Jobbet "Dataanalytiker / datascientist til udvikling af det danske el-distributionsnet" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Dataanalytiker / datascientist til udvikling af det danske el-distributionsnet og understøtte grøn omstilling af Danmark

Green Power Denmark søger dataanalytiker/datascientist til at løse opgaver, der skal understøtte den grønne omstilling og elektrificeringen af Danmark og fremtidssikre det danske el-distributionsnet.

Som dataanalytiker/datascientist i Green Power Denmark bliver du en del af vores Nettekniske afdeling med 15 fagligt dygtige ingeniører, der hjælper de danske el-distributionsselskaber med løsninger til elektrificeringen og understøtter de politiske visioner for energisektoren i Danmark herunder målsætningen om 70 % CO2-reduktionen i 2030. Vi brænder for at tænke nyt og løfte i flok, og vi gør os umage med at overholde deadlines og levere kvalitet.

Arbejdet
Vi har fokus på, at vores resultater skal kunne anvendes i praksis og vores opgaver udføres derfor i tæt dialog med el-distributionsselskaberne.

 Green Power Denmark har medlemmer og samarbejdspartnere i hele landet. Du skal derfor være indstillet på og fleksibel i forhold til både dage på kontoret og dage med eksterne møder og rejseaktivitet.

Dine arbejdsopgaver ligger inden for følgende arbejdsområder:

 • Komponenter og asset management – dataanalyser af fx restlevetider på elanlæg og komponenter herunder kabler, transformere, koblingsanlæg, elmålere mv.
 • Nettilslutning af produktion og forbrug – fx opdatering og visualisering af GIS-kort for ledig kapacitet i nettet
 • Netudvikling, netanalyser og netmodellering – fx modellering og dataanalyse af forbrugs- og produktionsdata, elkvalitet, leveringssikkerhed mv.
 • Projektledelse og facilitering af udvalg og arbejdsgrupper - dialog med myndigheder, deltagelse i standardiseringsarbejde samt rapportskrivning og formidling af resultater til udvalg og arbejdsgrupper og på kurser og temadage.

Dine kvalifikationer
Du har styr på alle slags data og kan jonglere, forme, visualisere og konkludere ud fra dit solide teoretiske og statistiske fundament. Du føler dig hjemme i og mestrer alle gængse IT-værktøjer og dataformater lige fra Excel, SQL, R, Matlab, Python og kunsten ud i machine learning og samspillet og koblingerne herimellem. Måske har du også allerede kendskab til og erfaring med mere avancerede værktøjer, som kan effektivisere arbejdet med og skabe endnu mere værdi ud fra talrækker, tidsserier og bigdata.

 • Du har som minimum en bachelor eller mastergrad fra en relevant uddannelse, som har gjort dig i stand til at analysere, tolke og konkludere på data i forskellige afskygninger.
 • Du kan se og finde sammenhænge i komplekse datasæt og tidsserier og du formår – sammen med dine kollegaer, som sidder med andre relevante fagligheder – at sikre at dine/jeres konklusioner harmonerer med virkelighedens verden og skaber værdi hos modtagerne af dit/jeres arbejde.
 • Du besidder viden om og erfaring med energi- og forbrugs-/produktionsdata og pålidelighedsanalyse.
 • Du har erfaring med GIS/geografisk fremstilling og visualisering af data.
 • Du er god til at tilegne dig ny viden og er klar med pragmatiske løsninger.
 • Du tager ansvar for dine opgaver og arbejder selvstændigt, men indgår også nemt i et team.
 • Du har stærke formidlingsevner på dansk både mundtligt og skriftligt, og du kan skrive tekniske vejledninger, notater og rapporter og formidle komplekst stof til andre, som ikke nødvendigvis har samme tekniske niveau og viden som dig.
 • Du besidder kompetencer inden for relevante analyse-, simulerings- og modelleringsværktøjer.

Hvem er vi?
Green Power Denmark er erhvervsorganisation og politisk talerør for alle, der producerer, distribuerer, handler og forædler den grønne strøm. Sammen leverer vores medlemmer stadig grønnere strøm til samfundet og forbrugerne. Vores mål er at gå forrest og tage ansvar for, at den grønne omstilling lykkes og vi får et CO2-neutralt samfund til gavn for alle. Vores vigtigste opgave at varetage sektorens og medlemmernes interesser. Det gør vi ved at have et sekretariat med medarbejdere, der er eksperter på hver deres område.

Hvordan arbejder vi?
I Green Power Denmark giver vi plads til en selvstændig indsats og faglig udvikling. Vi er en rummelig og uformel arbejdsplads. Vores medarbejdere er engagerede og energiske og samarbejder og deler viden på tværs af mange fagområder. Samtidig er en god balance mellem arbejde og privatliv vigtigt for os, da det giver de bedste resultater og de gladeste medarbejdere.

Vi er organiseret med en direktion, fire medlemsområder og 13 afdelinger. Vi har kontorer i København, Aarhus og Bruxelles.

I Green Power Denmark ønsker vi at fremme ligestilling og opfordrer alle kvalificerede til at ansøge, uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund. Læs mere om os på greenpowerdenmark.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef, Peter Kjær Hansen, tlf. 2090 7779.

Lokation: København eller Aarhus

Vi indkalder løbende til samtaler

Ansøgningsfrist: 13. juni 2022

Ansættelse: Snarest muligt

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder