Vil du være med til at anlægge verdens bedste cykelby med fokus på trafiksikkerhed, fremkommelighed og genanvendelse?

Vi søger en erfaren byggeleder til vores enhed Cykel og Vej, som kan sikre en effektiv udførelse af vores anlægsportefølje inden for mobilitetsområdet. Du skal have erfaring som fx entrepriseleder, formand eller byggeleder af anlægsarbejder på offentlige vejarealer, gerne fra entreprenørbranchen, projekterende rådgivervirksomhed eller anden offentlig/privat bygherre.

Om jobbet
Som byggeleder i Cykel og Vej skal du styre anlægsprojekter. Dine ansvarsområder vil inkludere kontrakt-, økonomi- og tidsstyring i udførelsesfasen, afholdelse af byggemøder, tilsyn, koordinering med ledningsejere, og god kommunikation med borgere og andre interessenter. Du vil være anlægsteknisk sparringspartner under projekteringen og have indflydelse på planlægningsfasen. I udførelsesfasen vil du være ansvarlig for entreprenør- og byggepladsstyring og sikre realisering af projekterne.

Dine ansvarsområder

 • kvalitet af anlægstekniske løsninger
 • fagtilsyn på byggepladserne
 • styring af tid, kvalitet og økonomi
 • løsning af konkrete problemstillinger i samarbejde med rådgiver og entreprenør
 • kommunikation og samarbejde med ledningsejere og erhvervsdrivende

Din profil
Vi forventer, at du har:

 • minimum fem års erfaring med anlægsarbejde som byggeleder, entrepriseleder, formand eller en tilsvarende rolle
 • en anlægsteknisk uddannelse eller erfaring fra entreprenørbranchen
 • erfaring med AB18 og AB18 forenklet
 • stærke kommunikative evner både skriftligt og mundtligt
 • evnen til at arbejde selvstændigt og i teams

Du er engageret, dynamisk, og har en god evne til at prioritere og strukturere dine opgaver. Du har personlig gennemslagskraft og kan stille krav, samtidig med at du har fokus på økonomi, tid, kvalitet og processen. Du trives med at arbejde både på kontor og på byggeplads.

Om os
I Cykel og Vej er vi ca. 50 medarbejdere med forskellig baggrund indenfor byggeledelse, planlægning, projektstyring, trafik, arkitektur mv. Vi arbejder i teams med stor vidensdeling og samarbejde på tværs af fagligheder. Vi lægger vægt på et uformelt og inspirerende arbejdsmiljø med fokus på læring og kompetenceudvikling. Vi har en mentorordning for nye kollegaer og en aktivitetsbaseret indretning (ABI), der fremmer samarbejde og fleksibilitet

Vi tilbyder

 • et uformelt og inspirerende arbejdsklima på Islands Brygge
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • stor indflydelse på eget arbejdsområde
 • høj pensionssats og fleksibel arbejdsdag/-tid med god balance mellem familie- og arbejdsliv
 • 37-timers arbejdsuge med betalt frokostpause

Bliv en del af holdet
Vi glæder os til at få dig med på holdet. Ansøg nu, send os et udførligt beskrevet CV og vær med til at forme fremtidens København!

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med Københavns Kommune. Ansættelsesstart vil være den 1. oktober 2024 eller snarest muligt.

Er du blevet nysgerrig?
Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte byggeleder John Jensen 2337 9761. Du kan læse mere om Københavns Kommune her og Teknik- og Miljøforvaltningen her.

Søg via linket senest fredag den 9. august 2024

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 34.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Teknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.400 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4,1 mia. kr.