erhvervsforum Roskilde, Fors A/S og Boligselskabet Sjælland om energirenovering, og vi samarbejder med borgere og virksomheder om energieffektivitet og grøn omstilling i spændende og nye konstellationer. Vi var den første kommune i landet, som etablerede et Klimaråd til at rådgive vores politiske udvalg i klima- og energispørgsmål. Vi er DK2020-kommune.

Vi har brug for en kollega, som kan være med til at løfte de mange opgaver og komme med ny inspiration til, at vi fortsat arbejder ambitiøst og innovativt på området.  

Du vil blive en central figur i de mange indsatser, som har relationer til vores forsyningsselskaber og vores aktive partnerskab i Gate 21, hvor vi indgår i tværgående samarbejde om udviklingen af energiforsyningen (Energi På Tværs). Et vigtigt indsatsområde bliver nye løsninger i omlægningen af den individuelle opvarmning. En del af dit job vil endvidere være at bidrage til kommunens aktive ejerskab på forsyningsområdet, hvor du skal følge med i og forholde dig til energiselskabernes dagsordner og rådgive vores byrådsudpegede bestyrelsesmedlemmer i selskaberne.  Du skal være vores nøgleperson i forhold til varmeforsyningslovgivningen.

Hvem er du?   
Du skal have erfaring og kompetencer på energiområdet, herunder varmeforsyningslovgivningen. Du skal have godt blik for at samskabe med aktører i og uden for kommunen. Indimellem bestiller vi analyser hos rådgivende firmaer og forskningsinstitutioner. Du skal være god til at bestille og følge op i disse samarbejdsrelationer, så vi får de bedste produkter for pengene.  

Herudover forventer vi af dig:   

  • Du har kendskab til og erfaring med varmeplanlægning og forsyningslovgivning 
  • Du har grundlæggende viden om energisystemet og energisektoren  
  • Du har grundlæggende viden om CO2-beregninger og -kortlægninger
  • Du kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et fagligt stærkt team  
  • Du har stærke sociale kompetencer med gode evner til at skabe relationer og nye samarbejder  
  • Du er åben og robust med naturlig autoritet og kan lide at levere en god service  
  • Du har en akademisk relevant uddannelse
  • Du har et godt netværk på området

Hvem er vi?  
Klima- og energiteamet er placeret i Sekretariatet i direktørområdet By, Kultur og Miljø. I teamet er vi 3 personer, der servicerer kommunens Klimaråd og arbejder med alle de indsatser, som Strategisk Klima- og Energiplan udpeger. Vi arbejder tæt sammen om opgaverne og har humør og en uformel tone i dagligdagen.

I Sekretariatet er der i alt 15 medarbejdere, der arbejder med en bred vifte af opgaver, herunder økonomi, kommunikation, geodata samt servicering af Klima- og Miljøudvalg, Kultur- og Idrætsudvalg og Plan- og Teknikudvalg.  

Direktørområdet By, Kultur og Miljø har ud over sekretariatet 5 andre afdelinger: Kultur og Idræt, Miljø og Byggesag, Plan og Udvikling, Veje og Grønne Områder samt Biblioteker og Borgerservice. Se mere på http://roskilde.dk/telefonbog/kontakt/kultur-og-miljoe-sekretariatet  

Løn og ansættelsesvilkår  
Ansættelse vil ske efter gældende overenskomst. Lønniveauet forhandles efter de gældende principper i Ny Løn.  

Ansøgningsfristen er den 8.. august 2020.   

Kontaktperson:  
Sekretariatschef, Anne B. Jørgensen, telefon 4631 3104. Anne vil kunne formidle kontakt til teamets medarbejdere, der pt. arbejder hjemme pga Corona-nedlukning.

Roskilde Kommune er ambitiøs på klima- og energiområdet. Byrådet har sat et ambitiøst mål om

CO2-neutral kommune som geografisk område i 2040 og allerede i 2035 for kommunen som virksomhed. Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 mm. kan findes på kommunens hjemmeside: https://roskilde.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/klima 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.