Jobbet "Dedikerede, erfarne profiler (fx ingeniører) til at udvikle og drive den grønne omstilling" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Dedikerede, erfarne profiler (fx ingeniører) til at udvikle og drive den grønne omstilling hos en af landets største bygherrer – Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune

Vil du forme den ambitiøse grønne omstilling ved en af landets største bygherrer?
I Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder vi ambitiøst med at reducere klimaaftrykket og påvirkningen på det lokale miljø fra vores anlægsprojekter. Vi søger en eller flere dedikerede profiler, som kan bygge videre på igangværende initiativer og være med til at sætte retningen for den grønne omstilling i vores anlægsprojekter de kommende år.

Der er tryk på udviklingen i København. Her er Teknik- og Miljøforvaltningen en central aktør, og vi står for de fysiske forandringer i byen. Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold (MKB) varetager bygherrerollen for forvaltningen og bygger kommunens veje, pladser, parker, broer og mange andre ting. Vi har omkring 550 aktive anlægsprojekter og omsætter årligt for ca. 1 mia. kr.

MKB har arbejdet med grøn omstilling i vores anlægsprojekter gennem en årrække, hvor vi både har fokuseret på at genbruge og genanvende mere i vores projekter, lavet pilotprojekter med fossil- og emissionsfri byggepladser og regnet nærmere på vores klimaaftryk med LCA-analyser. Vi er dog ambitiøse omkring at reducere vores klimaaftryk meget mere de kommende år, hvilket er bakket op af en række politiske indsatser, som vi skal levere på. Her er det måske dig, som kan hjælpe os med at komme i mål.

Vi søger
Indsatserne på klimaområdet er mange, og vi leder efter folk med kvalifikationer og erfaringer til at hjælpe os med at:

 • opskalere indsatsen med fossil- og emissionsfrie arbejdspladser til vores fulde portefølje med dertilhørende markedsdialog med entreprenører og maskinproducenter mv.
 • udvikle vores udbudsforretning til at sikre mere grønne projekter
 • forankre LCA-beregninger på en hensigtsfuld måde i vores projekter
 • sætte en strategisk retning for vores klimaindsats, herunder prioritere og planlægge implementeringen af de forskellige konkrete tiltag på tværs af projektporteføljen
 • bane vejen for brugen af nye materiale og processer, som kan sænke klimaaftrykket
 • kortlægge materialestrømme ind og ud af vores projekter
 • opbygge og udveksle viden om genbrug og genanvendelse både internt og eksternt gennem netværk, konferencer og lignende

Du er ikke alene!
Dit arbejde vil foregå i tæt samarbejde med vores mange dygtige projekt- og byggeledere, som har den daglige styring af vores mange projekter. Desuden bliver du en del af et netværk på tværs MKB, som arbejder med klima, digitalisering og forenkling af forvaltningens anlægsprojekter.

Vi forventer, at du har en faglig profil med en solid teknisk viden og erfaring, måske fra projektering af og/eller udførsel af anlægsprojekter eller som bygherre. Du er fx ingeniør eller en anden relevant faglig baggrund – måske suppleret med uddannelse inden for projektledelse, LCA-beregning eller andet relevant. Vi forventer også, at du har en eller flere af nedenstående kompetencer:  

 • Erfaring med anlægs-/byggeprojekter og er fortrolig med det regelgrundlag som regulerer samarbejdet mellem rådgiver, entreprenør og bygherre.
 • Grundlæggende viden om hvordan et anlægsprojekt udvikles fra tidlig idé til at anlæg.
 • Erfaring fra byggepladser og et godt kendskab til den arbejdslogistik, arbejdsmaskiner og den tekniske infrastruktur, som er nødvendig for at understøtte dem.
 • Et betydeligt netværk blandt entreprenører, maskinudlejere og maskinleverandører.
 • Erfaring med genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af materialer i regi af anlægs- og/eller byggeprojekter.
 • Indgående kendskab og interesse for materialer, deres livscyklus og muligheder for genanvendelse, herunder LCA-beregninger.
 • Erfaring med at implementere strategier og politikker til konkrete indsatser ”på gulvet”.

Som person har du et naturligt og pragmatisk drive og lyst til at få ting til at ske. Du får energi i dialogen med mange interessenter, og har et smittende engagement og en uformel omgangsform. Du arbejder selvstændigt og struktureret og styrer egen opgaveløsning, samtidig med at andre nødvendige fagligheder inddrages undervejs. Du er en dygtig kommunikator såvel mundtligt som skriftligt, og evner at nedkoge komplekse problemstillinger til enkel og præcis kommunikation.

Om os
Du vil blive en del af enheden Bro og Tunnel, men arbejde på tværs af hele MKBs projektorganisation. Bro og Tunnel har ca. 35 medarbejdere, og huser bl.a. tværgående funktioner i MKB i forhold til grøn omstilling, økonomistyring, arbejdsmiljø, IKT og generel udvikling af bygherrefunktion. De resterende medarbejdere i enheden arbejder med anlæg og drift af kommunens broer og tunneler.

Vi har et stærkt fagligt og professionelt miljø, hvor vi supplerer hinanden og har højt til loftet. Vi er engagerede i vores arbejde og stolte af at bidrage til den positive udvikling af København.

Vi tilbyder dig
En arbejdsplads med et tæt og fagligt inspirerende samarbejde med erfarne og kompetente kolleger. Jobbet indeholder også gode muligheder for personlig og faglig udvikling i en dynamisk offentlig forvaltning. Stemningen er præget af en uformel og løsningsorienteret omgangstone, hvor der også er rum til smil og latter i en travl hverdag.

Vi holder til centralt på Islands Brygge.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med forhandlingsberettigede organisation.

Du kan læse mere om Københavns Kommune her og Teknik- og Miljøforvaltningen her. Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte enhedschef Annette Kjeldsen på 6136 0823 eller chefkonsulent Søren Them Parnas på 2055 5123.

Du kan læse mere om Teknik- og Miljøforvaltningen og Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold her.

NB! Vedhæft din ansøgning og CV. Øvrige relevante dokumenter som eksamensbeviser eller lignende har du lejlighed til at medbringe ved en eventuel samtale.

Søg via "Ansøg" linket senest onsdag den 30. november 2022

Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater i uge 49 og 50.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder