Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg, Udvikling og Byggeri har ansvaret for nybyggeri, ombygning og renovering, samt drift og vedligehold af eksempelvis skoler, fritidshjem, daginstitutioner, idrætsanlæg, herunder svømmehaller, kulturinstitutioner mv.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 190 ejendomme og den samlede ejendomsportefølje er på ca. 250.000 m2. Centret består af ca.100 medarbejdere og afdelingen Udvikling & Byggeri i centret har 19 engagerede og dygtige kollegaer, bestående af arkitekter, ingeniører, maskinmestre, bygningskonstruktører m.fl.

Som teknikansvarlig på de tekniske installationer vil du få konkret ansvar for ca. halvdelen af ejendomsmassen i samarbejde med en bygningsansvarlig (Key Account Manager) som har ansvar for de samme ejendomme vedr. bygninger og udearealer, samt områdekoordinator for områdets tekniske servicemedarbejdere og Servicevagten. Dertil er der et tæt samarbejde med de øvrige områders teknikansvarlige og bygningsansvarlige, samt risikokoordinator som også er sikringsansvarlig.

Om stillingen 
Som energi- og teknikmedarbejder (Maskinmester, ingeniør el.lign.) varetager du opgaverne:

 • Daglig drift af de tekniske installationer
 • Energioptimering via tekniske løsninger, alternativ energiformer, adfærdsfokus og driftsoptimering
 • Bygningssyn og indtastning af aktiviteter i elektronisk vedligeholdelsesprogram
 • Prioritering af afhjælpende og akutte, samt planlagte drifts- og vedligeholdelsesopgaver
 • Udarbejde udbudsmateriale og gennemfører licitationer
 • Udførelse af vedligeholdelsesopgaver og -projekter
 • Rådgivning og vejledning, samt ikke mindst indgå i dialog med de tekniske servicemedarbejdere og brugere på ejendommene om alle Facilities Management opgaver og ikke mindst, kunne sætte kunder og brugere i centrum til gavn for deres kernefunktoner
 • Tæt samarbejde med Teknisk Installations Team, som varetager den daglige drift af varme, ventilation, el og vandinstallationer m.m. alle ejendomme
 • Tæt samarbejde med anlægsteamet ved nybyggeri og ombygning for at sikre energi, drift og vedligehold fremadrettet i de nye projekter, samt sikre en god overdragelse af ny- byggerierne til sikker drift
 • Tæt samarbejde med tekniske servicemedarbejdere i afdelingen Drift & Service og Servicevagten

Du kommer til at stå for den overordnede planlægning og styring af opgaverne og projekterne i tæt dialog med rådgivere, bestillere (fagcentre) og øvrige involverede parter. Du vil ligeledes

indgå i et tæt samarbejde med vores interne jurister og udbudsstrateger omkring

gennemførelse af udbud, kontraktindgåelse mv.

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg skal sikre opgaveudførelsen og professionalisering af ejendomsområdet.

Der er samtidig stort ledelsesmæssigt og politisk fokus på, at Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg leverer tidssvarende byggerier, som understøtter kommunens politikker, eksempelvis arkitekturpolitikken, bæredygtighed, politikker vedr. klimaområdet, CO2-neutralitet (DK2020-plan), arbejdsmiljø, sociale klausuler mv. Du vil derfor løbende skulle sørge for dokumentation og afrapportering i organisationen og til det politiske niveau. Vi ser gerne at den rette kandidat:

 • Kan energiberegne - CO2, tilbagebetalingstider, energi investeringsbehov m.v.
 • Kan tænke i bedre energiadfærd for brugerne af ejendommene og udarbejde kampagner
 • Kan arbejde med driftstider varme, ventilation m.v.
 • Kan fejl finde og supportere via CTS-anlæg og energistyringsprogram
 • Besidder lydhørhed overfor interessenters ønsker og behov. Du skal have evnen til at rådgive dem om konsekvenserne heraf
 • Er helhedstænkene i Facilities Management og fokusere på synergien på ejendomsområdet og på tværs af brugere og ejendomme
 • Evner at arbejde selvstændigt, og være hjælpsom over for kolleger
 • Har gode evner til at formidle, er udadvendt og deler gerne læring
 • Har interesse for at arbejde med administrative opgaver i en politisk styret organisation
 • Arbejder struktureret med flair for økonomistyring og dokumentation
 • Har en uddannelse som maskinmester, ingeniør el.lign. gerne med håndværksmæssig baggrund
 • Uanset erfaring opfordres du til at søge stillingen.

Vi tilbyder et spændende job, hvor du bidrager til at skabe fysiske rammer, der 
understøtter kommunens aktiviteter og udvikling, samt spændende og udfordrende opgaver i en travl og afvekslende hverdag.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.