Gå til hovedindhold

Advarsel

 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

8_WEB_LEDELSE-OG-POLITIK_Cykelslangen_600x375px

Er du projektleder med viden om klimatilpasning og byrumsprojekter?  Kan du håndtere store hydrauliske sammenhænge og udvikle projekter, der gør byen skønnere? Så har vi måske en stilling til dig. 

Københavns Kommune har vedtaget en skybrudsplan med 300 projekter, der skal sikre byen mod oversvømmelser på grund af skybrud.  Skybrudsplanen ser på byen og vandkredsløbet i sammenhæng, og de 300 projekter indgår alle i helheden. Vi søger to projektledere, der kan være med til at udvikle de konkrete projekter, som tilsammen vil sikre København mod skybrud og gøre byen grønnere.  

Opgaven  
Hvert år prioriterer vi igangsættelse af ca. 15 skybrudsprojekter. Rækkefølgen tager afsæt i projekternes vigtighed for den samlede vandhåndtering i skybrudsplanen, men tager også højde for, hvordan de kan komme til at spille sammen med andre projekter i byen. Vi udvikler projekterne i skybrudsplanen fra den første screening af stedets forhold, de hydrauliske behov og sammenhængene i byen, til en efterfølgende projektering og siden anlæg. Dine opgaver vil være i udviklings- og screeningsfasen.  

Nogle af projekterne kræver særlig opmærksomhed i udviklingsfasen, fordi de skal håndtere særligt meget vand, ligger på et særligt vigtigt sted eller involverer særligt mange aktører. Det gælder for eksempel kommunens skybrudsprojekter ved Harrestrup Å, som udvikles i samarbejde med det tværkommunale kapacitetsprojekt for Harrestrup Å. Det gælder også Sankt Jørgens Sø, som både er vigtig for skybrudssikring og har en ikonisk betydning for byen som helhed. Denne type projekter kræver ekstra koordinering mellem de mange aktører, de kræver afklaring af myndighedsforhold og borgerinddragelse.  

Opgaverne for de to nye medarbejdere vil omfatte projektledelse og/eller deltagelse i projekterne omkring Harrestrup Å og Sankt Jørgens Sø. Opgaverne vil desuden indebære overblik over enkelte skybrudsgrene og håndtering af projekter indenfor disse.  

Vi forventer, at du:  

 • har en faglig baggrund indenfor håndtering af vand, miljøplanlægning eller lignende  
 • har forståelse for sammenhænge i vandkredsløb og i byrum  
 • kender principperne i skybrudssikring  
 • har god erfaring med projektledelse   
 • tænker helhedsorienteret og kan udvikle konkret  
 • er god til at samarbejde på tværs af faggrænser og med mange parter  

Det vil være en fordel, at du:

 • har erfaring med anlægsprojekter  
 • har viden om hydraulik og spildevandsplanlægning  
 • har arbejdet med borgerinddragelse  
 • kender Københavns Kommunes skybrudsplan  

Organisering  
Stillingerne er placeret i Teknik- og Miljøforvaltningen i serviceområdet Byens Udvikling. Her arbejder ca. 20 engagerede medarbejdere i enheden Klimatilpasning - byrum og bynatur. Enheden har det overordnede ansvar for kommunens klimatilpasningsplan, skybrudsplan, spildevandsplan, stormflodsplan og bynaturstrategi.  Vi lægger vægt på, at klimasikringen skal være med til at skabe bedre bynatur og byrum.   

Klimatilpasningsprojekterne udvikles i Byens Udvikling med input fra HOFOR i forhold til hydraulikken. Projekterne anlægges af serviceområdet Byens Fysik. Forretningsgange og samarbejdsrelationer er beskrevet i administrationsgrundlag og styres i tværgående ledelsesfora. Skybrudsarbejdet er nyt, og vi opnår hele tiden nye erfaringer. Derfor arbejdes der med en stadig forbedring af flow og eksekvering af projekterne.  

Vi tilbyder  
To spændende job, hvor du er med til at sætte dit præg på fremtidens København. Det sker i et godt kollegialt miljø, hvor du har mulighed for at udvikle dig. Vi holder til i nyrenoverede og åbne omgivelser, centralt placeret ved Islands Brygge sammen med størstedelen af Teknik- og Miljøforvaltningen.  

Er du interesseret?  
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte enhedschef Charlotte Korsgaard på 2686 5981 fra den 31. juli eller programleder for klimatilpasningsplanen Jan Rasmussen på 6114 2074 efter den 7. august.  

Søg stillingen via "Ansøg" link senest mandag den 14. august 2017.

Ansættelsessamtaler afholdes den 24. og 25. august 2017.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen  
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
København
keyboard_arrow_up
Startdato
25. juli 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
14. august 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse