Vil du arbejde med sikkerhed med fokus på den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-24 og de initiativer, der er målrettet staten og samfundsvigtige sektorer?

Folkekirkens It er en del af Kirkeministeriet, og vi leverer it-ydelser til Kirkeministeriet og folkekirken. Vores vigtigste opgave er at sikre effektive og solide it-værktøjer, der understøtter personregistrering, løn, økonomi, sagsbehandling og en række andre aktiviteter inden for det folkekirkelige område.

Arbejdsopgaver
Vores sikkerhedsenhed har ansvaret for den koordinerede indsats vedrørende cyber- og informationssikkerhed i Kirkeministeriet og bredt i den danske folkekirke. For at fortsætte og udbygge dette arbejde har vi nu brug for at udvide enheden med to medarbejdere, som primært skal fokusere på den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-24.

Kirkeministeriet er omfattet af strategien, da personregistrering nu er en samfundsvigtig funktion. Opfyldelse af strategiens krav er en ny og omfattende opgave, hvorfor arbejdet allerede er igangsat med ekstern bistand.

Dine primære arbejdsopgaver vil være, at;

 • fungere som tovholder på udmøntning af strategiens initiativer,
 • holde overblik over og status på igangsatte initiativer,
 • udarbejde beslutningsoplæg og løsningsbeskrivelser,
 • deltage i og drive arbejdet i initiativer og afledte projekter,
 • have fingeren på pulsen samt sikre høj involvering af projektdeltagere og interessenter,
 • indsamle nye ideer og tiltag til forbedring af cyber- og informations-sikkerheden – og formidle dette til forbedring og fokusering af indsatsen på området,
 • samarbejde på tværs af ministerområder i hændelsessituationer og indgå i et nationalt it-beredskab og
 • deltage i håndtering af sikkerhedshændelser og yde rådgivning til relevante interessenter.

Din baggrund
Du har nogle års erfaring med cyber- og informationssikkerhed eller er nyuddannet med interesse for området. Du har kendskab til relevante sikkerhedsstandarder, som suppleres af en bred interesse og naturlig nysgerrighed for området.

Fagligt forventer vi, at du har:

 • en relevant uddannelsesmæssig baggrund og gerne erfaring med cyber- og informationssikkerhed,
 • villighed til at lære nyt og hele tiden udvikle dig,
 • evnen til at arbejde selvstændigt og løsningsorienteret med opgaverne,
 • stærke formulerings- og formidlingsevner både mundtligt og især skriftligt, og
 • kendskab til forudsætninger og vilkår for at arbejde i en politisk virkelighed.

Hvis du allerede har erfaring på området, omfatter den udarbejdelse og udmøntning af større strategier samt at have arbejdet med at omsætte strategiske målsætninger til planer og derfra videre til den virkelige verden.

Du vil have mulighed for at præge opgaveindholdet i stillingen, og der vil løbende være fokus på din faglige såvel som personlige udvikling. Såfremt du har brug for mere erfaring inden for cyber- og informationssikkerhed, er der mulighed for at indgå i et relevant uddannelsesforløb med sparring fra bl.a. Center for Cybersikkerhed og Statens Digitaliseringsakademi.

Vi tilbyder
I Folkekirkens It er vi ca. 45 medarbejdere, som er organisereret i afdelinger/teams. Vi har ansvar for en velfungerende it-infrastruktur, der omfatter godt 3.100 arbejdssteder i kirker og sognegårde fordelt på landets ca. 2.200 sogne. Office365 er den fælles platform for de ca. 20.000 præster, kirkefunktionærer, sagsbehandlere og menighedsrådsmedlemmer m.fl., der bruger vores systemer. 

Folkekirkens It er en del af Kirkeministeriet med ca. 100 ansatte præget af engagement og høj faglighed, hvor sparring og samarbejde er i højsædet. Vi lægger vægt på at være en attraktiv og innovativ arbejdsplads med et uformelt arbejdsmiljø.

Du kommer til at arbejde på vores kontor i enten Aarhus eller i København og vil dér være med til at styrke vores sikkerhedsenhed, hvor du vil få gode muligheder for faglig og personlig kompetenceudvikling ved løbende uddannelse.

Vi er en fleksibel arbejdsplads med 37 timers arbejdsuge.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til AC-overenskomsten eller anden relevant overenskomst. Der er mulighed for at forhandle et eventuelt kvalifikationstillæg i forbindelse med ansættelsen. Du kommer til at referere til souschef Ulla Brynning Kristiansen.

Vi ser gerne, at du kan begynde den 1. oktober 2022 eller snarest derefter.

Vil du vide mere
Du kan læse mere om Kirkeministeriet på www.km.dk og Folkekirkens It på www.folkekirkensit.dk. Du er også velkommen til at kontakte it-sikkerhedskoordinator Tobias Kunø Knudsen på telefon 2324 1521 eller souschef Ulla Brynning Kristiansen på telefon 2125 5330, hvis du har spørgsmål til jobbet.

Ansøgning
Hvis du er interesseret, vil vi gerne modtage din ansøgning med CV og dokumentation for uddannelse.

Af ansøgningen skal fremgå, om du søger stillingen med Aarhus eller København som arbejdssted.

Ansøgningsfristen er den 14. august 2022.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 33 og 34.

Ministeriet ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.