Om jobbet:
Kan du drive en bygningsafdeling i en innovativ, offentlig organisation? Har du blik for, hvad der er behov for i forhold til de borgere og medarbejdere, der skal bo i og bruge bygningerne? Kan du bidrage til, at bygningsmassen på ældre- og plejeboligområdet bliver fremtidssikret? Og kan du lede organisationen i den strategiske retning, der er lagt for Sundhed og Omsorg?
Så kan du være præcis den bygningschef, vi søger.
 
Nogle af de store opgaver for dig som bygningschef vil fx være:

 • At føre en ny boligplan, der tager højde for den voksende ældrebefolkning, ud i livet med et behov for at bygge mellem 700 og 800 nye plejeboliger inden for de næste 10 år
 • At sætte retning og handling bag Sundhed og Omsorgs ønsker om hjemliggørelse på plejehjem og i ældreboliger
 • At skabe rammerne for, at Sundhed og Omsorg kan imødegå et stigende behov for lokale aktiviteter, sundhedsfremme, forebyggelse og sundhedsforløb
 • At udvikle nye og innovative måder at bygge på som fx Generationernes Hus
 • At ombygge den eksisterende bygningsmasse med henblik på de fremtidige behov 

Du vil få ansvar for daglig ledelse af 12 medarbejdere i stab/økonomi- og anlægsgruppen samt for en teknisk- og administrativ leder, der har det personalemæssige ansvar for 24 medarbejdere i boligadministrationen og teknikergruppen.
 
Endvidere vil du på tværs af Sundhed og Omsorg have ansvaret for en række opgaver såsom fx forsikringer, biler, nødkald og bygningernes parathed i forhold til velfærdsteknologi.

Endelig vil du også bidrage til diverse strategiske fora i Sundhed og Omsorg. Sammen med den tekniske og administrative leder bidrager du også til udvikling af bygningsområdet på tværs af de øvrige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune.

Kandidatens profil:

Om du kommer fra en lignende stilling eller med et helt andet afsæt i bagagen, er ikke så væsentligt.
Derimod er det vigtigt, at du:

 • Har en ledelseserfaring – gerne med lederuddannelse
 • Kan lede og udvikle mennesker og bedrive nærværende ledelse med blik for den enkelte
 • Har en relevant bygningsfaglig viden og erfaring – fx som bygningsingeniør, arkitekt eller lignende. Gerne med kendskab til alment boligbyggeri.
 • Har erfaringer med store byggeprojekter og viden om rammerne hvad angår processer, tids- og økonomistyring, samspil med rådgivere mv.
 • Har forståelse for de målgrupper, som vi bygger for, deres særlige behov og det liv, der skal leves i rammerne efterfølgende.
 • Har lyst til at arbejde i en politisk styret organisation, hvor borgeren er i centrum
 • Er et både generøst og robust menneske, der kan få ting til at lykkes igennem andre, er god til at kommunikere, afstemme forventninger og prioritere indsatsen
 • Har kompetencer til at håndtere løbende involvering og dialog med interessenter i lokalområderne
 • Trives med en meget stor berøringsflade – både i forvaltningen og med samarbejdspartnere i områderne

Derfor skal du vælge os:
Vi tilbyder et afvekslende lederjob, hvor to dage sjældent er ens og med stor frihed til selv at udfylde rammerne. Du får muligheden for at være drivkraft i realiseringen af strategien på et område med stor betydning for mange borgere. Tør du tænke utraditionelt for at nå i mål, hilser vi også meget gerne nye ideer velkomne. Sundhed og Omsorg står nemlig aldrig stille, og hele vores omdrejningspunkt er Kærlig Kommune http://www.aarhus.dk/kaerligkommune og et erklæret mål om, at ældre borgere ikke bare skal parkeres, men skal mærke, at de lever. .

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen ønskes tiltrådt 1. oktober 2020 eller gerne før.

Løn- og ansættelsesforhold som kontorchef efter kvalifikationer og gældende overenskomst.

Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ugentligt timetal: Fuldtid

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Økonomichef, Charlotte Storm Gregersen på telefon 40309984.

Ansøgning
Kan du ud fra ovenstående se dig selv som bygningschef, så send en ansøgning. Anssøg via ansøgningslinket nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 11. august 2020

Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 17. august og den 26. august.
I forbindelse med ansættelse af ledere og chefer anvender vi personprofilering og intelligens test, og der vil derfor være profiltilbagemeldinger inden anden samtale.

I Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.

Kære potentielle ansøger til en stilling i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Vi er meget glade for, at du har udvist interesse i en stilling hos os. Tak for det.
I denne tid, hvor Danmark er påvirket af COVID19 har vi imidlertid nogle generelle bemærkninger, som du skal være bekendt med, inden du sender os din ansøgning.

For at hindre smittespredning blandt de ældre og sårbare borgere, som modtager ydelser af Sundhed og Omsorg forventer vi af vores medarbejdere, at de overholder sundhedsstyrelsens 5 RÅD, der lyder:

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • HOLD fysisk afstand

Forventningen om, at man som medarbejder overholder sundhedsstyrelsens anbefalinger gælder både i og uden for arbejdstiden – COVID19 kan være en alvorlig sygdom, særligt for ældre og syge medborgere, og derfor gør vi i Sundhed og Omsorg alt, hvad vi kan, for at begrænse smitterisikoen.

Vi håber, at du er indforstået med ovenstående og fortsat er interesseret i et meningsfyldt arbejde i Sundhed og Omsorg.
I så fald ser vi frem til at modtage din ansøgning.

Om os:
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere.

Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/

Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4
 
Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.