Som universitet med rødder i Nordjylland er vi ikke meget for at prale, men har det bedst med, at vores resultater taler sit tydelige sprog. Vi arbejder kontinuerligt på, at vores forskere og undervisere er blandt de bedste i verden og samtidig er tydeligt dedikerede til AAU’s mission: at skabe viden for verden. Det betyder, at Aalborg Universitet i en årrække har rangeret som Europas bedste på U.S. News and World Report's liste over verdens bedste universiteter inden for ingeniørvidenskab, og også er ranket som de fjerdebedste ingeniøruddannelser af det amerikanske topuniversitet MIT – kun overgået af tre amerikanske universiteter.

Udover at have et fagligt niveau i verdensklasse er Aalborg Universitet en aktiv og værdsat samarbejdspartner med både det regionale, nationale og internationale erhvervsliv. Vi sætter positivt aftryk på virksomheders vækst- og udviklingsmuligheder, og vi er øverst på listen i Dansk Industris seneste måling af virksomheders vurdering af de danske universiteters erhvervsvenlighed. Hvert år henter vi mere end 800 mio. kr. hjem i ekstern forskningsfinansiering.

Aalborg Universitet tager opgaven alvorligt med, at viden skal skabe konkrete løsninger og bidrage til samfundets udvikling. Vores strategiske rammer udmønter sig i praksis gennem en kultur, hvor vi har fokus på, at ledelsen skaber rammer og betingelser, der gør organisationen handlekraftig – og balancerer udsyn og visioner med fokus på kerneopgaverne.  

Succes forpligter – og vi vil stadig være de bedste!

Niveauet er godt, men der er flere ting, vi kan blive bedre til. En ny dekan til Engineering skal sikre soliditet og en udvikling i balance samt at de udfordringer, vi møder, bliver løst – og løst godt. Derfor har vi besluttet at skærpe Engineerings fokus og organisation, så forskning, uddannelse og samarbejde med både private og offentlige organisationer får de bedst mulige rammebetingelser og derved sikre, at vi fortsat kan tiltrække talentfulde forskere og studerende. Engineerings kommende dekan får bl.a. ansvar for at håndtere en række udfordringer og muligheder, fx:

  • En ny strategi for ENG skal – i tråd med AAU’s generelle strategi 2022-26 ”Viden for Verden” – identificere muligheder og konkretisere og prioritere de indsatser, som skal lede til, at fakultetet kan bevare sin akademiske førerposition og fortsat kan tilbyde både et attraktivt studie- og arbejdsmiljø, som samtidig sikrer fakultetet en solid, forudsigelig og bæredygtig økonomi.
  • Fra 2020 til 2023 er den årlige tilgang af nye studerende til AAU faldet med i alt 10 %. Nedgangen har også ramt flere af ENG’s institutter og skyldes både faldende årgange, dimensionering og er desuden en følge af den politiske aftale om udflytning og reduktion af studiepladser. Det faldende antal studerende udgør en væsentlig udfordring for ENG, og der er de senere år sket både betydelige besparelser og personalemæssige reduktioner for at tilpasse fakultet den nye økonomisk virkelighed. Potentialet for at kunne hjemtage yderligere funding er dog væsentligt.
  • ENG har været igennem en del organisatoriske tilpasninger, og ledergruppen er relativt ny, samtidig med at yderligere to nye institutledere er på vej. Dette indebærer et behov for konsolidering, ro på de indre linjer og fælles retningssætning for det samlede fakultet.

Stillingen som dekan for Engineering er åbenlyst vigtig og attraktiv, men den er også krævende og mangefacetteret. Dekanen skal – sammen med Engineerings ledergruppe – nytænke Engineerings strategiske fundament, sikre økonomisk og ressourcemæssig bæredygtighed og skabe de overordnede forudsætninger for, at medarbejdertrivslen blandt fakultetets 860 medarbejdere øges – og meget, meget mere. Der er tale om en strategisk ledelsesopgave af stor betydning for universitetet og fakultetet, som er attraktiv – og krævende.

Derfor stiller vi også mange krav til den kommende dekan. Vi forestiller os, at den optimale kandidat er en internationalt anerkendt forsker, gerne på professorniveau inden for et eller flere af fakultetets fagområder og har væsentlig erfaring med ledelse i universitetssektoren og derfor med de dagsordener, interessenter og rammebetingelser, der kendetegner den.

Vi leder også efter en dekan, der forstår, at kommunikation og relationelle kompetencer er nogle af de vigtigste redskaber i rollen, og derfor er du et mærkbart, empatisk menneske, også i det daglige, sociale miljø. Du skal kunne navigere i et komplekst landskab af tværvidenskabelige forskningsmiljøer, uddannelse, økonomi, politisk virkelighed og samarbejder mellem interessenter. Og du skal kunne begå dig på de sprog, der tales både på universitetet og hos vores mange samarbejdspartnere. Vi har endda flere ønsker til din baggrund og adfærd, men udover det skal du være motiveret af AAU's mission: at bidrage til en bæredygtig udvikling af verden.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du i fortrolighed rette kontakt til rektor Per Michael Johansen på pmj@adm.aau.dk eller telefon 2778 7302 og til konsulent Henriette von Essen-Leise, Mercuri Urval, på henriette.von.essen-leise@mercuriurval.com eller telefon 2943 5048 eller konsulent Thomas Gajhede, Mercuri Urval, på thomas.gajhede@mercuriurval.com eller telefon 2084 1030. Vi vil forinden opfordre dig til at orientere dig i det uddybende materiale

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC med tilhørende protokollat om institutledere og dekaner ved universiteterne samt cirkulære om åremålsansættelse. Ansættelse sker på åremål i op til 6 år med mulighed for forlængelse uden opslag i op til 3 år. Der ydes følgelig åremålstillæg. Der er desuden mulighed for at forhandle kvalifikationstillæg. Der kan eventuelt indgås aftale om en tilbagegangsstilling som lektor eller professor ved åremålsperiodens udløb. En tilbagegangsstilling som lektor eller professor vil ske efter positiv fagkyndig bedømmelse, jf. ansættelsesbekendtgørelsen.

Vi glæder os til at høre fra dig

Der er ansøgningsfrist den 19. august 2024 kl. 09.00.

Ansøgning, CV, eksamensbeviser og evt. andet relevant materiale (samlet i maks. 2 filer) uploades hos Mercuri Urval via søgefeltet øverst på siden her.

Vi planlægger at afholde indledende samtaler 5. september 2024 og opfølgende samtaler den 25. september 2024. Mercuri Urvals vurderingsforløb inkl. personlighedstest vil indgå mellem samtalerne. Tiltrædelse 1. november 2024 eller hurtigst muligt derefter.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.