Skip to main content
  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Awapatent søger civilingeniører til vores kontor i København

Vi søger civilingeniører til vores graduateprogram, som starter i september 2017. Awapatent er godt på vej til at blive Europas førende konsulentvirksomhed inden for patenter, og derfor har vi brug for dig.

Vores forestilling om dig
Du er en ambitiøs civilingeniør eller har en lignende teknisk kandidatgrad. Du vil gerne bruge din tekniske faglighed og er samtidig ikke bange for at lære et nyt fagområde at kende. Du er M, E, B, K eller lignende med stærke faglige kompetencer og har evt. nogle års erfaring fra erhvervslivet eller forskning. Du er handlekraftig, analytisk og udadvendt og kommunikerer ubesværet i skrift og tale.

Dit engagement både professionelt og socialt præges af, at du deler vores værdier: mod, åbenhed og passion.

Uddannelse fra dag ét
Du vil i stillingen blive en del af et hold på 15-20 nyansatte ingeniører og vil få mulighed for at lære fra en række af de mest respekterede eksperter i branchen. Du vil samtidig få mulighed for at hjælpe førende danske og internationale virksomheder med at beskytte deres innovation og udvikling.

I de første syv måneder af din ansættelse følger du vores unikke graduateprogram, hvor du vil arbejde på vores kontor placeret centralt i København og bruge en del af tiden på flere af vores 13 kontorer i Danmark og Sverige. Gennem programmet bliver du trænet i patentret og rådgivning og får mulighed for at etablere et internationalt netværk. Du vil derudover fra start få tilknyttet en mentor fra vores kontor i København.

Hvad sker der efter graduateprogrammet?
Efter graduateprogrammet kommer du som patentkonsulent med stadig større selvstændighed til at arbejde med at rådgive vores kunder, og kundekontakt bliver en vigtig del af arbejdet. Vores kunder er nogle af de mest spændende innovationsintensive virksomheder, som er teknologisk med helt fremme. Vi har kunder inden for alle brancher og teknikområder.

Senere får du mulighed for at blive certificeret som European Patent Attorney.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om graduateprogrammet eller stillingen, kan du ringe til Lasse Henze på telefon +45 6146 7789 eller Mikkel Trier på telefon + 45 2120 1283.

Send din ansøgning til graduate-/traineeprogrammet via "Ansøg" linket, hvor du også kan læse mere om programmet.

Ansøgningsfristen er 15. juni 2017.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

--

Awapatent is seeking graduate engineers for our office in Copenhagen

We are seeking graduate engineers to our graduate programme starting in September 2017. Awapatent is on the track to become Europe's leading consulting firm within patents and we need you to achieve this goal.

Our vision of you
You are an ambitious graduate engineer or have a similar technical Master's degree. You want to use your technical expertise and are not afraid to learn a new discipline. You are specialised in machines, electronics/IT, constructions or the like and possess strong academic skills and, possibly, a few years of experience from the patent profession, industry or research. You are energetic, analytical and outgoing and communicate easily in speech and writing. Your commitment both professionally and socially is influenced by you sharing our values: courage, openness and passion.

Training from day one
You will become a part of a team of 15-20 newly recruited engineers and will have the opportunity to learn from some of the most respected experts in the business. You will also have the opportunity to help leading Danish and international companies protect their innovation and development.

In the first seven months of your employment you will follow our unique graduate programme where you will work from our office centrally located in Copenhagen and spend time at several of our 13 offices in Denmark and Sweden. Through the programme you will be trained in patent law and counseling and have the opportunity to establish an international network. You will also from the start get a mentor from our office in Copenhagen.

What happens after the graduate programme?
After the graduate programme you will work as a patent attorney with increasing independency in counseling of our clients, client contact being an important part of the job. Our clients are some of the most exciting innovation-intensive companies that are technologically at the forefront. We have clients in all industries and technology areas.

Later you will be able to become certified as a European Patent Attorney.

Do you want to know more?
To learn more about the graduate programme or the position, please call Lasse Henze on telephone + 45 6146 7789 or Mikkel Trier on telephone + 45 2120 1283.

Send your application to our graduate/trainee programme via the "Ansøg" link, where you also can read more about the programme.

The deadline for application is 15 June 2017.

www.awapatent.com/da/karriere/graduateprogramme/

Please write in your application that you've seen the job at Jobfinder

home
Arbejdssted
København
keyboard_arrow_up
Startdato
15. maj 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
15. juni 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Graduate-stilling