Jobbet "Dygtige IT-ingeniører til beskyttelse af Danmarks klassificerede informationer" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vil du være med til at beskytte Danmarks fortrolige, klassificerede informationer og styrke den nationale it-sikkerhedsmyndighed? Brænder du for cyber– og informationssikkerhed, og er du dedikeret, pragmatisk og holistisk tænkende?

Vores sektion skal vokse, og vi har derfor åbnet op for flere spændende stillinger, hvor du vil indgå i et stærkt fagligt miljø ved den nationale it-sikkerhedsmyndighed. Du vil blive en del af et team bestående af dygtige it-sikkerhedsspecialister, som arbejder for at sikre et højt sikkerhedsniveau for Danmarks klassificerede og forretningskritiske it-løsninger. Vi kan love dig, at du vil få faglig sparring på et professionelt niveau i en sektion, der sidder med en bred og spændende opgaveportefølje.

Som en del af Center for Cybersikkerhed (CFCS) i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er du med i fronten af Danmarks cyberforsvar. Vi følger den løbende udvikling på cyberområdet og arbejder for et sikkert digital Danmark. Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed og er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation. Vi kan derfor tilbyde en spændende og alsidig arbejdsplads, som løser en meget aktuel og vigtig opgave for Danmark.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Som national it-sikkerhedsmyndighed har CFCS et helt særligt mandat til at sikkerhedsgodkende (akkreditere), rådgive og føre tilsyn med klassificerede it-løsninger i Danmark samt ved danske repræsentationer i udlandet. Det er en vigtig opgave, der kræver en stærk grundlæggende indsigt og forståelse for it- og kommunikationsteknologi, herunder bl.a. it-infrastruktur, systemforståelse, softwaredesign samt tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har samtidig en opgave i at sikre, at både nationale og internationale standarder og krav til informationssikkerheden (f.eks. ISO27001) overholdes, hvorfor interesse for og viden om informationssikkerhed, heriblandt risikoanalyse og –styring er ideelt. I sektionen har vi direkte adgang til viden om aktuelle cybertrusler og anvender denne viden til at afdække, vurdere og modvirke disse trusler i vores arbejde med at akkreditere og rådgive om gode og sikre it-løsninger, ligesom vi også rådgiver om håndtering af sikkerhedshændelser. Vi yder desuden støtte til Forsvarets it– og materielanskaffelsesprojekter, og derfor er indsigt i projektledelse og -processer en fordel.

Dine arbejdsområder hos os vil omfatte akkrediterings– og tilsynsopgaver samt rådgivning om cyber– og informationssikkerhed. Som deltager i forskellige nationale og internationale faglige fora og netværk i bl.a. EU– og NATO-regi kan du forvente rejseaktivitet i stillingen. Vi lægger meget vægt på løbende faglig udvikling, og vi kan derfor tilbyde gode muligheder for kompetenceudvikling. Som national it-sikkerhedsmyndighed stilles der høje krav til kvalitet, dokumentation og formidling af vores arbejde. Det skal derfor være naturligt for dig at indgå i faglig sparring med dine kollegaer og din sektionschef om opgaverne, ligesom du skal trives med at rådgive på flere niveauer, både i den løbende dialog med vores kunder, i briefinger og i form af skriftlige produkter, hvor du kan sætte dig ind i kundernes behov for støtte og rådgivning.

Sektionen, som du vil blive en del af, varetager funktionen som national it-sikkerhedsmyndighed og har en stor berøringsflade med statslige myndigheder og Forsvaret, samt virksomheder, der yder støtte til staten og/eller Forsvaret i øvrigt. Derudover sidder vores sektion i en afdeling, der bistår med bl.a. sikkerhedstekniske undersøgelser og støtte, afprøvning og udvikling af sikkerhedsdesign i it-løsninger, samt kapacitetsopbygning indenfor cybersikkerhed gennem et videnscenter.

Du og din baggrund er vigtig
Du har en it-ingeniøruddannelse eller lign. på bachelor–/kandidat–/master niveau og har erfaring fra f.eks. en it-udviklingsafdeling eller som it-sikkerhedsrådgiver, konsulent eller lign. Du har evt. en certificering som CISM, CISSP, CEH, Security+ eller ISO27001. Såfremt du har afsluttet, eller forventer at afslutte din uddannelse fra universitetet, hører vi også meget gerne fra dig.

Du besidder en grundlæggende viden om it- og kommunikationsteknologi samt praktiske færdigheder, der gør dig i stand til at sætte dig ind i løsningerne og bidrage til deres forbedringer. Du har en stor interesse for og kendskab til cyber– og informationssikkerhed. Du har endvidere gode formulerings- og kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt i dansk og engelsk, der gør dig i stand til at forstå og formidle teknisk dokumentation og viden samt deltage i nationale og internationale arbejds- og erfaringsudvekslingsgrupper.

Du er nysgerrig af person og trives med at takle komplekse problemer og har en rationel tilgang til problemløsning. Derudover kan du nikke genkendende til et eller flere af nedenstående udsagn, du har:

  • arbejdet med akkreditering eller certificering.
  • kendskab til og har før gennemført audits af informationssikkerheden.
  • arbejdet med risikoanalyser og –styring og/eller projektledelse.
  • forståelse for roller og ansvar i en it-sikkerhedsorganisation.
  • arbejdet med håndtering af sikkerhedshændelser.
  • kendskab til kryptologi og/eller MDM/iOS styresystemer.
  • god væremåde, ligesom du er god til at skabe samarbejde mellem andre og kan få forskellige fagligheder til at spille sammen.

Dit arbejde er præget af god planlægning, vedholdenhed, stabilitet og omhyggelighed.

Din nye arbejdsplads
Forsvarets Efterretningstjeneste er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar.

Center for Cybersikkerhed udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler, og vi arbejder for et sikkert digitalt Danmark. Vi er med til at opdage og håndtere, når danske interesser udsættes for cyberangreb, og vi samler, opbygger og deler den viden, som kan forebygge det næste angreb.

Forsvarets Efterretningstjeneste arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingerne hører en pensionsordning, som Forsvarets Efterretningstjeneste betaler. Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Er du officer vil du blive ansat efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingerne er indplaceret i løngruppe 4 og 5, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Som i resten af Forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet. Såfremt du er udpeget til udsendelse i international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via linket på denne side senest den 12. oktober 2022. De indledende ansættelsessamtaler vil finde sted løbende fra august. Vi stiler mod en ansættelse hurtigst muligt derefter. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2224, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan finde mere information om Center for Cybersikkerhed på www.cfcs.dk.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk>, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver, Forsvarets Efterretningstjeneste som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder