Jobbet "En skarp og ambitiøs leder til kompleks it-infrastruktur" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Kan du samtidig begå dig i et miljø, med mere end 40.000 medarbejdere på regionens hospitaler, med store ambitioner for digital understøttelse i verdensklasse til behandling af 1,8 millioner borger og forskning, samt lede din enhed videre i den digitale transformation? Så skal du læse videre nu!

I CIMT handler digitalisering om liv. Vi er på en positiv trend. Samarbejdsrelationer såvel som interne processer og kompetencer m.v. udvikles successivt. Vi dyrker ledelse ambitiøst og du indtræder i en organisation, hvor ledelsen som team fungerer bedre og bedre.

Den tekniske infrastruktur - og sikkerheden omkring den - er en forudsætning for, at hospitalerne og den samlede region er i stand til at gennemføre den vigtigste opgave – at diagnosticere og behandle patienter. Enheden Infrastruktur varetager det samlede ansvar for denne omfattende opgave. Succes forudsætter ikke blot en dygtig leder af ledere, men også en bred teknisk forståelse og evne til - i samarbejde med egen organisation og øvrige interessenter - at udvikle infrastrukturen dynamisk og ansvarligt. Ledelsesopgaven er samtidig en kommunikationsopgave. Det gælder ikke mindst samspillet med dedikerede fagprofessionelle på hospitalerne.

Du bliver en del af ledelsen i Region Hovedstadens Center for It og Medicoteknologi (CIMT). CIMT er Danmarks største offentlige virksomhed for sundhedsteknologi med godt 1.000 medarbejdere og 1,7 mia. kr. i årligt budget.

Som chef for enheden Infrastruktur med fem sektionschefer og 130 medarbejdere med teknisk baggrund får du ansvaret for udvikling og forvaltning af en af Danmarks største infrastrukturinstallationer. Den består af flere driftscentre og installationer fordelt på hospitaler dækkende hele regionen.

Enheden Infrastruktur varetager såvel de klassiske elementer af it-infrastruktur som en række tekniske rettede områder og projekter. De klassiske områder omfatter bl.a. fysiske servere, virtuelle miljøer, databaser, storage, backup-robotter (petabyte), driftscenter-backbone, WAN, LAN, Wifi, VPN, AD, print, telefoni/omstilling (f.eks.1813), DAS, cloud samt opsætning af PC images (50.000). Dertil kommer software-distribution og patching samt tilhørende performance og kapacitetsstyring. Produktionsmiljøerne er tilknyttet et SLA-niveau efter aftale med hospitalerne og dermed forskellige former for redundans. Miljøerne har som udgangspunkt 24/7-tilgængelighed. Det er væsentligt, at enheden løbende udvikler infrastrukturen til at understøtte den meget høje kritikalitet, de vigtigste systemer har for hospitalerne. Flere systemer i regionen bevæger sig mod realtidssystemer, hvor performance, kapacitet og tilgængelighed er af afgørende betydning. Der anvendes ITIL-processer såvel i enheden som på tværs af CIMT.

Et andet væsentligt område i enheden er varetagelsen af den tekniske sikkerhed i regionen - et område i vækst og prioriteret. Området indeholder såvel aktiv forebyggelse, identifikation og håndtering af sikkerhedstrusler. Det er kritisk for hospitalernes patientbehandling, at systemerne er tilgængelige, og det er lige så vigtigt at tage vare på de mange personlige patientoplysninger. Sikkerhedsområdet har samarbejde med en række eksterne samarbejdspartnere.

For det tredje bidrager Infrastruktur til en række tekniske projekter. De aktuelt største er de nye hospitalsbyggerier og opbygningen af den tekniske infrastruktur her. Regionen har rundet 250.000 netværkstik og mere end 10.000 km netværkskabler. Infrastruktur i dette omfang kræver en kontinuert og omfattende reinvesteringsplan for at bevare sit kvalitetsniveau. Dette håndteres via særskilt budget og kan dermed håndteres professionelt og langsigtet uafhængigt af enhedens eget budget til løbende forvaltning og projekter.

CIMT er i gang med at udvikle leveranceformen, så flere beslutninger træffes med hospitalerne for bordenden - eller på de mere tekniske områder - i tæt samarbejde med hospitalerne, ligesom de inddrages yderligere i leverancen. En grundsten i denne bevægelse er centreret omkring arbejdet i forretningsorienterede domæner. I alt findes otte domæner, hvor domænet for ’It Drift’ er særligt tæt knyttet til enheden for Infrastruktur. Domænet varetager de tekniske grundelementer, såsom tekniske tiltag, sikkerhed, support og drift. Grundfilosofien bag domænerne er at sætte forretningen i spidsen for udvikling, anskaffelse og anvendelse af teknologi.

