Vil du være en central rolle i Banedanmarks infrastrukturafdeling, hvor det er dig der har det store overblik i at sikre at diverse vedligeholdelsesopgaverbliver udført?

Har du nogle års erfaring med store projekter, og kunne du tænke dig et job, hvor du både kan få alle dine faglige ambitioner opfyldt – og et arbejdsliv i balance? I Banedanmark er du med til at realisere nogle af danmarks- historiens største projekter inden for anlæg og infrastruktur. Projekter med så mange fag involveret, at du aldrig stopper din læringskurve. 

Du får ansvar for de helt store budgetter sammen med nogle af de skarpeste inden for dit felt. Og du kommer til at spille en vigtig rolle på projekter, som sætter et synligt aftryk på samfundet i mange generationer frem. Det er stort for Danmark. Vil du være med? 

En bred anlægsportefølje
Som en del af Banedanmarks outsourcing strategi er der blevet udbudt vedligehold af stærkstrømsanlæg som dækker over en bred vifte af anlægstyper. Det er køl og ventilation, UPS/generator anlæg, tavler, pumper og brandsikringsanlæg som alle bidrager til driften af en sikker og robust jernbane.

Du vil, i tæt samarbejde med vore Geografiske fagansvarlige, skulle sikre, at vedligeholdelsesopgaverne bliver udført. Det er de Geografiske fagansvarlige der har ansvaret for at vurdere anlæggenes tilstand og melde relevante vedligeholdelsesopgaver ind til udførsel. Det er dit ansvar at bestille opgaven til udførsel hos entreprenøren, sikre at entreprenøren udfører opgaverne og følger op omkring økonomien og kvaliteten af det udførte arbejde. Kvaliteten af det udførte arbejde vurderes af de geografiske fagansvarlige eller et tilsyn, som melder tilbage til dig. Du vil få en bred samarbejdsflade både internt og eksternt.

Tæt opfølgning og god dialog
Det er desuden din opgave, at koordinere møderækker mellem Banedanmark og entreprenørerne, hvor der lægges vægt på en god og konstruktiv dialog, der skaber forudsætningen for et godt samarbejde og en god kvalitet i det udførte arbejde.

På tilsynsmøderne med den geografiske fagansvarlige og entreprenøren, følger du op på kontrakten og fremdriften i de bestilte opgaver.

Du formår at kommunikere problematikker i et klart og forståeligt sprog så alle kan se deres del i opgaven.

Erfaring med byggeledelse
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke det afgørende, men vi ser gerne, at du har erfaring med byggeledelse og lyst til at udvikle dig inden for området. Det er en fordel, hvis du har erfaring med håndtering af større vedligeholdelsesopgaver og gerne med en el-teknisk baggrund som giver dig et fagligt indblik i de bestilte opgaver. Du sætter en ære i at følge op på aftaler og sikre de gode rammer for udførsel af de bestilte opgaver.

Med erfaring fra tilsyn på både udført arbejde i marken og med den leverede dokumentation, kobler du praksis og gode relationer med kontrakternes indhold.

Fagligt fællesskab
Du bliver ansat i vores Driftteam for kørestrøm og stærkstrøm. Teamet består i dag af 12-15 fagligt dygtige kollegaer. Her er der mulighed for faglig sparring med kollegaerne og med andre byggeledere. Du vil få tjenestested i Ringsted hvor flere af de geografiske fagansvarlige møder. Med den kommende outsourcing af Banedanmarks vedligehold vil der blive mulighed for at prøve kræfter med fagene kørestrøm og stærkstrøm. Der vil også løbende blive arbejdet på nye kontrakter hvor vi skal inddrage drifts erfaringer fra allerede udbudte opgaver. Vi sætter stor pris på at hjælpe hinanden og nå i mål sammen.

Det forventes  at du har kørekort kategori B.

Løn
Som akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. 

For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT, Danmark. Stillingen er placeret i løngruppe 3, sats 2. Provins.  

For både AC og HK gælder det, at den endelige løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer samt at der tilkommer pension i henhold til overenskomsten. 

Ansøgning og kontakt
Vil du vide mere om stillingen, så kontakt teamleder Morten Faber Friis. Send CV og ansøgning hurtigst muligt, da vi løbende vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler. . 

For at søge stillingen klikker du på linket ”Ansøg” og følger instruktionerne.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder