Jobbet "Docent med speciale i bæredygtighed og teknologi i Byggebranchen " er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vil du være med til at skubbe til den grønne omstilling i byggeriet? Vil du være med til at opbygge en projektkultur, hvor projekterne udvikler uddannelserne og resultaterne formidles til brancherne i let anvendelige formater? 

På KEA Byg arbejder vi målrettet på, hvordan vi kan bidrage til at reducere byggebranchens miljøpåvirkninger. Teknologi, bæredygtighed og forretning udgør vores strategiske pejlemærker. Derfor søger vi en til to docenter, der vil få en nøgleposition i denne indsats.  

Stillingerne henvender sig til dig, der er uddannet ingeniør, arkitekt, bygningskonstruktør eller har en lignende teknisk baggrund. Du kan have erfaring fra en entreprenørvirksomhed, en tegnestue, et GTS-institut eller lign. Det har givet dig en god forståelse for, hvordan teknologi kan understøtte grøn omstilling i den pragmatiske virkelighed, der også kendetegner byggebranchens hverdag.  
 
Du kan fx have erfaring fra  

  • Byggeriets kompleksitet: byggeprocesser, bæredygtige materialer eller i mødet mellem 3D-modellering og det fysiske byggeri 
  • Bygninger og bygningsdrift: IOT i installationer, facility management eller bæredygtig renovering og modernisering af eksisterende bygninger. 

På den uddannelsesmæssige side har du en ph.d.-grad eller tilsvarende uddannelsesniveau inden for byggeriet.  

Bredt spænd i projekt-porteføljen  
Som docent får du en vigtig opgave i at arbejde med FoU-projekter, der styrker uddannelsernes faglige udvikling. Det gøres ved at projekterne har faglig aktualitet og samtidig kobler sig til branchernes udvikling, både hvad angår faglige tendenser og de konkrete kompetencer, der efterspørges i virksomhederne. 

KEA er pt Lead på et Interreg-projekt og deltager i Horizon 2020-projekter, og har part i endnu flere FoU- projekter, hvoraf de fleste er mindre og/ eller kortvarige. Du får en vigtig rolle i at styrke projektkulturen på KEA Byg, så projektporteføljen løbende styrker videngrundlaget og projekterne omsættes i uddannelserne. Konkret handler det om at initiere, kuratere projekter, men også at sparre og vejlede adjunkter og lektorer, så de selvstændigt kan drive FoU-projekter. Derudover kommer du til at arbejde med at øge projekternes tyngde gennem samarbejde med brancherne og andre videninstitutioner - herunder at bidrage til hjemtagning af funding. 

Opsummerende bliver dine primære opgaver, at: 

  • Udarbejde indsatsområder, der sætter den faglige retning for udviklingen af KEA Bygs uddannelser i krydsfeltet mellem bæredygtighed, teknologi og forretning. 
  • Omsætte bæredygtige visioner og ambitioner til strategi og læringsmål. 
  • Sparre og vejlede adjunkter og lektorer i forbindelse med igangsættelse, drift og videnomsætning af mindre FoU-projekter. 
  • Skabe netværk og initiere samarbejde med relevante virksomheder, videninstitutioner, fonde mv. 
  • Opsamle ekstern viden og egne projektresultater i anvendelige formater, der kan optages i uddannelserne og skabe værdi i brancherne. 
  • Inddrage teknologi i alle dele af byggeriet i projekterne for at styrke bæredygtigheden i branchen. 

Du vil primært beskæftige dig med KEA Bygs uddannelser men får også en opgave med tværgående arbejde. Det bliver fortrinsvis til KEA Teknik, hvor det faglige slægtskab er størst. Det kunne være i projekter, hvor adjunkter og lektorer arbejder med installationer eller IOT i nybyggeri, facility management eller energioptimering i forbindelse med modernisering i eksisterende bygninger.  

Du bliver ansat i afdelingen for Forskning & Innovation med reference til F&I-chefen. Du får rig mulighed for tværgående samarbejde og sparring som en del af docent-teamet, der også arbejder tæt sammen med afdelingens konsulenter. 

Om dig 
Foruden din solide erfaring og faglige indsigt lægger vi vægt på dine personlige kompetencer. Du tager initiativ, følger op, og sørger for at både målsætninger og leverancer realiseres.  

På KEA Byg er vi stolte af vores faglige spændvidde. Derfor forventer vi også, at du trives i et tværfagligt miljø og er god til at skabe relationer både internt og eksternt. 

Du formår at arbejde strategisk med uddannelsernes videngrundlag og du kan sætte retningen i FoU-projekter, der gennem relevante samarbejder berører relevante tematikker og sikrer brancheforankring.  

Du er en udadvendt netværker, og formår at bringe de faglige kompetencer, du ikke selv besidder, i spil gennem KEAs in-house eller gennem netværk. Derfor kan du også samarbejde på tværs og med andre virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv. 

Læs mere 
Hvis du har interesse for stillingen, kan du læse mere om både stillingen og kvalifikationskrav på www.kea.dk/docent.  

Når du er klar til at søge 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte F&I chef Anne Kahr Hällman på tlf. 6064 3940 og på mail ankh@kea.dk

Ansøgningsfristen er den søndag d. 30. maj 2021, hvorefter ansøgningerne evalueres og udvalgte ansøgninger, som bedst lever op til de opstillede kriterier, vil blive sendt til bedømmelse i bedømmelsesudvalg.  

Vi forventer, at samtaler afholdes i uge 32 2021.  

Klik på Ansøg og send din ansøgning, CV og anden relevante dokumentation.  

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2021. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

På KEA får du en arbejdsplads med kollegaer, som tilsammen byder på et bredt udvalg af baggrunde, faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. Vi opfordrer alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.