For at omstille vores samfund er der brug for at udbygge massivt med vedvarende energi, etablere en energiinfrastruktur til fremtidens energiforbrugere. Målet er at sikre grøn og omkostningseffektiv strøm. El er fremtidens energibærer og vi har fokus på at forbruget og produktionen af vedvarende energi følges ad og at energisystemet altid kan levere den grønne strøm som forbrugerne efterspørger. De centrale biomassefyrede kraftvarmeværker spiller her en ultravigtig rolle med at opretholde forsyningssikkerheden i energisystemet, en rolle der vil ændre sig over tid, men hvis vigtighed kun forstærkes i et elbaseret energisystem baseret på sol og vind.

Arbejdet
Vi søger en medarbejder der i samarbejde med gode kolleger kan,

 • varetage medlemmernes interesser indenfor elforsyningssikkerhed, udvikling af rammer for CO2- fangst og varmeregulering
 • understøtte fortællingen og rammerne for om kraftværkernes rolle i det fremtidens energisystem
 • Arbejde med tværgående emner, såsom sektorkobling, CCUS, fleksibilitet og lagring.
 • Udarbejde analyser og andet skriftligt materiale som kan understøtte den politiske interessevaretagelse
 • Sikre en god og positiv kontakt til medlemmer, myndigheder og andre interessenter

Hvem er du?

 • Du har stærk analytisk sans og har stor interesse for og indsigt i de tekniske, økonomiske og politiske aspekter af det danske energisystem.
 • Dokumenteret erfaring fra myndigheder, branchen, eller anden relevant ansættelse.
 • Du har en akademisk baggrund som ingeniør, økonom, statskundskaber, cand.techn.soc. eller lignen­de.
 • Du evner at forstå detaljerne i sektorens regulering og i analyser.
 • Du kan sætte egne arbejdsopgaver og -områder i perspektiv og se dem i en bredere kontekst.
 • Du ønsker og evner at formidle komplekse problemstillinger på en letforståelig og ikke mindst interessant måde.
 • Du er god til at knytte og vedligeholde gode samarbejdsrelationer med mange forskellige interessenter og medlemmer.

Om Green Power Denmark
Green Power Denmark er en nyetableret interesseorganisation efter en sammenlægning af Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft den 23. marts 2022.

Den grønne omstilling haster, og i Green Power Denmark er vi 125 medarbejdere, der brænder for, at vi i Danmark når vores mål hurtigst muligt. Vi er en arbejdsplads, hvor der er plads til fleksibilitet, og hvor høj faglighed og gode samarbejdsevner betyder meget. Vi er organiseret med en direktion, fire medlemsområder og 13 afdelinger. Vi har kontorer i København, Aarhus og Bruxelles.

Vi er Danmarks grønne erhvervsorganisation og fungerer som talerør for den danske energisektor. Sammen med vores medlemmer arbejder vi for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm.

I Green Power Denmark ønsker vi at fremme ligestilling og opfordrer alle kvalificerede til at ansøge, uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund. Læs mere om os på greenpowerdenmark.dk.

Du er velkommen til at kontakte teamleder Martin Dam Wied tlf. 27 50 36 71 eller mdw@greenpowerdenmark.dk for yderligere oplysninger om stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.