Metroselskabet og Hovedstadens Letbane søger vores kommende Chief Safety Manager med et fagligt stærkt team med 4 kolleger, som arbejder med jernbanesikkerhed og Cyber Security for metro- og letbanesystemerne.

Safetys opgave er gennem samarbejde med øvrige enheder i Metroselskabet, Metroservice, entreprenører og assessorer at lede og koordinere arbejdet med validering, review, og assessering af de jernbanetekniske systemer (inkl. rullende materiel).

Processen skal sikre kvalitet og fremdrift, således at ibrugtagningstilladelse kan opnås rettidigt forud for ibrugtagning til passagerdrift. 

Safety er desuden involveret i arbejdet med:

 • myndighedsgodkendelser, de danske nationale sikkerhedsmyndigheder, sikkerhedsprocedurer, kontrol af leverandørernes sikkerhedssystemer samt leverandørernes dokumentation i alle vore projekter
 • auditeringer udføres sammen med den tilknyttede uafhængige sikkerhedsassessor.

Sydhavnsmetroen (SH) er på vej ind i den fase, hvor tekniske delsystemer som SCADA, ATC, etc. bliver installeret, testet og dokumenteret af entreprenørerne, gennemgået af MS samt assesseret og accepteret af assessor.  For Hovedstadens Letbane (HL) arbejdet inkluderer færdiggørelse af DD (Detailed Design) og safetycasen for DD for såvel CW (Civil Works) som TS (trafiksystemet). Ud over færdiggørelsen af de igangværende projekter vil Safety få en væsentlig rolle i forhold til kommende nye metro- og letbaneprojekter. I sådanne projekter vil sikkerhedsvinklen skulle medtages allerede fra de indledende faser. Safety vil derfor i givet fald skulle medvirke ved fastlæggelse af strategi og tilrettelæggelse af sådanne projekter samt efterfølgende gennemførelse af den valgte sikkerhedsgodkendelsesproces

Safety er en del af enheden Engineering, som desuden omfatter Architecture and Design af Civil Works.

Ansvarsområder:

 • Koordinering og understøtning af den samlede proces med trinvis sikkerhedsgodkendelse af Metroselskabets projekter.
 • Fremdrifts- og risikorapportering inden for disse projekter.
 • Sikre at sikkerhedsdokumentationen lever op til de BOStrab, CENELEC, CSM-RA krav og standarder, der er gældende for projekterne.
 • Videreudvikle det gode og tillidsfulde samarbejde med Trafikstyrelsen (Den Nationale Sikkerhedsmyndighed).
 • Lede og styre processen mellem parterne i sikkerhedsgodkendelsen
 • Sikre og planlægge at delsystemernes sikkerhed er afprøvet og dokumenteret.
 • Afholde og deltage i relevante møder med: dele af Metroselskabet, entreprenører og assessorer
 • Sikre at entreprenørerne har udarbejdet og overleveret den nødvendige dokumentation af konstruktioner, tests, mv. Dette sker i samarbejde med andre enheder i MS og Hl samt den uafhængige sikkerhedsassessor, leverandørerne og myndigheden.
 • Udvikling af Cyber Security i MS i samarbejde med en kommende CISO (Cyber Information Security Officer).

Personlige egenskaber:
Du arbejder struktureret, grundigt og analytisk. Du har viljen og evnerne til at samarbejde internt og eksternt, og du har samtidig gennemslagskraft og evnen til at træffe en beslutning. Du er god til at planlægge og prioritere din tid, og du evner at holde mange bolde i luften samtidig.

Profil

 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund.
 • Erfaring med projektledelse i store projekter
 • Relevant erfaring fra et tilsvarende job.
 • Erfaring eller lyst til at arbejde med myndighedsgodkendelse af jernbanesystemer.
 • Erfaring med og kendskab til brug af CENELEC-standarderne EN50126, EN50128, EN50129 samt CSM-RA.
 • Erfaring med og kendskab til BOStrab og European Railway Safety Directive2004/49/EF
 • Gode engelske og danske kundskaber; både skriftligt og mundtligt.

Vi tilbyder                                                                             
Metroselskabet tilbyder et udfordrende og selvstændigt job i en dynamisk organisation i udvikling. Vi tilbyder attraktive løn- og ansættelsesvilkår, et godt arbejdsklima og gode kolleger.

For yderligere oplysninger om jobbet kontakt Chef for Engineering Jesper Hansen på 3311 1700 eller mobil 40312076

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder.