I Banedanmark søger vi en byggechef til ledelse af udførelsesorganisationen på nogle af vores store stations- og sporombygningsprojekter. Det vil sige, at du bliver ansvarlig for udførelsen af projekter som sporfornyelses- eller nyanlægsprojekter som Slagelse-Korsør, Nyborg-Odense eller Silkeborg-Galten-Århus. 

Stillingen er placeret i vores udførelsesområde, som varetager ledelsen af alle Banedanmarks anlægsprojekter på tværs af landet med undtagelse af de store programmer Signalprogrammet og Elektrificeringsprogrammet. Vores årlige omsætning i anlægsdivisionen er ca. 4-5 mia. kr., hvoraf langt hovedparten omsættes i forbindelse med udførelsen.

Det er vores mål at udføre vores projekter uden restarbejder, uden ibrugtagningsrestriktioner og uden modtagelse af claims grundet bygherres forhold.    

Det er centralt for Banedanmark at blive bedre til at styre udførelsen af de store projekter samt at etablere bygbarhed som et centralt omdrejningspunkt i projekterne. Det er med det fokus, at stillingen som byggechef er oprettet, og det betyder, at du, udover ledelse af den konkrete udførelsesorganisation, også bliver involveret i planlægningen af de kommende projekter, du leder igennem udførelsen.  

Om opgaven og dine kvalifikationer
I fællesskab med projektdirektøren, og på sigt chefen for udførelsesområdet, får du mulighed for at sætte retning for de projekter, du leder gennem solid planlægning, effektivt tilsyn og systematisk opfølgning med leverandører og interne samarbejdspartnere internt i Banedanmark. 

Som byggechef forventes det, at du har erfaring med udførelse af baneprojekter som tilsyn eller byggeleder, samt at du arbejder systematisk og er god til at følge op og kan stå fast i forhold til at varetage Banedanmarks interesser overfor leverandørerne.

Det er vigtigt, at du har et godt overblik og formår at sætte dig ind i de mange forskellige forhold omkring udførelsen af et stort sporprojekt, og at du kan afveje forskellige forhold med henblik på at sikre fremdriften og kvaliteten undervejs i udførelsen. Det vil være en fordel, hvis der er et eller flere fagområder, som du er særligt stærk i, og at du har kendskab til processen for håndtering af tekniske forhold og krav til dokumentation og jernbanesikkerhed.

I Banedanmark arbejder vi på at implementere en fast struktur omkring vores projekter i alle faser, det gælder også for udførelse, hvor vi fremadrettet vil arbejde med detailudførelsesplaner, som med udgangspunkt i opgaver, mængder, bemanding og fremdrift anvendes til udformning af bygbare projekter og deres udførelse.

På jobbet
Som byggechef kommer du til at medvirke i udførelsen af projekterne, og du kommer til at spille en central rolle i at udforme byggeledelsen og tilsynsorganisationen på dine projekter.

Du vil udover den daglige ledelse af udførelsesorganisationen også være til stede i forhold til opfølgning på fremdrift samt forestå daglige møder og den løbende korrektion af detaljerede udførelsesplaner med entreprenøren.

Du vil i forhold til udførelse arbejde tæt sammen med dit eget team, som udover fagtilsynet bl.a. vil inkludere en planlægger, en LEAN-partner, en Contract Manager og en S&I-koordinator. Når du ikke leder et projekt under udførelse (typisk i vinterhalvåret) vil du indgå i et tæt samarbejde med anlægschefer, projektledere og projekteringsledere om udformningen af dine kommende projekter du skal udføre.

Du vil indgå som del af den samlede ledelse inden for udførelsesområdet og deltage i ledelsesaktiviteter på tværs af området SUSC. 

Du får titlen sektionschef, og du får arbejdssted på vores hovedkontor centralt i København.

Løn
Som akademiker ansættes du som chefkonsulent med personaleansvar efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC.    

For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT, Danmark. Stillingen er placeret i løngruppe 4.    

For både AC og HK gælder det, at den endelige løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer, samt at der tilkommer pension i henhold til overenskomsten. 

Stillingen vil eventuelt kunne besættes på åremål.

Ansøgning og kontakt 
Vil du vide mere, så kontakt projektdirektør Kristian Fevejle Andersen. Send os din ansøgning og CV hurtigst muligt, da vi løbende indkalder til samtaler. 

For at søge stillingen klikker du på linket ”Ansøg” nedenfor og følger instruktionerne.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder