Jobbet "Docent til anvendt forskning og innovation på det tekniske fagområde" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

”Som docenter på et erhvervsakademi påvirker vi både virksomheder og uddannelser med vores forskning. Jeg synes at det er særligt interessant at være på KEA netop nu, hvor vi har arbejdet med erhvervsforskning i snart ti år, og derfor har opnået en modenhed til at udvikle og definere endnu skarpere, hvordan vores forskning kan bidrage til samfundet og erhvervslivet.”
- Per L. Halstrøm, Docent på KEA Digital (og fremtidig kollega)

Vi vil styrke indsatsen inden for anvendt forskning, så vores adjunkter og lektorer bliver endnu skarpere – dels til at undervise og dels til at bidrage med relevant viden til dimittender og erhvervslivet. Derfor søger vi nu en docent, som kan forske og forskningslede på programområdet Teknik. 

Som docent på KEA Teknik er der overordnet set tre aktiviteter, som du skal være interesseret i: 

 • at tegne en strategi for et programområdes forskningsaktiviteter sammen med uddannelsescheferne og skabe opbakning til den.
 • at udvikle anvendelsesorienterede forsknings- og innovationsprojekter sammen med adjunkter, lektorer og eksterne forskningsmiljøer og virksomheder.
 • at skabe forskning, som gør en forskel for KEAs uddannelser og aftagervirksomheder.

Docenter styrker forskningsviden for uddannelser og erhvervsliv
På KEA undersøger vi erhvervslivets problemstillinger inden for bæredygtighed, teknologi, og cirkulære og grønne forretningsideer. 

Formålet med vores forskning er todelt:
Vi undersøger erhvervslivet problemstillinger inden for bæredygtighed og teknologi for at skabe relevant viden, der:

 1. klæder virksomheder på til at beslutte og handle bedre i en nær fremtid. 
 2. giver vores studerende fremtidssikrede og forskningsbaserede kompetencer, som de bærer med sig til erhvervslivet som dimittender. 

Som docent vil du derfor på den ene side arbejde eksternt. Her etablerer og deltager du i aktiviteter med virksomheder og organisationer, nationale udviklingsmiljøer og relevante nationale og internationale forskningsmiljøer for at opretholde din forståelse for erhvervsrettede problemstillinger. 

På den anden side arbejder du for at pege forskningen indad mod uddannelserne. Som docent forsker du sammen med adjunkter og lektorer, og du leder adjunkters og lektorers forskningsaktiviteter.
For at lykkes med stillingen, skal du være god til at:

 • være uddannelseschefernes forskningsstrategiske sparringspartner.
 • samskabe forskningsprojekter med adjunkter og lektorer.
 • samarbejde med aftagervirksomheder og eksterne forskningsmiljøer – herunder stærke kompetencer inden for anvendelsesorienteret forskning.
 • bidrage til udvikling og fornyelse af undervisningen gennem din forskning og forskningsledelse.
 • formidle viden fra KEAs forsknings- og innovationsprojekter til brancher og forskningsmiljøer.
 • udvikle adjunkters og lektorers forskningskompetencer – og herunder at udvælge og tilpasse undersøgelsesspørgsmål og forskningsmetode til det enkelte projekt.

Du bliver ansat i afdelingen for Forskning & Innovation med reference til F&I-chefen. Dit ansvarsområde og din daglige gang vil være på programområdet Teknik blandt adjunkter, lektorer og uddannelseschefer. 

Om din baggrund
Vi forventer, at du har viden på ph.d.-niveau inden for et eller flere af nedenstående områder. Udover det, har du erfaring med at kombinere fagområder, vejlede større projekter og et anvendelsesorienteret fokus. Det er i øvrigt et plus, hvis du har erfaring med forskningsstrategisk arbejde. 
Konkret ønsker vi, at du har erfaring med forskning og praksis inden for et eller flere af nedenstående fagområder fra Teknik-programmet. Da vi uddanner med en høj praksisnærhed, lægger vi vægt på, at du har erfaring fra branchen, og at du har gjort den til en del af din forskning.

Du har viden på ph.d.-niveau inden for et af følgende områder: 

 • PLC-, HMI-, SCADA-programmering 
 • Maskin- og el-teknik
 • Robotteknologi

Andre fokusområder og uddannelser på programområdet er:

 • Beregning og implementering af vedvarende energikilder
 • Projektering og dimensionering af varme-, klima- og sanitetsanlæg
 • Energieffektivisering og indeklima
 • LCA
 • Bæredygtigledelse

Det er også vigtigt, at du er stærk i naturvidenskabelige metoder, da vi har behov for at opruste organisationen til at facilitere og understøtte adjunkt- og lektorprojekter der har det metodiske fokus. 

Undervisning
Som docent er du ikke knyttet til en fast uddannelse, men skal stimulere de forskellige uddannelser til at udleve forskningsforpligtelse på en nysgerrig og engageret måde. Du vil bidrage til undervisnings- og forskningsforløb, som bygger på de forsknings- og innovationsprojekter, som du er ansvarlig for. 
Vi forestiller os, at du har erfaring med at gøre forskning relevant i undervisningsforløb og at du har erfaring med at inddrage og samarbejde med virksomheder og organisationer i en undervisningssammenhæng. Du skal kunne inspirere og motivere adjunkter til at bidrage til forskning der har praktisk værdi for branchen. Det er en fordel, hvis du har viden om erhvervsfaglige udfordringer i spændingsfeltet mellem bæredygtighed og teknologi.

Krav til docenter
For at komme i betragtning som docent skal du kunne dokumentere følgende kriterier for docenter: 

a) Du har et kvalifikationsniveau svarende til ph.d. Kvalifikationsniveauet kan opnås gennem en kombination af formel uddannelse og relevant praksiserfaring, der har givet tilsvarende forudsætninger,

b) du er i stand til selvstændigt at planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for de erhverv eller professioner, som KEA uddanner til,

c) du besidder dokumenteret, anvendelsesorienteret viden, herunder såvel teoretisk som praktisk
indsigt på højt niveau om erhvervet eller professionen, så du er i stand til selvstændigt og
innovativt at udvikle ny viden inden for erhvervet eller professionen og bringe ny viden i spil i forhold til udviklingen af erhvervet eller professionen, og

d) du har undervisningserfaring og erfaring med udvikling af undervisning, herunder at du er højt kvalificeret i forhold til formidling af teori og inddragelse af praksis, samt i forhold til at koble teori og praksis i relation til erhvervet eller professionen.

Hvis du har interesse for stillingen, kan du læse mere om både stillingen og kvalifikationskrav på kea.dk/docent.  

Klar til at søge?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Forskning, Karriere & Relationer, Marie Birk Jørgensen, tlf. 2830 0824 og mail mabj@kea.dk.
Ansøgningsfristen er 7. april 2024, hvorefter ansøgningerne evalueres og udvalgte ansøgninger, som bedst lever op til de opstillede kriterier, vil blive sendt til bedømmelse i bedømmelsesudvalg. Vi forventer, at samtaler afholdes i uge 20-21. Klik på Ansøg-knappen og send din ansøgning, CV og anden relevante dokumentation. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024 eller efter nærmere aftale. 

På KEA får du en arbejdsplads med kollegaer, som tilsammen byder på et bredt udvalg af baggrunde, faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.