Gå til hovedindhold
Jobbet "Chef for Byudvikling" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Hjørring Kommune er en dynamisk og veldrevet kommune, der præges af stor virkelyst, høje ambitioner for kommunens udvikling og fokus på at forny byerne i kommunen i tæt samspil med omverdenen. Teknik og Miljø har netop skabt en ny struktur, der skal implementeres.

Hjørring Kommune søger derfor en strategisk orienteret chef, der er visionær og udviklingsorienteret og som kan bidrage til at løfte byudvikling i kommunen. Forventningen er, at chefen arbejder med et helhedsorienteret blik for de forskellige vilkår, der er for udvikling i kommunens byer og indgår i tæt samspil med de øvrige fagområder om vigtige dagsordner, f.eks. den grønne omstilling.

Opgaven
Med reference til direktøren for Teknik og Miljø har chefen ansvar for drift og udvikling af byudvikling, planområdet og byggeri. Opgaven varetages i tæt og tillidsfuldt samspil med ca. 35 medarbejdere og tre teamledere.

Den nye chef skal implementere en ny organisering, der har til formål at styrke samspillet på tværs af fagligheder og sammen med omverdenen. Konstruktive og udviklende samspil med borgere og virksomheder har høj prioritet.

Chefen skal sikre, at Teknik og Miljø lykkes med følgende hovedopgaver:

  • Helhedsorientering og tværgående samspil i det strategiske arbejde med byudvikling.
  • Skabe rammerne for, at Hjørring Kommune lykkes med, at udvikle byernes kvalitet og rammerne om det gode hverdagsliv for borgere og virksomheder.
  • At navigere sikkert i at optimere arealanvendelse og integrere byfunktioner (bolig, handel, kultur, erhverv osv.) på kloge og bæredygtige måder.
  • Styrke og udvikle rådgivningsfunktion med tydelig ledelse af anlægs- og byggeprojekter i tæt samarbejde med de øvrige forvaltninger i kommunen, så tydelig forventningsafstemning og tillidsfuldt samarbejde opleves som et fælles særkende.
  • Dynamisk udvikling af kommune- og lokalplansarbejdet samtidig med fastholdelse af et solidt fagligt fundament.
  • Fortsat implementering af et nyt bygningsreglement og udvikling af den dialogbårne myndighedsudøvelse.

Personen
Hjørring Kommune søger en ambitiøs, engageret og strategisk orienteret chef, der tør gå nye veje i opgaveløsningen. Chefen må gerne med ”andre øjne” skabe nye veje i byudvikling, bæredygtighed og grøn omstilling.

Chefen skal formå at balacere udviklingsprojekter og myndighedsopgaver, så borgere og virksomheder oplever, at der i fællesskab findes løsninger, der fremmer kommunens og lokalsamfundenes udvikling.

Ledelsesopgaverne kalder på en dygtig kommunikator, der anvender dialog som en naturlig del af samarbejdet, såvel internt som eksternt. Ledelsesstilen og samspillet med eksterne samarbejdspartnere skal være tillidsfuldt, anerkendende og inddragende.

Den rette kandidat har en relevant uddannelsesmæssig baggrund på højere niveau, indsigt i stillingens fagområder og erfaring med personaleledelse. Chefen skal have forståelse for rammer og vilkår i en politisk styret organisation. Erfaring fra en lignende organisation er ikke en betingelse.

Den kommende chef skal ideelt både have et skarpt strategisk blik for tendenser indenfor byudvikling og indsigt i økonomi- og ressourcestyring, herunder budgetlægning og komplekse prioriteringsopgaver i f.eks. anlægsprojekter.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: Mandag den 13. april 2020.

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Kontakt gerne direktør for Teknik og Miljø, Bettina Hedeby Madsen, tlf. 41 22 37 26, eller partner Lars Muusmann, MUUSMANN A/S, tlf. 40 76 72 27.

www.muusmann.com/stillinger findes en stillings- og personprofil med en uddybende beskrivelse af organisationen og chefens opgaver og profil.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder