Jobbet "Dekan til Det Tekniske Fakultet for IT og Design ved Aalborg Universitet" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Aalborg Universitet (AAU) søger en dekan til Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) pr. 1. november 2022 eller snarest derefter. Dekanen er ansvarlig for et internationalt anerkendt fakultet med forskningsområder, der kan måle sig blandt de bedste i verden, og en række spændende uddannelser samt et omfattende samarbejde med det omgivende samfund.

Stillingsbeskrivelse
Den ny dekan skal sikre, at AAU når i mål med sin nye strategi Viden for Verden 2022-26Hovedfokus er at udvikle det missionsbårne universitet. Vores dybe faglighed, gennemgribende tværfaglighed og opsøgende samfundsengagement giver os særlige muligheder for at arbejde med de komplekse udfordringer, som verden står over for, og hvis konsekvenser vi mærker i vores hverdag. Sammen med vores omverden definerer og deltager vi i missioner, som bidrager til at løse de udfordringer.

TECH støtter op om universitetsstrategien med en underliggende fakultetsstrategi, der sigter mod at være førende inden for udvikling af digitale teknologier, design og planlægning. Der er fokus på etablering af partnerskaber og stærke miljøer, som understøtter både missionsdrevet og grundlagsskabende forskning.

TECH har også som mål at uddanne entreprenante dimittender med fokus på øget konkurrenceevne og innovationskraft, når samfundets problemer skal løses. Desuden satser fakultetet substantielt på efter- og videreuddannelser frem mod 2026.

Fakultetet har særlige styrkepositioner på det digitale område inden for blandt andet dataintensive systemer og Big Data, cyberfysiske systemer samt vision og kunstig intelligens med deltagelse i det nationale pionercenter for AI. TECH er i verdenseliten inden for kommunikation, herunder 5G og videre mod 6G. Dette er vigtig for AI i robotter og på sigt i samspil med newspace systemer.

TECH er ligeledes stærk i cirkulær økonomi og førende i energiplanlægning med solide bidrag til digital energi. Gennem arkitektur og design bidrager fakultetet med alternative måder at designe det cirkulære samfund på. Det foregår sammen med flere nationale og europæiske partnere i fyrtårnsprojektet i regi af New European Bauhaus.

Fakultetet samarbejder også i udpræget grad med de andre fakulteter på AAU. Eksempelvis bringes de digitale styrkepositioner i spil i sundhedsvæsenet rettet mod blandt andet personlig medicin og e-health. Tilsvarende bidrager fakultetet med digitalisering på det ingeniør- og naturvidenskabelige område rettet mod vand, energi og biovidenskab. AAU Business School samarbejder med AI specialisterne i et initiativ, hvor små og mellemstore virksomheders data tilføres værdi.

I 2026 vil fakultetet invitere virksomheder ind i det nye TECHLAB, hvor de sammen med forskerne og de studerende kan afprøve nye ideer til digital transformation. Dette initiativ kan betragtes som et yderligere tilbud til verden i forlængelsen af indvielsen af AAU Science and Innovation Hub i sensommeren 2022.

Ansvarsområde
Det er dekanens ansvar at sikre den overordnede strategiske, faglige, uddannelsesmæssige, organisatoriske og økonomiske udvikling af fakultetet i et tæt og involverende samarbejde med den øvrige fakultetsledelse. Herudover er det en væsentlig opgave at sikre fokus på det eksterne hjemtag og konsolidere eksisterende samarbejdsrelationer samt opdyrke nye relationer både internationalt, nationalt og regionalt.

Udover det øverste ledelsesmæssige ansvar for TECH-fakultetet indgår dekanen i universitets direktion, der består af rektor, prorektor, universitetsdirektør og de øvrige dekaner samt innovationsdirektøren. Som medlem af direktionen skal dekanen kunne agere som strategisk sparringspartner for rektorat og direktion, ligesom dekanen skal kunne repræsentere Aalborg Universitet i forskellige fora efter aftale med rektor. Stillingen kan desuden indeholde andre opgaver og ansvarsområder end de her nævnte.

Faglige, ledelsesmæssige og personlige evner

  • Internationalt anerkendt forsker inden for fakultetets fagområder
  • Generelt og solidt sektorkendskab inden for uddannelse, forskning og vidensamarbejde
  • Erfaring med det uddannelses- og forskningspolitiske system samt det nationale og internationale fundinglandskab
  • Bred international kontaktflade
  • Ledelseserfaring fra forskningsmiljø
  • Klar og tydelige kommunikator
  • Motiverende og samlende personlighed med autenticitet og troværdighed
  • Gode samarbejdsevner og beslutningsdygtighed

Proces
Alle interesserede er velkomne til at tage kontakt til os med spørgsmål om jobbet og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold hertil. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til rektor Per Michael Johansen på tlf. 2778 7302 og Eva Zeuthen Bentsen fra Zeuthen Storm på 2086 0325.

Ansøgningsfristen er søndag den 14. august 2022. Der er planlagt indledende samtaler den 25. august 2022 og opfølgende samtaler den 5. september 2022. Kandidater, der går videre fra indledende samtaler til opfølgende samtaler, skal gennemgå en ledelsestest med efterfølgende tilbagemeldingssamtale forud for den opfølgende samtale.

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Ansøgere bedes udarbejde en motiveret ansøgning. Ansøgningen skal vedlægges et CV samt dokumentation for faglige kvalifikationer.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC med tilhørende protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne, samt cirkulære om åremålsansættelse. Ansættelse sker på åremål i 6 år med mulighed for forlængelse uden opslag i op til 3 år. Der ydes følgelig åremålstillæg. Der er desuden mulighed for at forhandle kvalifikationstillæg. Der kan eventuelt indgås aftale om en tilbagegangsstilling som lektor eller professor ved åremålsperiodens udløb. En tilbagegangsstilling som lektor eller professor vil ske efter positiv fagkyndig bedømmelse, jf. ansættelsesbekendtgørelsen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk. Ansøgningen skal som minimum indeholde motivation for at søge stillingen, de personlige forudsætninger for at kunne leve op til stillingens krav, samt hvad ansøgeren vil lægge vægt på i sin ledelse af Det Tekniske Fakultet for IT og Design for den kommende strategiperiode. Vedlæg CV og dokumentation for uddannelsesbaggrund, faglige kvalifikationer, forskningsprofil, pædagogiske kvalifikationer, publikationer samt evt. referencer.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.