Skip to main content
 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Dekan til Det Tekniske Fakultet for IT og Design - Aalborg Universitet

Til Aalborg Universitets nyoprettede Tekniske Fakultet for It og Design søger vi en visionær og handlekraftig dekan, der har ambitioner og lyst til at lede et fakultet, der er på forkant inden for IKT, arkitektur og design. Fakultetet er et resultat af en opdeling af universitetets tidligere Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet i to fakulteter: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet for IT og design. Opdelingen blev effektueret pr. 1. januar 2017. Fakultetets institutter er i dag internationalt ledende på flere forskningsområder. For at opretholde og udbygge den position, skal forskningens kvalitet yderligere styrkes, blandt andet gennem ambitiøs talentsatsning, øget internationalisering og udvikling af nye tværvidenskabelige styrkepositioner. For morgendagens samfund er den digitale udvikling tæt koblet med informations- og kommunikationsteknologiske forskningsgennembrud og de muligheder for dataindsamling, -behandling og -analyse, forskningen bibringer. De samfundsmæssige konsekvenser vil berøre lige fra erhvervsstruktur til national og international infrastruktur og teknologiudvikling. Fakultetet forfølger denne dagsorden gennem sin unikke blanding af forskningsområder og uddannelser. Det datalogiske forskningsmiljø og forskningen inden for elektronik og dataprocessering, kan måle sig blandt de allerbedste i verden. I et samspil med forskning indenfor arkitektur, design, medier og IKT-forretningsmodeller, udgør denne del af fakultetet fundamentet for ny viden og kompetencer med mennesket i fokus. Endelig omfatter fakultetets forskning også de energi-, by- og miljømæssige aspekter af fysisk planlægning, sektorplanlægning og arealplanlægning samt tekniske discipliner som landmåling og kortlægning. Alt sammen bundet sammen af IKT, som det bærende element i fakultetet.

Stillingsbeskrivelse
Det er dekanens opgave at rammesætte og påvirke betingelserne for den overordnede, strategiske, faglige, organisatoriske og økonomiske udvikling af fakultetet. Herudover er der en væsentlig opgave i at sikre konsolidering efter fakultetsdannelsen og opdyrke nye samarbejdsrelationer på såvel nationalt som internationalt niveau.

Udover at have det øverste, ledelsesmæssige ansvar for fakultetet indgår dekanen i universitetets direktion, der består af rektor, prorektor, universitetsdirektør, de fire øvrige dekaner og innovationsdirektøren. I direktionen skal dekanen kunne agere strategisk sparringspartner for rektor og direktion inden for Det Tekniske Fakultet for IT og Designs samlede portefølje af aktiviteter. Dekanen skal ligeledes kunne repræsentere Aalborg Universitet i lokale, nationale og internationale fora efter aftale med rektor. Stillingen som dekan kan, efter aftale med rektor, indeholde andre opgaver og ansvarsområder end de nævnte.

Faglige kompetencer
Den relevante ansøger skal:

 • Have et generelt og solidt sektorkendskab inden for uddannelse og forskning, herunder erfaring med det uddannelses- og forskningspolitiske system og det nationale og internationale funding-landskab.
 • Være internationalt anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder.
 • Have erfaring med internationalisering, herunder international rekruttering.
 • Have en bred international kontaktflade f.eks. via ansættelse i et internationalt forskningsmiljø, deltagelse i internationale fora og netværk eller lign.

Ledelsesmæssige og personlige kompetencer
Den relevante ansøger skal:

 • Have dokumenteret personaleledelseserfaring fra forskningsmiljø.
 • Kunne påvirke den forsknings- og uddannelsespolitiske dagsorden.
 • Være en klar og tydelig kommunikator.
 • Være en motiverende og samlende person.
 • Have autencitet og troværdighed.
 • Have gode samarbejdsevner og være beslutningsdygtig

Proces
Ansøgere skal sende en motiveret ansøgning med relevante bilag senest d. 15. maj 2017.

 • Første samtale afholdes d. 29. maj i Aalborg.
 • Erhvervspsykologisk testforløb og tilbagemeldingssamtaler i Aarhus d. 7. juni
 • Anden samtale d. 12. juni i Aalborg

Der indgår desuden referencetagning i processen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Per Michael Johansen tlf. +45 2778 7302, mail: rektor@aau.dk . Der kan desuden rettes fortrolig henvendelse til ekstern konsulent Poul Volquartzen tlf. +45 3145 0070, mail: poul@volquartzen.dk.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC med tilhørende protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne, samt cirkulære om åremålsansættelse. Ansættelse sker på åremål i 6 år med mulighed for forlængelse uden opslag i op til 3 år. Der ydes følgelig åremålstillæg. Der er desuden mulighed for at forhandle kvalifikationstillæg.

Der kan eventuelt indgås aftale om en tilbagegangsstilling som lektor eller professor ved åremålsperiodens udløb. En tilbagegangsstilling som lektor eller professor vil ske efter positiv fagkyndig bedømmelse, jf. ansættelsesbekendtgørelsen.

Ansøgningen skal som minimum indeholde motivation for at søge stillingen, de personlige forudsætninger for at kunne leve op til stillingens krav, samt hvad ansøgeren vil lægge vægt på i sin ledelse af Det Tekniske Fakultet for IT og Design for den kommende strategiperiode. Vedlæg CV og dokumentation for uddannelsesbaggrund, faglige kvalifikationer, forskningsprofil, pædagogiske kvalifikationer, publikationer samt evt. referencer.

Ansøgere af begge køn opfordres til at søge stillingen

Ansøgningen stiles til rektor Per Michael Johansen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk. Søg stillingen via "Ansøg" linket her på siden. Vedhæft de for stillingen relevante bilag.

Fakultetet har campusområder i både Esbjerg, København og Aalborg. Fakultetets hovedaktiviteter og AAU’s overordnede direktion er placeret i Aalborg.

Tiltrædelse 1. september 2017 eller snarest derefter.

Der kan læses mere om stillingen her

Der kan læses mere om Fakultetet her

AAUs overordnede strategi 2016 - 2021

Ansøgningfrist
15/05/2017

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Aalborg
keyboard_arrow_up
Startdato
07. april 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
15. maj 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse