Om praktikstillingen
Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø i DGI Storkøbenhavn med mange passionerede medarbejdere og mulighed for udvikling af faglige kompetencer. Vi er vant til at have unge, dygtige praktikanter i huset, og du bliver en del af et udfordrende og lærerigt praktikmiljø. Tonen i huset er afslappet og uformel - og vi er gode til at stable sociale arrangementer på benene. Som idrætspolitisk praktikant i DGI Storkøbenhavn vil du komme tæt på det politiske arbejde og beslutningsprocesser på flere niveauer – både internt i DGI Storkøbenhavn og eksternt ift. kommunale samarbejder og kommunalpolitikere, lokale medier samt ikke mindst det frivillige foreningsliv. Generelt vil opgaverne have karakter af:

  • Relationsarbejde ift. kommunalpolitiske beslutningstagere
  • Strategisk kommunikation ift. medie- og pressehåndtering
  • Løbende positionering og kommunikation af DGI Storkøbenhavn holdninger
  • Research, analyse, datahåndtering og notatudarbejdelse
  • Dialog med faglige teams samt DGI Storkøbenhavns bestyrelse i idrætspolitiske sager

Ud over ovenstående vil praktikantens arbejdsopgaver typisk gå på tværs af DGI Storkøbenhavns organisation som stabsfunktionen. Dine arbejdsopgaver og hverdag vil derfor være en blanding af løbende sparring mhp. politikudvikling og pressehåndtering samt opgaver med baggrundsresearch, databearbejdning og skrive-, evaluerings- og analyseopgaver. Der vil også være praktisk mødeforberedelse som del af den almindelige hverdag i DGI Storkøbenhavn. Med i praktikstillingen hører adgang til en god frokostordning, PC og arbejdsmobiltelefon. Praktikstillingen er ulønnet og timetallet aftales under hensyn til reglerne på den konkrete studieretning. Som udgangspunkt er praktikstillingen 37 timer om ugen med stor mulighed for fleksibilitet af arbejdstiden - dog under hensyn til praktikreglerne på det enkelte praktiksted.

Om dig
Vi leder efter en studerende med interesse for kommunalpolitik og som har interesse i at udvikle analytiske kompetencer og en høj faglighed ift. idrætspolitiske spørgsmål. Det er en fordel, hvis den studerende har indblik i sammenhænge mellem kommunalpolitik, civilsamfund og foreningsidrættens vilkår. Kendskab til kommunalpolitik og foreningslivets vilkår i hovedstadsområdet vil derfor være en fordel. Du er sandsynligvis i gang med din kandidatuddannelse inden for statskundskab, sociologi eller kommunikation. Du er en skarp formidler både skriftligt og mundtligt. Du kan gennemføre en analyse- og skriveopgave under tæt vejledning fra indledende tanker til afsluttende produkt.

Du er metodestærk og skriver godt dansk, har interesse i at lære at levere en analyse eller et artikeludkast af høj kvalitet i en hverdag, der kan være præget af korte deadlines og pludseligt opståede opgaver, som skal håndteres. En vis fleksibilitet i arbejdstiden må derfor også påregnes. Du trives med ærlig og faglig sparring og et tæt, tillidsfuldt samarbejde, hvor vi i PA-teamet løfter et stort ansvar på en arbejdsplads, der er præget af stort engagement, en god sag samt en uformel omgangstone, godt humør og højt til loftet.

Ansøgningsfrist og samtaler
Vi indkalder kandidater løbende, så send din ansøgning så hurtigt som muligt – og senest d. 5 dec. 2023 via den elektronisk ansøgningsformular ved at klikke på "Send ansøgning".

Spørgsmål og mere information
Spørgsmål kan stilles til teamleder og idrætspolitisk konsulent, Kasper Lund Kirkegaard, på klk@dgi.dk eller på m. 29 74 49 82.

Venligst skriv i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder.