Dine opgaver
I Team Byudvikling og faciliteter søger vi nu en praktikant, som kan indgå i vores arbejde med integrere og indpasse idræt, bevægelse og rekreative og sociale mødesteder og fællesskaber i byudviklingen i Storkøbenhavn. Vi arbejder med udvikling af helhedsplaner, skitse- og projektforslag, samt indspil til de kommunale planprocesser. Du vil indgå i DGI Storkøbenhavns byudviklingsteam, men vil arbejde sammen med kollegaer fra hele huset. Herunder ikke mindst de medarbejdere, som arbejder med ungekultur, aktivt udeliv, interessevaretagelse og partnerskaber med kommuner og udviklingsselskaber i hovedstadsområdet. Du vil arbejde med strategi, skitsering, ideudvikling, og visualiseringer og indgå i et projektteam på lige fod med engagerede og kompetente kolleger, hvor der i fællesskab arbejdes på udviklingen af byens programmer, funktioner og organisering. Du vil arbejde på flere projekter samtidigt, der befinder sig i forskellige faser og niveauer samt deltage i møder med forvaltninger, udviklingsselskaber, foreninger og brugere.

Om dig
Vi forventer, at du er studerende på en videregående uddannelse og interesserer dig for den rekreative byudvikling og gerne idrætsområdet. Du vil indgå i et tæt samarbejde med kollegaerne i byudviklingsteamet, men også med husets øvrige medarbejdere, og skal kunne arbejde struktureret og selvstændigt, være initiativrig og udadvendt og have mod på at påtage dig ansvar. Vi ser gerne, at du:

  • Kan udvikle skitsekoncepter og sammensætte præsentationsmateriale
  • Besidder gode fremstillings- og formidlingsevner, der griber arkitektoniske koncepter og idéer
  • Har forståelse for sammenhæng imellem idræt, bevægelse, arkitektur og byudvikling
  • Er selvstændig, initiativrig og brænder for arkitektur
  • Udviser engagement og vilje til at udvikle din faglighed i tæt samspil med dine kollegaer.
  • Har adgang til 3D program som eks Autodesk AutoCad eller Rhino og kan arbejde selvstændig heri
  • Kan arbejde selvstændigt i Illustrator, Photoshop, InDesign

Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende praktikplads med en unik mulighed for at præge udviklingen af byen og idrætten i Hovedstadsområdet. Du bliver en del af DGI Storkøbenhavns kontor i det indre København, hvor faglig tyngde og socialt engagement går hånd i hånd. Vi er vant til at have unge, dygtige praktikanter i huset, og du bliver en del af et udfordrende og lærerigt praktikmiljø, hvor du kan byde ind med egne idéer og holdninger. Tonen i huset er afslappet og uformel og vi er gode til at stable sociale arrangementer på benene. Med i stillingen hører adgang til en virkelig god frokostordning, PC og arbejdsmobiltelefon. Stillingen er ulønnet og timetallet aftales under hensyn til reglerne på det enkelte studie. I udgangspunktet er praktikstillingen 37 timer om ugen med stor mulighed for fleksibilitet af
arbejdstiden.

Ansøgningsfrist
Send din skriftlige ansøgning senest d. 5. dec. via den elektronisk ansøgningsformular; klik på ”Send ansøgning”. Samtaler afholdes løbende efter nærmere aftale.

Spørgsmål og mere information
Læs mere om at være praktikant hos os på vores hjemmeside her: ”Praktikant i DGI Storkøbenhavn”. Spørgsmål kan stilles til projektchef, Morten Lindkjær på mlj@dgi.dk eller på telefon: +45 24 97 17 14.

Venligst skriv i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder.