Jobbet "Direktør for Teknik, Miljø og Udvikling" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Udviklingen går hurtigt i Skive Kommune. Visionerne er store, ideerne er mange og resultaterne er gode. Kommunen præges af stor virkelyst og mange spændende initiativer. Direktøren for Teknik, Miljø og Udvikling spiller en helt central rolle i dette og skal bidrage med balanceret prioritering af drift og udvikling samt tilbyde en ledelsesstil, som matcher den gode Skive Kommune ånd.

Opgaven
Direktøren for Teknik, Miljø og Udvikling har det øverste ansvar for drift, udvikling og ledelse af forvaltningens opgaver og skal varetage ledelsesopgaven i tæt og tillidsfuldt samspil med forvaltningens fire afdelingschefer. Teknik, Miljø og Udvikling består af afdelingerne Drift & Anlæg, Byg & Miljø, Erhverv & Udvikling samt Plan & Support og løser en bred portefølje af drifts- og udviklingsopgaver.

Direktøren skal levere professionel rådgivning og sparring til det politiske niveau og skal samtidig være i stand til at oversætte og formidle politiske beslutninger til konkrete handlinger, initiativer og resultater i organisationen. Den nye direktør kommer blandt andet til at spille en væsentlig rolle i indfrielsen af Skiveegnens Vækststrategi, der netop er politisk godkendt.

Som direktør for Teknik, Miljø og Udvikling træder man ind i en velfungerende direktion båret af gensidig tillid, hvilket indebærer, at drøftelser og beslutninger foretages i et beslutningsmiljø, hvor udvikling og sammenhæng er højt prioriteret. Denne situation skal den nye direktør understøtte. Direktøren skal i samspil med sine afdelingschefer arbejde med at sikre en fælles retning og sammenhængskraft i opgaveløsningerne i forvaltningen og skal samtidig være garant for en helhedsorienteret tilgang til forvaltningens opgaveløsninger, og skal med sin faglighed, erfaring og menneskelige egenskaber kunne skabe synergi og sammenhæng i opgaveløsningerne i Teknik, Miljø og Udvikling.

Samarbejdet i MED-organisationen har høj prioritet, og der lægges vægt på, at direktøren bidrager til at sikre et involverende og tillidsfuldt samarbejde med medarbejderrepræsentanterne. Den nye direktør skal have god økonomisk forståelse og være garant for sikker økonomistyring inden for sine ansvarsområder.

Direktøren ansættes med reference til kommunaldirektør Thomas Lindberg og kommer til at indgå i en direktion bestående af kommunaldirektøren og tre direktører.

Personen
Skive Kommune søger en direktør, som kan bidrage til at drive den fortsatte udvikling af Skive Kommune, og som kan kombinere visioner og professionalisme med en uhøjtidelig omgangsform, hvor begge ben holdes på jorden. Direktøren skal have en naturlig interesse for Skive Kommune som en helhed og skal give med- og modspil til politikerne, i direktionen og til ledere og medarbejdere i sin forvaltning og dermed kunne bidrage til, at der i relevant omfang tænkes i fælles og sammenhængende opgaveløsninger.

Den nye direktør skal have stærke sociale og menneskelige kompetencer og praktisere en ledelsesstil, som er præget af ordentlighed, frihed under ansvar, respekt, tillid og åbenhed, og direktøren skal hvile i sig selv og i tæt samspil med afdelingscheferne formå at skabe sammenhæng og retning i den måde, opgaverne løses på i forvaltningen og i samspillet med direktion og politikerne. Direktøren skal på en naturlig og inviterende facon kunne ”snakke med folk” og dyrke relationer og samtidig kunne agere sikkert og på rette måde i pressede situationer, hvor der skal balanceres mellem at tage ”tage teten” og ”stå i baggrunden.

Det er en klar fordel med erfaring og viden inden for nogle af de områder og funktioner som Teknik, Miljø og Udvikling indeholder, ligesom direktøren skal have kendskab til de juridiske og forvaltningsmæssige vilkår, der er gældende i en kommune. Der stilles ikke krav om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund, men det forventes, at den nye direktør har ledelseserfaring, herunder gerne erfaring med ledelse af ledere.

Andet
Læs mere om stillingen på www.muusmann.com/stillinger. Her kan stillings- og personprofilen ses. Tiltrædelse: 1. august 2021. Ansøg via link. Kontakt gerne kommunaldirektør Thomas Lindberg, tlf. 24 97 71 25, eller administrerende direktør Chris Petersen, MUUSMANN, tlf. 81 71 75 16