Skip to main content
  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

HOFOR_TOP

Energiplanlægger til teknologiudvikling med fokus på geotermi og varmepumper

Vil du sikre, at Københavns borgere får energieffektiv og klimavenlig varmeforsyning?
I Planafdelingen for Fjernvarme, Bygas & Kraftvarme arbejder vi sammen om varmekøb, planlægning og optimering af Københavns samlede fjernvarmesystem, herunder vores varmeproduktion og kraftvarmeværk. Vi arbejder med udvikling af byen, innovative løsninger, CO2-neutral omstilling og meget mere. Det er vores fornemmeste opgave at sikre varmeforsyning af høj kvalitet og til den rigtige pris til vores fjernvarmekunder – også på lang sigt.   

Energiplanlægger til teknologiudvikling med fokus på varmepumper og geotermi 
Som energiplanlægger vil du blive en del af sektionen Varmeproduktion i Planafdelingen, hvor du blandt andet vil arbejde med daglig planlægning af varmeproduktion, varmekøb og nye varmeproduktionsteknologier. Du bliver en del af en sektion med særligt fokus på udvikling af varmeproduktionen, og vi arbejder med fremtidsplaner for varmeproduktion og indpasning af ny teknologi i det eksisterende fjernvarmesystem, herunder geotermisk varme, varmepumper, overskudsvarme og varmelager.  

I Planafdelingen får du 30 engagerede kolleger. Vi arbejder med mange teknologiudviklingsprojekter til det fremtidige energisystem, og det er forventningen, at der vil komme flere mindre og decentrale varmeproducerende teknologier i fjernvarmesystemet. Vi er særligt aktive med hensyn til hvilke produktionsteknologier, der fremover skal levere den CO2-neutrale varme. Behovet for teknisk udvikling og økonomiske forhold suppleret med regulatoriske rammevilkår er omdrejningspunkt for arbejdet. 

Vi søger en ny kollega, der med den tekniske viden som ballast kan være med til at udvikle nye teknologier og nye løsninger til den fremtidige varmeforsyning.  

Dine primære arbejdsopgaver vil være:   

  • Projektleder for udvikling af geotermi i HOFOR i samarbejde med HOFOR Fjernvarme Drift og de andre varmeselskaber i hovedstadsområdet 
  • Deltage i og lede projekter med udvikling af varmepumper 
  • Indgå i og lede analyseprojekter, hvor du er med til at definere den bedste tekniske løsning til varmeproduktion både i udviklingsprojekter og med kendte teknologier 
  • Udarbejde beslutningsgrundlag og business cases for varmeproducerende teknologier f.eks. i forbindelse med ombygninger og ny etablering 
  • Deltage i forsknings- og udviklingsprojekter og vurdere HOFORs deltagelse i nye projekter  
  • Analysere indpasning af nye teknologier i forhold til de regulatoriske rammevilkår  

Vi tilbyder et arbejde i et stærkt fagligt miljø i en sektor i rivende udvikling, hvor du videreudvikler dine allerede stærke kompetencer inden for energisystemer, fjernvarmeproduktion og teknologiudvikling, dels gennem arbejdet internt i HOFOR og dels gennem berøringsflader med andre dele af fjernvarmesektoren. 

Bred viden inden for energisystemet, kraftværksteknik og fjernvarmeproduktion 
Vi forventer, at du har en uddannelse som ingeniør eller tilsvarende. Du skal være stærk inden for viden om teknologier i energisystemet og have lyst til at udvide din vidensbase med ”alt hvad der rør sig”. Vi forestiller os desuden, at du har viden om energisystemer, kraftværksteknik og fjernvarmeproduktion.  

Jobbet kræver, at du selvstændigt kan lede opgaver og projekter samt udarbejde analyser og beslutningsnotater. Da Planafdelingen arbejder på tværs af fagligheder både internt og eksternt, er det vigtigt, at du formår at skabe gode relationer til mange forskellige kolleger og kan kommunikere teknisk svære problemstillinger til andre faggrupper.    

For den rette kandidat vil oplæring og videreuddannelse være en naturlig del af jobbet. 

Vær opmærksom på, at arbejdssproget i HOFOR er dansk.   

Ansøgning og kontakt 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Catarina Marcus-Møller på telefon 2795 2760 eller afdelingschef Charlotte Søndergren på telefon 2795 2724.

Ansøgningsfristen er den 12. maj 2017. 

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i maj 2017.    

Ansættelse pr. 1. august 2017.   

Vær opmærksom på, at ansøgninger kun modtages elektronisk gennem vores elektroniske rekrutteringssystem. Send din ansøgning ved at klikke på ”Ansøg”. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

Hofor_BUND_959x125_Annoncer_NY

home
Arbejdssted
København S
keyboard_arrow_up
Startdato
19. april 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
12. maj 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse