Jobbet "Byggeleder til enheden Bro og Tunnel i Teknik- og Miljøforvaltningen" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Nu kan du komme til at spille en central rolle i renoveringen af Langebro i København. Du kan være med til at sætte dit præg på hovedstaden med din evne til at sikre høj kvalitet i betonrenoveringen af Langebro, ligesom dine kollegaer i Bro og Tunnel gør det for de øvrige broer og bygværker i byen.  

I Teknik- og Miljøforvaltningen har vi ansvaret for at drifte og udvikle byen til gavn for københavnere, brugere og erhvervsliv. Vi drifter og vedligeholder bl.a. omkring 340 bygværker, herunder broer, tunneller og bolværker. Bygværkerne binder byen sammen og er afgørende for trafikkens afvikling både på vejene og over vandet.

De ældste bygværker er fra slutningen af 1800-tallet, og i disse år bygges en række nye vigtige forbindelser, hvor Lille Langebro, Ny bro ved Folehaven og Nordhavnsvej-tunnelen er markante eksempler. Broerne findes i alle størrelser lige fra en lille gangbro i en park til en stor bro som Langebro, der både indeholder mekanik og en stor konstruktion på begge sider af havnen.

Vi søger
Vi søger en engageret og struktureret byggeleder, der fra dag et vil indgå i det store projekt med renovering af Langebros betonkonstruktioner og murværk. Projektet afsluttes i 2025 og er styret af en projektgruppe, der foruden dig som byggeleder består af en projektleder og en projektmedarbejder.

Projektgruppen har ansvaret for kontrakt-, økonomi-, og tidsstyring på projektet, herunder projektering, udførelse og tilsyn samt at sikre en god kommunikation med fx københavnere og andre interessenter. I projektgruppen får I hver dag mulighed for at bringe jeres faglighed og helhedssyn i spil, både i gruppens interne samarbejde, men også i samspillet med dygtige og engagerede kolleger i enheden og på tværs af organisationen.  

Som byggeleder på projektet Renovering af Langebro er dine opgaver fx at

 • være ansvarlig for projektets tidsplan, kvalitet og økonomi under udførelse.
 • indkalde til og afholde byggemøder.
 • føre tilsyn med arbejdets udførelse og kvalitet.
 • styre og beslutte omfang og pris for ekstraarbejder.
 • sikre, at arbejdsmiljøreglerne overholdes.
 • i samarbejde med projektgruppen indgå i udarbejdelse af udbud og kontrahering med entreprenører.
 • indgå i dialog med interne og eksterne samarbejdspartnere, myndigheder samt projektets øvrige interessenter.
 • sikre, at kommunens interesser bliver varetaget i projekterne, blandt andet ved at bevare god dialog til københavnere/naboer, og at bæredygtighed er i fokus under anlægsperioden.

Vi forventer, at du

 • er uddannet ingeniør eller har anden relevant uddannelse, gerne med erfaring inden for bro- og/eller tunnelområdet, men ansøgere med kortvarig faglig erfaring vil også kunne komme i betragtning.
 • har erfaring med/forståelse for at holde overblik over projekter både økonomisk og fremdriftsmæssigt.
 • er ambitiøs, handlekraftig og resultatorienteret.
 • er åben og udadvendt og kan arbejde selvstændigt såvel som projektorienteret.
 • kan kommunikere åbent og inddragende og er god til at videreformidle viden.
 • kommunikerer godt på skrift og i tale på dansk.
 • er initiativrig og har et godt humør.

Om os
Enheden er placeret i afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold. Enhedens ca. 30 medarbejdere har forskellige baggrunde inden for planlægning, anlæg, projektstyring, byggeledelse, arbejdsmiljø, miljøledelse, økonomistyring mv., og alle har stort fokus på samarbejde på tværs af fagligheder.

Vi arbejder i en tværfaglig teamstruktur, hvor alle dels har egne ansvarsområder og dels indgår i løsningen af kollegaers projekter. På den måde sikrer vi en høj grad af vidensdeling. Hvert team er bredt sammensat, hvilket skaber et stærkt fagligt og professionelt miljø, hvor vi supplerer hinanden og har højt til loftet. Vi er engagerede i vores arbejde og stolte af at bidrage til den positive udvikling af København.

Vi tilbyder dig
Vi tilbyder dig en arbejdsplads med et tæt og fagligt inspirerende samarbejde med erfarne og kompetente kolleger. Jobbet indeholder også gode muligheder for personlig og faglig udvikling i en dynamisk offentlig forvaltning. Stemningen er præget af en uformel og løsningsorienteret omgangstone, hvor der også er rum til smil og latter i en travl hverdag.

Vi holder til centralt på Islands Brygge, dog vil der være byggepladskontor på Langebro.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Annette Kjeldsen på 6136 0823.

Søg via "Ansøg" linket senest torsdag den 9. juni 2022.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 24 og 25.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

Mere om Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
I afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold tager vi os af de fysiske forandringer i byen – fra byfornyelses- og klimaprojekter til grønne cykelbølger og asfaltarbejder. Afdelingen består af et sekretariat og tre områder, der i alt omfatter 16 enheder. Du kan læse mere om Teknik- og Miljøforvaltningen og Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold her: Teknik- og Miljøforvaltningen | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk).

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.