Jobbet "Ekspert inden for havvind til internationalt samarbejde med USA" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Har du erfaringer inden for havvind, og har du lyst til at bruge dine kompetencer på internationalt energisamarbejde med bl.a. USA? Så tilbyder vi en stilling, hvor du kan få lov at sætte et præg på global, grøn omstilling med udgangspunkt i danske erfaringer med havvind. Der er også mulighed for at bidrage til at modne markeder med mulig dansk eksport og omsætte danske erfaringer i et tæt samarbejde med vores partnerlande.

Om jobbet
Vi søger en profil med erfaring fra forskellige aspekter af vindenergi på havet - særligt erfaringer med udbygning og regulering af vindenergi. Konkret vil du blive tilknyttet ét eller flere af vores partnerlande, hvor du vil arbejde med rådgivnings- og formidlingsopgaver på myndighedsniveau. Det vil eksempelvis være muligt for dig, at blive tilknyttet USA - hvor vi står overfor at skærpe vores samarbejde på delstatsniveau. Derudover vil du også skulle arbejde med et af vores andre partnerlande med offshore vind. Hvilket land det konkret bliver, vil vi forsøge at matche med konkrete behov i programmerne, og dine interesser og kompetencer.

Du får med andre ord mulighed for at arbejde med stærke partnere, der har høje ambitioner for udbygningen af vedvarende energi. Din rådgivning vil være med til at gøre en forskel for de enkelte landes udbygning af energisystemet – og dermed for den grønne omstilling globalt set.

Vi tilbyder:

  • et særdeles spændende og varieret arbejde i et internationalt miljø i samarbejde andre landes myndigheder, danske ambassader, virksomheder m.fl.
  • stor bredde i arbejdsopgaver, som er efterspurgt blandt vores samarbejdspartnere
  • et stærkt fokus på at understøtte grøn transition på både kort og lang sigt på et højt fagligt og pro-fessionelt niveau

Bliv en del af Center for Global Rådgivning
Vi er et center på knap 80 medarbejdere, der pt. samarbejder med 19 partnerlande på energiområdet. De 19 partnerlande står tilsammen for mere end 60 pct. af den globale udledning af drivhusgasser. I alle partnerskaberne har vi fokus på grøn omstilling af energisystemet mod øget andel af vedvarende energi, men ofte er vores indsats også med til at modne markeder for eksport af dansk energiteknologi. Det gælder ikke mindst i vores Eksportordning (Energy Governance Partnership), som dækker over samarbejdet med en række OECD-lande. Her har vi også ekstra fokus på hjemtagning af viden til Danmark, så vi også i fremtiden ligger i front på energiområdet.

Danske erfaringer med regulering af vindsektoren efterspørges i stigende grad som en del af vores myndighedssamarbejde, herunder emner som projekt de-risking, ”one-stop-shop” koncept, udbudsbetingel-ser, tilladelser, finansiering/støttemodeller, og hvad der ellers vedrører rammevilkårene for udbygning med havvind.

Om dig
Der vil blive lagt vægt på, at du kan formidle komplekse problemstillinger i en international kontekst og har sans for implementering af grønne energiløsninger under forskellige regulatoriske rammebetingelser. Du har gerne en bred viden om det danske energisystem, er analytisk stærk og har kendskab til dansk regulering af vindsektoren herunder energipolitik, udbudsbetingelser, projekt de-risking, tilladelser, ”one-stop-shop” koncept, kontrakter, finansiering, etc.

Vi forventer bl.a. at du har:

  • en relevant, videregående uddannelse såsom energiingeniør, samfundsvidenskabelig eller lign.
  • gode samarbejdsevner 
  • evnen til at forstå og formidle komplekse problemstillinger på en letforståelig måde både i skrift og tale, på dansk og engelsk. Andre sprogkundskaber kan være en fordel
  • international erfaring, eksempelvis inden for institutionel analyse, organisationsudvikling og kapacitetsopbygning, politisk økonomi og stakeholder analyse
  • lyst til at rejse ud for at opbygge stærke relationer med vores partnere
  • viden om amerikanske forhold inden for havvind vil være en fordel, men ikke et krav.

Det er ikke en forudsætning at kunne begå sig på dansk, for at komme i betragtning, derfor modtager vi også gerne ansøgninger på engelsk. Det er dog en forudsætning at besidde viljen og lysten til hurtigt at tillære sig dansk under ansættelsen. Energistyrelsen tilbyder omfattende danskundervisning til medarbejdere, der ikke taler dansk.

Om os
I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vi ser klimaforandringerne som den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor nye løsninger og en sikker forsyning tænkes sammen.

Vi har et job med mening. Vi er historien om de moderne nørder, stærke generalister og en ledelse, der vil motivere. Vi er knap 750 kolleger med en særlig holdånd. Vi er faglige. Vi er nysgerrige. Og så tager vi ansvar for fremtiden. Vi har nemlig en ting til fælles: Vi gør en grøn forskel i hverdagen og for de kommende generationer.

Læs mere om vores internationale samarbejder her

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere instaten. Du vil blive ansat som Fuldmægtig eller Konsulent afhængigt af dine kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner.

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Elsebeth Søndergaard Krone på tlf. 5167 4363.

Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgning
Der ansøges via www.ens/job. Benyt funktionen Ansøg” på stillingsopslaget.

Den motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis inkl. karakteroversigt og eventuelle øvrige bilag skal være os i hænde senest mandag den 11. oktober 2021 kl. 12:00.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

Samtaler forventes afholdt i uge 41, med henblik på ansættelse pr. 1. december 2021.