Om praktikstillingen
Som praktikant i DGI Storkøbenhavn vil du få indsigt i udvikling, implementering af evaluering af idrætsbaserede tiltag målrettet unge. Du medvirker til at tilpasse og iværksætte indsatserne i samarbejde med kommunale samarbejdspartnere, samt evaluere og udbrede indsatserne. Du får indsigt i projektarbejdet, herunder idegenerering, analyse og research og er med til at teste ideerne via brugerinddragelse, workshops og konkrete aktiviteter. Dine arbejdsopgaver består af at udvikle og teste konkrete indsatser, der typisk baserer sig på et ressourcebaseret ung-til-ung perspektiv. Du er med til at inddrage eksterne samarbejdspartnere, foreninger og instruktører i indsatser som bl.a. afvikles på gymnasier, i ungdomsklubber, i foreninger og på idrætsanlæg. Du vil også arbejde med kommunikation af indsatserne, så beslutningstagere og potentielle samarbejdspartnere kan lade sig inspirere og engagere af de progressive ungeindsatser, vi igangsætter. Generelt vil opgaverne have karakter af:

  • Projektimplementering og understøttelse af unges dannelse af nye idrætsbaserede fællesskaber.
  • Udvikling og igangsætning af indsatser der styrker pigers muligheder for at blive en del af idrætsfællesskaber.
  • Communitybuilding: Fællesskabsopbygning og foreningsudvikling med henblik på at geare idrætsfællesskaber og -foreninger til at engagere endnu flere unge.
  • Projektsparring på indsatser for sårbare eller udsatte unge.
  • Projektudvikling fra ide til virkelighed: workshop-design, brugerinddragelse, research og analyse.
  • Formidling af ungeindsatsernes effekt og resultater samt strategisk kommunikation til beslutningstagere.

Ud over ovenstående vil praktikantens arbejdsopgaver typisk gå på tværs af DGI Storkøbenhavns organisation, og bl.a. handle om at skabe opbakning, synergi og videndeling med andre kollegaer og teams. Som praktikant vil du i det daglige arbejde tæt sammen med teamets konsulenter og medvirke på møder, workshops og i mødet med eksterne samarbejdspartnere og idrætsforeninger. Kendskab til inklusion, pigers idrætsdeltagelse, unges aktive fællesskaber, særlige målgrupper og foreningsliv vil være en fordel. Med i praktikstillingen hører adgang til frokostordning, PC og arbejdstelefon. Praktikstillingen er ulønnet og timetallet er som udgangspunkt 37 timer pr. uge – dog kan der under hensyn til praktikreglerne på det enkelte praktiksted.

Om dig
Vi leder efter en studerende med interesse for at skabe engagement og involvering af unge med idrættens fællesskaber som den gennemgående metode. Vi forestiller os, at du er interesseret i idrættens potentiale for at skabe sammenhængskraft i krydsfeltet mellem civilsamfund, kommuner og foreningsidræt. Du arbejder analytisk og procesorienteret, og interesserer dig for at involvere unge i eksempelvis ungtræneruddannelser eller gymnasieindsatser.

Du er sandsynligvis i gang med en uddannelse inden for idræt, sociologi, antropologi, socialt arbejde eller lignende. Du kan få ting til at ske omkring dig og du arbejder målrettet og inddragende. Du ønsker at få konkret erfaring med at få udviklingsorienterede idrætsindsatser til at blive realiseret, samtidig med at du får kendskab til de vigtige aktører på idrætsfeltet i hovedstaden. Du har interesse i at tage et stort medansvar på en arbejdsplads, der er præget af engagerede medarbejdere, en god sag for foreningsidrætten samt en uformel omgangstone med godt humør og højt til loftet.

Ansøgningsfrist og samtaler
Send din skriftlige ansøgning seneste d. 5 dec. via den elektroniske ansøgningsformular ved at klikke på ”Send ansøgning”. (Vi indkalder løbende til praktiksamtaler)

Spørgsmål og mere information
Læs mere om at være praktikant hos os på vores hjemmeside her: ”Praktikant i DGI Storkøbenhavn”. Spørgsmål kan stilles til udviklingskonsulent og projektleder Karen Marie Andersen, på kma@dgi.dk eller på telefon: 23 83 25 40.

Venligst skriv i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder.