Gå til hovedindhold
Jobbet "Chefkonsulent " er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Chefkonsulent til udvikling af området indenfor trafiksignaler og trafikledelsessystemer

Trafikledelsesafdelingen søger en chefkonsulent som kan bidrage til afdelingens strategiske og faglige udvikling indenfor trafiksignalanlæg og trafikledelsessystemer. Chefkonsulenten har et tæt samarbejde med afdelingslederen og bistår denne i gennemførelsen af afdelingens arbejde og opgaveportefølje.
 
Vi tilbyder:
Vi tilbyder her en unik stilling, hvor du som chefkonsulent kommer til at stå i spidsen for afdelingens faglige og strategiske udvikling indenfor trafiksignalanlæg og trafikledelsessystemer - i tæt samarbejde med afdelingens ledelse og medarbejdere.
 
Afdelingens udviklingsprojekter omfatter bl.a. trafikstyring på tværs af myndighedsgrænser i korridorer og trafikale netværk samt anvendelsen af data og ny it-teknologi til trafiksignaler og trafikledelsessystemer.
 
Chefkonsulenten bistår afdelingslederen i håndteringen af det samlede opgaveoverblik over afdelingens udviklingsprojekter, herunder tilhørende overblik over økonomi og sagsstatus. Derudover forventes det også, at chefkonsulenten selv skal være projektleder for strategisk udvalgte projekter. Chefkonsulenten kan i strategisk, faglig sammenhæng træde i stedet for afdelingslederen, hvis der er behov for det.
 
I Trafikledelsesafdelingen står vi midt i den rivende udvikling, der foregår indenfor anvendelsen af data, herunder udveksling af informationer mellem infrastruktursystemer og køretøjer. Vi ønsker i højere grad end i dag, at anvende data og dataudvekslingen til aktivt at lede og styre trafikken – til gavn for en øget fremkommelighed for trafikanterne. Det vil være relevant, at du også kan bidrage til denne type opgaver.
 
Trafikledelsesafdelingen har også en række EU-støttede projekter ligesom vi deltager i EU-arbejder på forskellige niveauer, derfor kan det også blive en del af opgaven dels at deltage i aktuelle netværk eller grupper dels at bidrage til mulige pilotprojekter. Chefkonsulenten skal derved bidrage til at tegne fagfeltet nationalt, kunne samarbejde bredt indenfor sektoren, herunder f.eks. med kommunale vejmyndigheder, politi og trafikselskaber og kunne deltage aktivt i internationale fagnetværk.
 
Trafikledelsesafdelingen har en stærk relation til Trafikcenterafdelingen, idet vi understøtter afdelingen med størstedelen af den teknik de anvender i deres daglige operative arbejde. Denne relation vil vi gerne styrke ved at øge vores samarbejde og øge fokus på, hvordan vi dels kan understøtte udviklingen og dels kan sikre en optimal drift. Det vil være relevant, at du som chefkonsulent også bidrager til dette.
 
Din profil:
Din uddannelsesmæssige baggrund forventes at være en akademisk baggrund/videregående uddannelse, hvor du efterfølgende har opbygget stor faglig viden eller besidder stor faglig bredde indenfor de beskrevne arbejdsområder.
 
Vi forventer, at du har en ekstraordinær viden på dette for Vejdirektoratet strategiske felt og formår at anvende den bredt samt at du kan formidle fagligt komplekse problemstillinger på en enkel og tilgængelig måde. Det er nødvendigt, at du har økonomisk og forretningsmæssig forståelse og at du evner at udvise politisk flair, herunder forståelse for politiske beslutningsprocesser og spilleregler.
 
Som chefkonsulent i Trafikledelsesafdelingen skal du udvise ansvarlighed over for den samlede opgaveportefølje og kunne time rettidig information til ledelsen omkring overholdelse af tidsplan, budget og kvalitet. Du skal dermed kunne varetage selvstændigt ledelsesvendte opgaver samt udvise handlekraft og initiativ overfor ledelsen. Vi forventer også, at du kan se helheder og sammenhænge i leverancer, projekter, fagområder og anvende dette overblik til at håndtere relevante processer til styringen af afdelingens opgaveportefølje. - Du skal kunne se dig selv som bindeleddet mellem det faglige og det strategiske niveau.
 
I dit arbejde har du fokus på innovationsprocesser, du har gode samarbejdsevner og kan indgå i netværk internt i Vejdirektoratet og eksternt i forhold til relevante interessenter og andre myndigheder. Du handler og kommunikere professionelt og sikkert i alle sammenhænge og du skal være en god ambassadør for Vejdirektoratet.
 
Sidst, men ikke mindst, lægger vi vægt på, at du har en positiv tilgang til andre mennesker, at du respekterer andres holdninger og forskellighed og du er i stand til at lytte og give tydelig og klar feedback.
 
Vi forventer, at du er en god kollega, en holdspiller, er udadvendt og trives i en travl hverdag. Vi tager hånd om hinanden i afdelingen og sætter pris på, at hverdagen også byder på smil og godt humør.
 
Om os:
Vi er 20 medarbejdere i Trafikledelsesafdelingen, der overordnet set har ansvaret for en lang række systemer indenfor trafiksignalanlæg og trafikledelsessystemer på statens veje. På grund af stigende opgavetilgang har vi flere organisatoriske tiltag i gang i afdelingen og vi vil fremadrettet bestå af tre teams, Team Trafiksignal, Team Trafikledelse og Team Entreprise samt to enkeltstående, centrale funktioner tæt på afdelingslederen, hvoraf chefkonsulenten er den ene.
 
Du vil få din daglige gang i Trafiktårnet i København, hvor vi bor side om side med BaneDanmark og DSB S-tog. Trafiktårnet er et operativt sted, der er bemandet 24/7.
 
Dine løn- og ansættelsesvilkår:
Du indplaceres som chefkonsulent, og får lån løn efter overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer. Som chefkonsulent er din ugentlige arbejdstid på 38,5 timer med 9 ekstra fridage årligt.
 
Vejdirektoratet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 
Dit ansættelsesområde vil være Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. Tjenestested er Trafiktårnet, Carsten Niebuhrs Gade 49, 1577 København V.
 
Læs mere:
Vil du vide mere om Vejdirektoratet, og hvad det vil sige at arbejde hos os, kan du læse mere om vores opgaver og medarbejdere på www.vejdirektoratet.dk. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lene Krull på tlf. 5060 1292.
 
Er du interesseret?
Send din ansøgning senest torsdag den 30. august 2018. Vi forventer at afholde samtaler i uge 36.
 
Søg stillingen ved at trykke på linket ”Ansøg”. Vedhæft ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder