Jobbet "Chef for Afdeling for Logistik og Sikkerhed ved GEUS" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Du vil blive en del af GEUS’ chefgruppe og skal derigennem være med til at udvikle GEUS’ organisation, særligt indenfor informationssikkerhed, GDPR-regelsættet, IT-området og relationerne til Bygningsstyrelsen for så vidt angår hele administrationen af vores bygninger.

Du skal stå for den faglige, personalemæssige, administrative og økonomiske ledelse af afdelingen og skal udvikle den og dens personale i overensstemmelse med GEUS’ værdier.

Arbejdsområde
Dit ledelsesansvar vil blive fordelt på følgende områder:

Sikkerhedsområdet:

 • Overholdelse af GDPR-reglerne, hvor du er GEUS’ Data Protection Ambassador (DPA).
 • Ansvaret for informationssikkerhedsområdet.
 • Ansvaret for arbejdsmiljøområdet samt for kvalitetssikringen i GEUS.
 • Samarbejdet med Statens IT, der har overtaget driftsansvaret for GEUS’ IT i år.
 • Det fællesministerielle samarbejde på IT-området.

Bygningsansvarlig:

 • Samarbejde med Bygningsstyrelsen om lejeforhold, ombygninger, vedligeholdelse mv.
 •  Samarbejdet med Bygningsstyrelsen i relation til Facility Management (betjentstue,rengøring mv.) der privatiseres pr. 1 maj 2022.

Logistikområdet:

 •  Driften af GEUS’ nye logistikcenter i Taastrup. Logistikcenteret består af magasin for undergrundsprøver indsamlet i Danmark og i Grønland, udrustning til danske og grønlandske ekspeditioner til lands og til vands samt en række prøvepræparationsfaciliteter.
 • Ansvar for driften og kontakten med udlejere for GEUS’ domiciler i København, Aarhus, Taastrup og Nuuk.

Det er tanken, at du har det overordnede ansvar for alle opgaver i afdelingen, men bliver især tovholder og drivkraft indenfor sikkerhedsområdet, herunder som DPA sikre og vedligeholde processer og retningslinjer for overholdelse af GDPR-reglerne, samt sikre et robust IT-sikkerheds set-up. Som bygningsansvarlig vil det være dig, der har kontakten til Bygningsstyrelsen vedrørende lejeforhold, ombygninger mv. Afdelingens stedfortræder bliver ansvarlig for den daglige drift af bygningerne, herunder kontakt til Facility management, samt logistikområdet.

Afdelingen består af en sikkerheds- og IT-gruppe, et logistikcenter, samt en driftsgruppe. Der er pt. 11 medarbejdere plus chefen beskæftiget i afdelingen.

Kvalifikationer
Afdelingen beskæftiger sig med mange forskelligartede opgaver, og du skal derfor have interesse for og kunne agere i et miljø, der spænder fra sikkerheds- og juridiske opgaver til drift af bygninger og logistikcenter. Det vil være en styrke med erfaring fra et eller flere af de nævnte fagområder Du har ledererfaring og besidder gode kommunikative evner, formår at have overblik over flere sagsområder på en gang. Du er kreativ og strategisk i opgaveløsningen og har evnen til at motivere, uddelegere, udvikle og skabe resultater gennem medarbejdere. En sund dømmekraft, gode samarbejdsevner, personlig gennemslagskraft og et venligt sind er afgørende for at løse opgaverne.

Vi tilbyder:

 • Et udfordrende lederjob med selvstændigt ansvar og mulighed for at påvirke GEUS’ udvikling.
 • Et levende og uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede medarbejdere, der brænder for det de laver.
 • Et lederteam, der prioriterer tværgående samarbejde og sparring.
 • Gode udviklingsmuligheder for dig selv som leder.

GEUS er beliggende i en fredet bygning med ‘højt til loftet’ i hjertet af København. Vi er en familievenlig arbejdsplads med social ansvarlighed, personalearrangementer og moderne personalefaciliteter.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen forventes at blive besat på åremål i seks år, med mulighed for forlængelse i tre år. Ansættelse vil ske på vilkår iht. rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen erplaceret i løngruppe 1 (Kontorchef). Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner. GEUS betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle interesserede, uanset alder, køn,
religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
 

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om GEUS og stillingen kan fås ved henvendelse til administrerende direktør Flemming Larsen på tlf. 30 51 58 99, e-mail: flar@geus.dk eller til vicedirektør Anne Merete Koefoed på tlf. 20 75 78 31, e-mail: amk@geus.dk .

Ansøgning
Ansøgningen skal være vedlagt et CV samt relevante eksamenspapirer og evt. kontaktoplysninger på referencepersoner (max. 2).

Ansøgning sendes via GEUS’ hjemmeside www.geus.dk under Job og Uddannelse og skal være GEUS i hænde senest tirsdag den 31. august 2021, kl. 12.00.

Ansøgninger modtaget efter tidsfristen vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøgningen vil blive behandlet af et ansættelsesudvalg. I ansættelsesprocessen kan udvalget beslutte at anvende konsulentbistand ved vurderingen af ansøgernes ledelsesmæssige kompetencer.

Vi forventer at afholde første runde samtaler fredag d. 10. september og tirsdag d. 14. september, og eventuelt anden runde samtaler onsdag d. 22. september efter gennemførelse af personlig test.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en uafhængig og internationalt orienteret forskningsinstitution under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og en del af Geocenter Danmark. GEUS forsker og rådgiver offentlige myndigheder og virksomheder inden for natur, klima, miljø, energi og råstoffer. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af geologien i Danmark og Grønland med sokkelområder. GEUS kortlægger, overvåger og indsamler data, formidler om geologiske forhold og er nationalt geologisk datacenter.