Værdier og organisation
Det handler om liv. Så kort og præcis er regionens parole. Værdierne, vi og hospitalerne navigerer efter, er åbenhed, professionalisme, tillid og helhedssyn. Opgaverne giver mening, og arbejdsmiljøet er godt. Vi tror på diversitet, når kompleksitet og dynamik præger opgaver og samarbejdsrelationer.

Enheden har ansvaret for den tekniske udvikling, forvaltning, projektledelse, arkitektur og sikkerhed inden for regionens infrastruktur og klienter. Opgaverne er fordelt i fem sektioner hhv. Klientplatforme, Servere, Data & Middleware, Netværk & Telefoni og Operationel sikkerhed.
Enheden varetager ikke driftsovervågning og afviklingen, dette ansvar ligger i enheden Drift.

Om den foretrukne kandidat
Vi ønsker en leder, der står på et stærkt ledelses- og it-fagligt fundament, og som forstår vigtigheden af effektiv udvikling af en kraftig og stabil infrastruktur. Erfaringer fra andre store, dynamiske og komplekse virksomheder er efterspurgte. Ideelt har du stået i spidsen for teknologiske miljøer, initiativer og transformationer med tilhørende implementeringer i et højkritisk 24/7 set-up. Det vil være en fordel, hvis du har haft ansvar for den teknologiske sikring af it-infrastruktur samt anvendelse af cloud-ydelser.

Du har en akademisk uddannelse og solid it-erfaringsmæssig baggrund. Gerne som leder i en it-organisation i tæt samspil med resten af it-organisationen, brugere/kunder og hvor dit ansvarsområde havde højt fokus på teknisk kvalitet, kompetencer og leverancer.

På det personlige plan er du i stand til at håndtere et stort ansvarsområde uden at miste overblikket. Herigennem sikrer du det bedste grundlag for at prioritere opgaverne sammen med dine ledere og interessenter, så brugerne oplever størst mulig værdi.

Du har en åben, tillidsfuld og uddelegerende ledelsesstil, hvor du følger op på og coacher dit team. Ligeledes er du fortrolig med interessenthåndtering på alle organisatoriske niveauer, eksternt som internt, og til tider med konkurrerende interesser. Du vil indgå som øverste CIMT-repræsentant i et antal styregrupper og vil skulle håndtere den samlede leverance fra CIMT, hvor hovedparten dog vil være fra din egen enhed.

Du tænker visionært og er stærk på at eksekvere uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Du har ambitioner såvel på egne, enhedens som på CIMT’s vegne.

I din rolle som enhedschef tager du ejerskab for interessenthåndtering og sikrer transparens i enhedens services og anvendelse af kapacitet med henblik på, at skabe de bedste forudsætninger for den rigtige prioritering i overensstemmelse med hospitalernes vigtigste behov, samtidig med at du forstår at motivere ledere og medarbejdere i enheden.

Læs mere om stillingen og profil i jobprofilen her. 

Vi tilbyder
Et meningsfuldt, spændende og udfordrende job i en ambitiøs it-organisation med mulighed for at påvirke strategi og digitaliseringsdagsorden i Region Hovedstaden, i samarbejde med dygtige og engagerede kolleger.
Ansvar for en omfattende teknisk infrastruktur, der understøtter samtlige systemer og digitale tiltag i Danmarks største region.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på vilkår i henhold til Danske Regioners ´Aftale for Chefer’. Aktuelt arbejdssted er på Borgervænget, København Ø, hvor direktion og den del af CIMT, der ikke har plads på et hospital, er placeret. Forventet startdato er den 1. februar 2022.

Ansøgningsprocedure
Kontakt vicedirektør Carsten Nørgaard på 24 28 04 59 for nærmere information om ledelse, organisation og opgaver m.v. Læs også om CIMT på www.regionh.dk/imt.

Ansøgningsfristen er den 28. november 2021.

Vi afholder første samtalerunde fra den 1. december 2021 og anden samtalerunde fra den 9. december 2021. Konsulentfirmaet Genitor deltager i samtaler og assessment.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

Send ansøgning, CV samt uddannelsesbeviser online via ’'Ansøg'' her på siden.