Jobbet "Energiplanlægger eller tekniker med erfaring med vedvarende energi til kommende VE-rejsehold" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Udbygningen med vedvarende energi er en grundpille i den grønne omstilling. Frem mod 2030 skal der ske en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind. Det er kommunerne, som har ansvaret for den fysiske planlægning på land, herunder for vindmøller og solcelleanlæg. Lokal accept og vellykkede myndighedsprocesser er afgørende for, at udbygningen på land med vedvarende energi (VE) frem mod 2030 realiseres. Med Klimaaftale om grøn strøm og varme er det derfor besluttet at etablere et VE-rejsehold, der bl.a. skal sikre udbredelse af gode eksempler i forbindelse med realisering af VE-projekter i kommunerne og dermed understøtte kommunernes indsats for VE-udbygningen på land.

Energistyrelsen søger derfor en energiplanlægger og en tekniker til at indgå i det kommende VE-rejsehold, der etableres i 2023.

Om jobbet
Rejseholdet er et tværgående initiativ med deltagelse af flere statslige myndigheder. I Energistyrelsen oprettes en sekretariatsfunktion, som foruden at sikre smidig koordination mellem deltagende myndigheder og samarbejde med kommunerne om at identificere udfordringer for en hurtig og effektiv udrulning af VE på land, skal bidrage til at skabe overblik og vejledning i forhold til energisektorens regulering, infrastruktur og rammevilkår m.v., tværgående hensyn og snitflader, til gavn for kommunerne og deres løsninger. Som vigtige medlemmer af rejseholdet har vi brug for to kollegaer, som skal være anker på Energistyrelsens faglighed i forhold til vedvarende energi, energiteknik og -systemer og samspillet med andre hensyn som miljø og natur i den fysiske planlægning. Konkret skal du bl.a.:

Planlægger

 • Bidrage med viden om planlægning for vedvarende energi i det åbne land.

 • Udarbejde gennemskueligt kommunikations- og vejledningsmateriale.

 • Analysere barrierer og muligheder for strømlining og samspil mellem processer for udbygning med vedvarende energi på land.

 • Besvare henvendelser og bistå med vejledning af kommunerne ift. tekniske forhold om VE-anlæg og planlægning.

VE-Tekniker

 • Bidrage med viden om energisystemer og -teknik, for så vidt angår solcelleanlæg og vindmøller.

 • Udarbejde gennemskueligt kommunikations- og vejledningsmateriale, fx om tekniske forhold.

 • Analysere barrierer og muligheder for strømlining og samspil mellem processer for udbygning med vedvarende energi på land.

 • Besvare henvendelser og bistå med vejledning af kommunerne ift. tekniske forhold om VE-anlæg og planlægning.

Ud over de ovenstående opgaver vil jobbet indeholde en række øvrige opgaver med bl.a. besvarelse af folketingsspørgsmål, minister- og direktionsbetjening mv.

Rejseholdet kommer i Energistyrelsen til at bestå af ca. 4 medarbejdere, som bidrager med forskellige fagligheder. Opgaverne fordeles mellem medarbejderne efter kompetencer og interesser.

Om dig
Du har en relevant videregående uddannelse som planlægger (fx Cand.tech.soc) eller ingeniør (fx Cand.polyt). Selve uddannelsen er mindre vigtig, men vi forventer, at du er:

 • God til at skabe overblik over store mængder data, viden, tekniske forhold og til at afkode komplekse sammenhænge.

 • Har viden om eller erfaring med vedvarende energi eller planlægning, fx fra en kommune, forskningsinstitution eller branchen.

 • Er komfortabel med dataarbejde og strukturering, samt formidling.

 • Er proaktiv og opsøgende i dit arbejde og væremåde.

 • Er god til at samarbejde på tværs af fagligheder og ser værdien i, at bidrage til en fælles mission.

Rejseholdet skal dække en række kompetencer tilsammen. Derfor er det en fordel – men ikke noget krav – hvis et eller flere af de følgende passer på dig:

 • Du har indsigt i vindmøller og solcelleanlæg og energisystemet som helhed

 • Du er god til at udarbejde visuelt flot og let forståeligt grafisk materiale

Om os
VE-rejseholdet
 er et nystartet team i Energistyrelsen. Det bliver i høj grad op til dig og de andre medlemmer at skabe teamets fælles kultur og arbejdsform. Det bliver en opstart med mange bolde i luften, og vi håber på at kunne skabe en udadvendt, proaktiv og positiv kultur, for samarbejdet både internt i Energistyrelsen, mellem rejseholdets ressortaktører og udadtil i forhold til kommunerne.

Rejseholdet bliver en del af Enheden for Landvind og sol, som består af over 27 medarbejdere fordelt på to kontorchefer, flere teams og hører hjemme i København. Kollegaerne i enheden har mange og forskelligartede fagligheder, blandt andet af økonomer, jurister, teknikere og generalister.

Enhedens arbejde er præget af høj faglighed, et godt samarbejde og en udfordrende hverdag med frihed under ansvar og faglige udviklingsmuligheder. Du vil skulle arbejde tæt sammen med gode kollegaer i enheden, i Center for Vedvarende Energi og på tværs af hele Energistyrelsen.

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse.

Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Vi har et job med mening. Vi er historien om de moderne nørder, stærke generalister og en ledelse, der vil motivere. Vi er ca. 875 kolleger med en særlig holdånd. Vi er faglige. Vi er nysgerrige. Og så tager vi ansvar for fremtiden. For vi har dette til fælles: Vi gør en grøn forskel i hverdagen og for de kommende generationer.

Læs hele vores kernefortælling og få indblik i vores værdier

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den relevante overenskomst for akademikere i staten som fuldmægtig med rådighedsforpligtigelse eller konsulenter afhængig af erfaring og kompetencer. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner.

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Anders Brix Thomsen på telefon 33 92 66 89 eller abt@ens.dk eller til teamleder Peter Andreas Fournais på telefon 33 95 43 11 eller ptfn@ens.dk.

Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Sådan ansøger du
Du søger via  "Ansøg". Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis inkl. karakteroversigt og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest torsdag den 10. februar 2023. Samtaler forventes afholdt i ugerne 8 med henblik på ansættelse inden udgangen af februar 2023 og opstart senest den 1. april 2023.

Kandidater til stillingen skal være indstillet på evt. at skulle udarbejde en opgave i forbindelse med rekrutteringsprocessen

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.