Gå til hovedindhold
Jobbet "Driftssikker enhedschef til vejvedligehold" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Driftssikker enhedschef til vejvedligehold i Københavns Kommune 

Teknik- og Miljøforvaltningen søger en dynamisk og driftssikker enhedschef til enheden Fortove og Brønde i serviceområdet Byens Fysik.

København er inde i en stærk udvikling som international metropol. I Byens Fysik har vi i disse år travlt med at genoprette veje og skabe de fysiske rammer for det gode byliv. Vi søger en enhedschef til vores entreprenørenhed, der vedligeholder og udfører anlægsarbejder inden for vejområdet.

Teknik- og Miljøforvaltningen er organiseret i fire store serviceområder - Byens Drift, Byens Fysik, Byens Anvendelse og Byens Udvikling, der tilsammen udgør Byens TMF og arbejder tæt sammen på tværs af fagligheder og i samspil med byen om at skabe verdens bedste storbymiljø og et unikt byliv i København.   

Stillingen er placeret i Center for Vejvedligehold og KMC, Byens Fysik. Serviceområdet sørger for, at arbejdet med de fysiske forandringer og vedligeholdelsen af byen hænger sammen smidigt og effektivt. Centret sørger for at føre rutinemæssigt tilsyn med vejene, udfører akutte reparationer, planlagt vedligehold, genopretning og mindre anlægsarbejder. Centret består desuden af KMC Nordhavn, som blandt andet deponerer forurenet jord.

Du kan udvikle opgaveløsningen på både kort og længere sigt  
Som enhedschef i Fortove og Brønde er du ansvarlig for ledelsen af en udførende entreprenørenhed. Du vil komme til at stå for de akutte driftsopgaver og egne anlægsopgaver.

I enheden har vi fire opgavekoordinatorer og ca. 30 specialarbejdere, og det vil være dit job at sikre, at enheden udfører kvalitetsmæssigt godt vejarbejde, at ressourcerne udnyttes optimalt i forhold til opgaverne på tværs af enheden, og at medarbejderne er gode til at samarbejde med hinanden og øvrige samarbejdspartnere.

Hvad angår den akutte drift, træder du som enhedschef ind i en organisation, som er drevet af henvendelser fra omverdenen. Det vil sige alt fra borgerhenvendelser til kolleger fra andre dele af organisationen og centrets eget tilsyn. Enheden har indarbejdet nye arbejdsprocedurer i forhold til elektronisk arbejdstilrettelæggelse og mobil registrering af det udførte arbejde. Din opgave vil være at fortsætte udviklingen af enheden og skabe overblik.

Hvad angår anlægsopgaver, er der de senere år bevilliget penge til at genoprette veje i byen. Nogle af disse opgaver udføres af kommunens ansatte. Der er kompetencer blandt medarbejderne til at kunne udføre f.eks. brønd- og brolægningsarbejder samt forarbejder til enheden, der udfører asfaltarbejderne. Der er derfor et meget tæt samarbejde med de øvrige enheder. Du vil være overordnet ansvarlig for styringen af anlægsopgaverne i forhold til tid, ressourcer og økonomi udført i enheden.

Du er engageret i muligheder, mennesker og maskiner  
Som leder skaber du klare rammer for opgaveløsningen. Du har fokus på medarbejdernes motivation og trivsel ved at være tilgængelig, levere løbende sparring i øjenhøjde, afklaring og feedback. Du skal være god til at kommunikere med forskellige faggrupper, og du evner at formidle og drive et effektivt samarbejde på tværs af centrets og forvaltningens enheder og understøtte vores målsætning om at arbejde med tværgående teams i opgaveløsningen i Byens Fysik.  

Vi forventer, at du har ledelseserfaring med anlæg eller drift inden for vejområdet og går op i at levere god kvalitet til tiden, og at du har en visionær tilgang i forhold til at udvikle forretningen inden for fagområder som arbejdsmetoder, introduktion af nye tekniske hjælpemidler og alternative løsningsforslag i forhold til f.eks. materialer og maskiner. Det vil ligeledes være en fordel, hvis du har et godt kendskab til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Desuden lægger vi vægt på, at du er indstillet på at skulle begå dig i en politisk styret organisation, at du er velformuleret i skrift og tale, kommunikerer åbent, direkte og inddragende og ikke mindst, at du er omstillingsparat, kan holde mange bolde i luften og har energi og godt humør!  

Du er ikke alene  
Du får et spændende og udfordrende lederjob i en stor og dynamisk organisation. Du har stor indflydelse på dit eget område og et godt kollegialt miljø, hvor du også har mulighed for at udvikle dig som leder. I dagligdagen vil du indgå i et chefteam med tre øvrige enhedschefer og en centerchef. Du refererer til centerchefen.

Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor stemningen er præget af en uformel og løsningsorienteret omgangstone, hvor der er også er plads til det sociale i en travl hverdag.

Løn- og ansættelsesvilkår
Er i henhold til cheflønaftalen for Københavns Kommune og gældende overenskomst. Lønniveauet i stillingen er ca. kr. 560.000 plus pension, afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Tiltrædelse gerne den 1. februar 2018.  

Er du blevet nysgerrig?  
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Jane Snog på 2268 1677.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 15. november 2017.

Vi forventer at holde første samtaler fredag den 24. november og anden samtaler mandag den 4. december. Imellem samtalerne vil der være en personlighedstest med en tilbagemelding fredag den 1. december.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen 
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder