Analytiker til energianalyser
Vil du sidde med på forreste række i den energipolitiske debat og understøtte, at Evida bidrager til at nå Danmarks ambitiøse klimamålsætninger ? Vil du deltage  i samarbejdet med eksterne partnere og styrelser og være med til, at vi internt udvikler den helt rigtige viden og data til at implementere den grønne omstilling? 
Så har vi jobbet til dig:

Dine arbejdsopgaver
I store træk bliver din opgave at udarbejde konsekvensanalyser og scenarier for grøn gas i nettet og at sikre datagrundlaget for standardanalyser. Du kommer til at udarbejde analyser af klimahandlingsplanernes betydning for gasnettet og gassens rolle i energiforsyningen, eksempelvis rollen som reserve- og spidslast i el- og varmeforsyningen samt belyse gassens rolle og potentiale i industrien. Derudover skal du bidrage med præsentationer og deltage i udviklingsprojekter, der understøtter gasnettets rolle i den grønne omstilling, f.eks. hvor gassen skal anvendes og gasnettets rolle i forhold til udviklingen af Power-to-X.

Du indgår i et analyseteam, der har ansvar for løbende at analysere og komme med vurderinger af gasnettets rolle og muligheder.

Din profil
Vi forestiller os, at du har en relevant ingeniør- og naturvidenskabelig uddannelse, som gør, at du kan se den grønne omstilling og gassens betydning i et større systemteknisk perspektiv, og at du har interesse for at arbejde med klima- og energipolitiske emner. Du har måske et par års erfaring, men du kan også være ny-uddannet.

Du har analytiske kompetencer og erfaring med at indsamle data fra forskellige kilder og undersøgelser – f.eks. via Excel, Power BI mv., så vi opnår det bedst mulige grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger og videreformidle valide resultater.

Du forstår at formidle og implementere på dine analyser på en motiverende og forståelig måde, og det er en fordel, hvis du har erfaring med samarbejde med eksterne partnere som offentlige myndigheder, styrelser, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

Du får en bred kontaktflade og skal derfor trives med at være opsøgende og god til at samarbejde med forskellige fagligheder både internt og eksternt.

Vi tilbyder
Du kommer til at indgå i et stærkt fællesskab af analytikere og forretningsudviklere, som alle er med til at løfte opgaverne og trække i samme retning som dig. Da vi er et relativt nyetableret analyseteam, får du mulighed for at præge arbejdsformen og -kulturen, ligesom du får stor indflydelse på egen hverdag og egne opgaver.

Du får arbejdsplads på vores hovedkontor i Viborg. 

Tiltrædelse
Aftales nærmere, men gerne august/september.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Energiplaner Tina Schou på telefon 4070 5870.

Læs mere om os på evida.dk, og send os din ansøgning - vi afholder samtaler løbende.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder.