Gå til hovedindhold
Jobbet "Byggesagsbehandler med lyst til mere - til Plan, Byg og Miljø" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Kalundborg Kommune søger to medarbejdere til to nye stillinger på det tekniske område  
Hos os er der højt til loftet og rig mulighed for at udvikle sig personligt og i opgaveløsningen. Du kommer til at prøve kræfter med store og betydningsfulde opgaver, og du får lov til at spille en afgørende rolle i forhold til beslutninger og løsninger. Vi i ledelsen står bag dig, når du fra start tager ansvar for dine projekter og får udnyttet dine styrker.

Du får altså masser af ansvar og handlerum fra start, samtidig med, at vi har fokus på, at der skal være balance mellem arbejdsliv og fritidsliv.  

De to nyoprettede stillinger på kommunens tekniske område er et udtryk for, at der er stor aktivitet i kommunen og det omgivende samfund.   

Et eksempel på en af de aktiviteter, der optager os lige nu, er, at vi sammen med virksomheder og uddannelsesinstitutioner er i gang med at etablere et campusområde, og vi forbereder i den forbindelse en række store infrastrukturprojekter, og Kommunalbestyrelsen har vist vejen med blandt andet et ambitiøst anlægsbudget.  

I Kalundborg Kommune skal der være godt at bo, leve, arbejde, uddanne sig og etablere virksomhed. Vi har et spændende erhvervsliv, et rigt foreningsliv, vi har lange kyster, flotte landskaber og sjælden natur. Vi har det hele. Søg job hos os og bliv en del af det.   

Se her hvordan to af dine kommende kolleger oplever det at arbejde i Kalundborg Kommune:  

Sebastian: ”Som ny medarbejder i Team Plan og Byg har jeg oplevet, at få et stort ansvar fra dag ét, hvilket har været meget positivt. Jeg er hurtigt blevet involveret i store og komplekse opgaver, som er med til at udfordre og udvikle mine kompetencer. Når opgaverne bliver specielt udfordrende, er det godt, at der er god mulighed for sparring både internt i teamet, men også med de andre teams på det tekniske område. I teamet har vi et godt samarbejde på tværs af fagligheder, men vi har også et godt samarbejde med de andre teams, fx Natur og Miljø, som jeg personligt sparrer meget med, når jeg har spørgsmål om fx fredet natur eller grundvandsbeskyttelse. Det gode tværfaglige samarbejde er et resultat af, at vi altid prøver at tænke opgaven i midten.”   

Marcus: ”I Team Ejendom og Affald handler det om at sætte opgaven i midten, for at understøtte vores kollegers arbejde bedst muligt og i sidste ende borgene. I det daglige løser vi opgaver i tæt samarbejde med alt fra partnerskabsholdere til direktionen, hvilket giver en spændende alsidighed. Som nyansat fik jeg hurtigt ansvar for mine egne opgaver og projekter, hvilket gjorde hverdagen udfordrende og spændende fra start.”

BYGGESAGSBEHANDLER MED LYST TIL MERE - TIL PLAN, BYG OG MILJØ  
I Kalundborg Kommune er der godt gang i byggeriet! Virksomheder udvider, nye uddannelsesinstitutioner slår sig ned, og investorer og boligselskaber bygger boliger, der er attraktive for familier, ældre og studerende. Byggelysten er også høj ude hos borgerne, som bygger nyt, om og til, og gerne året rundt. Kommunen opfører nye institutioner, udstykker byggegrunde, og arbejder med mange projekter der skaber rammer for udvikling og nye aktiviteter.  

Det giver positiv travlhed på byggesagsområdet og stiller krav til, hvordan vi agerer i de ofte komplekse processer.  

Derfor har vi brug for en ny kollega!  

Om jobbet  
Vi søger en byggesagsbehandler, der trives med at myndighedsbehandle bredt inden for byggesagsområdet. En kollega, der kan sagsbehandle i hele processen fra forhåndsdialog, ansøgning, afgørelse og ibrugtagningstilladelse. Som har et solidt kendskab til og er tryg ved at administrere anden relevant faglovgivning, herunder særligt planloven.  

Vores nye kollega skal samtidig være skarp på tværgående processer og skal have lyst til at kunne tage en styrende og koordinerende rolle i de mere komplekse sager og processer. Det kan fx være i anlægsprojekter og ved byggemodningsprocesser.  

Med andre ord tilbyder vi et alsidigt og udfordrende job, der bygger på et fundament af sagsbehandling, men samtidig kalder på andre funktioner og kompetencer.  

Vi, Team Plan og Byg, er en del af den faglige enhed Plan, Byg og Miljø på det tekniske område. Vi varetager myndighedsopgaver og bidrager ind i projekter og tværgående opgaver. I Team Plan og Byg får du 17 gode kolleger, der er bredt funderet inden for plan- og byggesagsområdet.

Vi arbejder tværgående og projektorienteret med opgaven i midten. Du vil  i høj grad skulle udføre opgaverne i tæt samarbejde med kolleger på det tekniske område.

Din profil  
Du har praktisk erfaring med at administrere bygningsreglementet og generel erfaring inden for byggesagsområdet. Du kan behandle forskellige typer af byggesager, men beskriv gerne, hvilke områder, du er særligt interesseret i. Vi forventer, at du har et godt kendskab til faglovgivning samt forvaltnings- og offentlighedslov, og at du synes det er interessant at arbejde med de lovgivningsmæssige problemstillinger, der knytter sig til sagsbehandlingen.  

Du er serviceminded og god til at vejlede og kommunikere med ansøgere. Vi forventer, at du er åben og imødekommende og har fokus på den gode professionelle dialog med borgere, rådgivere og virksomheder.   

Du har appetit på at være deltagende, og til tider styrende, i projekter og planopgaver, og på at agere i komplekse processer. Du har blik for helheder, så du er bevidst om, hvornår andre skal på banen, fx andre fagområder eller samarbejdspartnere. Men du har også blik for detaljen og de handlerum, der opstår undervejs. Du kan navigere i en foranderlig hverdag og med en dynamisk opgaveportefølje.  

Du er i stand til at arbejde systematisk, tager gerne ansvar og finder det naturligt at arbejde med og dyrke de gode relationer.  

Vi forventer, at du er en holdspiller, der kan skabe gode resultater sammen med andre og trives i et tværfagligt miljø.  

Vi tænker, at du har en faglig baggrund som bygningskonstruktør, ingeniør, arkitekt eller lignende. Men vi lægger også særligt vægt på dine personlige kompetencer og evner.    

Du er en person, der bidrager konstruktivt til et godt arbejdsmiljø, en fælles kultur og et stærkt fagligt miljø.  

Hvem er vi  
Vi er et engageret team med godt humør og stærk faglig viden, og omgangsformen på arbejdspladsen er uformel og rummelig.    

Vi lægger vægt på, at der er plads til vidensdeling samt faglig og personlig udvikling.    

Vi arbejder ud fra et tværgående blik i hele organisationen. Vi har fokus på et godt samarbejde både internt i kommunen og eksternt i forhold til virksomheder og borgere.    

Løn og ansættelsesvilkår  
Løn og ansættelsesvilkår efter dine kvalifikationer og gældende overenskomst.  

Der er tale om en fastansættelse, der er normeret til 37 timer pr. uge. Vi har flextid.    

Vi forventer, at den nye medarbejder kan tiltræde 1. juni 2020 eller hurtigst muligt herefter. Arbejdssted er Kalundborg Rådhus, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg.  

Hvis du vil vide mere  
Du kan få yderligere oplysninger hos:  Teamleder Laila L. Christensen, tlf. 2149 3746  Chef for Plan, Byg og Miljø, Christian Sabber, tlf. 30 57 87 40    

Ansøgning
Ansøgning med relevante bilag skal uploades senest mandag den 13. april 2020.  

Vi forventer at afholde første samtale den 20. april og den anden samtale den 23. april. Imellem første og anden samtale skal du gennemføre en test (Garuda FokusProfil).    

Om os  
Kalundborg er en kommune i vækst.  Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med  nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotekproduktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.    

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og vi bliver stadigt flere, der vælger at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.    

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde  med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt  sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.    

Læs mere om kommunen: www.imaginekalundborg.dk  

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder