Jobbet "Chef for strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Om os
Sundhedsstyrelsen har eksisteret siden 1909, og som den øverste sundhedsfaglige myndighed har vi en central og unik position på sundheds- og ældreområdet i Danmark. De seneste år er vores profil skærpet samtidig med, at vi har tilpasset vores opgavevaretagelse til udviklingen og udfordringerne – både fagligt og organisatorisk.

Sundhedsstyrelsen varetager en række centrale opgaver inden for forebyggelse, ældreområdet, sundhedsplanlægning, sundhedsfaglige kompetencer, rådgivning, strålebeskyttelse og sundhedsberedskabet.

Siden indførelsen af ioniserende stråling og den første lovgivning på området i 1930’erne har Sundhedsstyrelsen været national strålebeskyttelsesmyndighed i Danmark, og siden 1961 har styrelsen haft en dedikeret enhed SIS. Det er SIS' mission, at fremme strålebeskyttelsen inden for alle områder, hvor ioniserende stråling forekommer, anvendes eller frembringes baseret på tre grundlæggende principper: berettigelse, optimering og dosisbegrænsning

Myndighedsopgaverne omfatter bl.a. fastlæggelse af regler og rammer, rådgivning til brugere, samt tilsyn og kontrol med brugen af ioniserende stråling inden for det medicinske, industrielle og forskningsmæssige område. SIS varetager også tilsynsopgaver ift. afviklingen af de nukleare anlæg på Risø-området og ift. etablering af et dansk slutdepot for radioaktivt affald.

Strålebeskyttelsesområdet er præget af tæt regulering på EU-niveau i regi af EURATOM-traktaten og af det globale samarbejde i det Internationale Atomenergiagentur (IAEA). En væsentlig del af opgaverne omfatter derfor bidrag til implementering af EU-direktiver m.v., bidrag til lovgivning, samt udarbejdelse af bekendtgørelser og vejledninger på området. SIS deltager ligeledes på vegne af Danmark i internationalt samarbejde i regi af IAEA, EU og HERCA, ligesom der er et meget tæt fagligt samarbejde imellem de nordiske strålebeskyttelsesmyndigheder.

SIS har tre akkrediterede laboratorier, der leverer persondosimetri og andre dosimetriydelser samt understøtter tilsynsfunktionen og SIS-vagten, ligesom vi har en omfattende kursusvirksomhed rettet mod brugerne på myndighedsområdet.

Vi søger en både fagligt og ledelsesmæssigt stærk profil til at lede enheden. Som enhedschef for SIS skal du sikre at vores strålebeskyttelsesopgaver varetages på et fagligt højt niveau og med stor ordentlighed.

Sundhedsstyrelsen har et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø, og der vil være rig mulighed for at udvikle dine kompetencer – fagligt og ledelsesmæssigt. Arbejdsklimaet er energisk, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Dine arbejdsopgaver
Du refererer til direktøren og indgår i chefgruppen sammen med de øvrige chefer. Du vil få ansvaret for den overordnede faglige og strategiske udvikling af vores strålebeskyttelsesopgaver. Du vil få ansvaret for både økonomi, personale, prioritering af ressourcer, og for at vi leverer høj faglig kvalitet, rettidighed og ordentlighed i vores opgaver på strålebeskyttelsesområdet. Som enhedschef har du desuden en væsentlig opgave i, sammen med dine chefkolleger, at sikre samarbejde på tværs af styrelsen, og at skabe gode relationer til andre myndigheder og samarbejdspartnere både nationalt og internationalt.

Samlet vil du blive chef for omkring 40 medarbejdere, hvoraf mange har naturvidenskabelig baggrund, men du får også medarbejdere der er jurister, sundhedsfaglige eller administrative.

Din baggrund, uddannelse og erfaring
Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse, der har givet dig stor viden om ioniserende stråling, og samtidig må du gerne have interesse for og relevant erfaring med myndighedsarbejde på strålebeskyttelsesområdet, sundhedsområdet, arbejdsmiljøområdet eller tilsvarende.

Vi lægger derudover vægt på at du:

  • har relevant ledelseserfaring
  • har erfaring med myndighedsarbejde
  • har en god forståelse for politiske processer, gerne med erfaring fra en politisk styret organisation
  • kan være en handlekraftig, synlig, troværdig og nærværende leder for meget engagerede og vidende medarbejdere
  • er en stærk kommunikator, også i skarpe sager i det offentlige rum
  • kan skabe tillid og fremme samarbejde
  • trives i et tværfagligt dynamisk miljø præget af højt tempo, stor faglighed og udfordrende opgaver.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr. 37). Ansættelsen sker som udgangspunkt på åremål.

Stillingen forudsætter, at du kan sikkerhedsgodkendes

Kontakt os gerne
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm på sbro@sst.dk med angivelse af mobilnummer, hvorefter du vil blive kontaktet.

Er du interesseret?
Klik på ”Ansøg” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 15. maj og 6. juni 2023.

Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsen og vores arbejde på www.sst.dk

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.