Vi leder efter dig og dine ligesindede, som med afsæt i research og forskning i it-sikkerhed vil være med til at beskytte Danmark mod sårbarheder i morgendagens teknologier.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Center for Cybersikkerhed (CFCS) er i gang med at opbygge en ny enhed, som skal være et videnscenter for sikkerhedsaspekter i den teknologiske udvikling. Enheden skal med et ben i forskningen og et ben i praktikken være den, som ved allermest om fremtidens teknologier. Denne viden skal vi bruge, når vi rådgiver myndigheder og virksomheder, så vi, de og Danmark kan være på forkant med nye angrebsmetoder og nye sårbarheder. 

Som nyansat i denne sektion, skal du med din viden og research bidrage til, at CFCS kan være i front, hvad angår viden om nye trends og teknologier set ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv.

Sektionen skal have en videnstung og forskningsbaseret tilgang og etablere et samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder, ligesom enheden skal være CFCS' bindeled til nationale og internationale forsknings- og udviklingsfora inden for nye teknologier og cybersikkerhed. 

Blandt de områder, som sektionen skal beskæftige sig med, er: 

• Quantum Computing, kryptografi, Wi-Fi, certifikater, kommunikationsprotokoller, mobile enheder
• Udvikling af sikre systemer fx teknikker til sikker softwareudvikling, herunder formelle metoder, program- og protokolanalyse, DevSecOps, languagebased security, blockchain og voting protocols
• Kunstig intelligens, herunder machine learning, adversarial machine learning, kognitive algoritmer, natural language processing, data harvesting og Big Data Analytics
• Internet of Things (IoT) og embedded security, herunder sikkerhed i kritiske systemer og infrastrukturer, design af protokoller for IoT-enheder
• Cloud/edge computing, herunder webapplikationer (XaaS - Everything-as-a-Service), sikkerhed i digitale processer og microservices
• 5G og lignende avancerede high-speed netværk, fx LoRaWAN, SigFox og NBIoT

For at kunne være i front på den teknologiske udvikling, vil fokus for sektionens emner være dynamiske, så der er plads til "morgendagens nye teknologi". 

Du og din baggrund er vigtig
Du har en relevant akademisk uddannelse som kandidat eller ph.d. inden for it-, ingeniør eller anden relevant naturvidenskabeligt område, eller også er du ved at afslutte din uddannelse, eller er nyuddannet. Du nyder at at fordybe dig i dit fagområde, og du er engageret i at formidle din viden løbende til andre, så de også kan forstå og anvende den viden, du har tilegnet dig. 

Du er dygtig inden for et eller flere tekniske områder, og du er god til at vride viden ud af alt, hvad du rører ved.

Vi kommunikerer både på dansk og engelsk, og det er derfor en nødvendighed, at du behersker begge sprog både i skrift og tale på højt niveau.

Derudover skal du kunne se dig selv i nedenstående:
- Du interesserer dig for teknologi og har god indsigt i teknik og systemforståelse
- Du synes it og it-sikkerhed er spændende, og du har måske en certificering som CISM, CISSP eller CEH
- Du er opsøgende i dit faglige arbejde, både når det gælder interne relationer samt samarbejde i diverse fora og arbejdsgrupper
- Du arbejder både godt alene og i team, og du ved, at flere øjne og konstruktiv feedback kan være med til at højne dit arbejde
- Du er god til at videreformidle dét, du arbejder på, og du er god til at spotte den vinkel, som gør din viden relevant for andre.

Din nye arbejdsplads 
Forsvarets Efterretningstjeneste er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar.

FE’s Center for Cybersikkerhed udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler, og vi arbejder for et sikkert digitalt Danmark. Vi er med til at opdage og håndtere, når danske interesser udsættes for cyberangreb, og vi samler, opbygger og deler den viden, som kan forebygge det næste angreb.

Forsvarets Efterretningstjeneste arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som Forsvarets Efterretningstjeneste betaler. 

Som ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse.   

Sådan søger du stillingen
Vi behandler ansøgninger og ansættelser løbende og seneste frist for indsendelse af ansøgning, CV og eksamenspapirer senest den 1. juli 2022. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2224, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan finde mere information om Center for Cybersikkerhed på www.cfcs.dk

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk , hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.