Jobbet "Bliv vores nye kollega inden for strategisk planlægning og styring af it på Forsvarsministeriets område" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Ønsker du at udføre meningsfulde opgaver, der bidrager til Danmarks sikkerhed? Er du interesseret i strategisk planlægning og it-styring, og motiveres du af at gøre en forskel inden for forsvars- og beredskabsområdet sammen med dygtige kolleger? Så har du nu muligheden for at søge en spændende stilling, hvor du vil arbejde med strategisk planlægning og overordnet styring af it-området i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Ballerup.

Om os
Hos FMI har vi ansvaret for at anskaffe, vedligeholde og bortskaffe materiel og it for hele Forsvarsministeriets koncern. Vores vigtigste opgave er at sikre, at vores kolleger i Forsvaret og Beredskabet altid har det rette materiel og it til rådighed, så de kan kæmpe for det, der er værd at kæmpe for.

Som en del af Planlægningsafdelingen er Porteføljekontoret ansvarlig for en række vigtige opgaver, herunder udarbejdelse af strategiske investeringsplaner, opfølgning på projekter og koordinering af forligsopgaver. Vi udarbejder strategiske oplæg til både styrelsens øverste ledelse og departementet og har ansvaret for de overordnede porteføljeprocesser.

Porteføljekontoret har også ansvaret for den løbende opfølgning på, at investeringsplanerne bliver ført ud i livet og er i overensstemmelse med koncernens øvrige planlægning. Vi varetager blandt andet sekretariatsfunktionen i Porteføljekomiteen og det koncernfælles It-porteføljeudvalg. Derudover sikrer vi, at større udviklinger af vores militære og civile kapaciteter bliver synkroniseret med de øvrige styrelser i koncernen.

Vi er en sammensat gruppe bestående af en chef og 12 medarbejdere, der både inkluderer militært personel og civile medarbejdere på akademisk niveau. Vi er organiseret i forskellige teams, herunder et porteføljeteam, et materielteam, et it-team og et forligsteam, men vi arbejder også på tværs og støtter hinanden naturligt.

Vores hverdag er præget af åbenhed og en uformel omgangstone, hvor vi benytter hinandens kompetencer til at skabe de bedste resultater. Vi lægger vægt på høj kvalitet og rettidighed, og det er vigtigt for os at skabe gode rammer for personlig og faglig udvikling. Det er vigtigt for os at skabe gode rammer, hvor vores medarbejdere kan trives både på arbejdet og uden for arbejdstiden. Vi værdsætter og respekterer vores medarbejderes behov for balance mellem arbejde og fritid. Vi har gode muligheder for egen arbejdstidstilrettelæggelse og hjemmearbejde.

Om stillingen
Som en del af Porteføljekontoret vil du være tæt på beslutningsprocesserne i centraladminístrationen og have indflydelse på den fremtidige udvikling for dine kolleger inden for det danske forsvar og beredskab samt resten af koncernen. Du bliver en værdifuld del af vores it-team, der i øjeblikket består af to dedikerede medarbejdere. Din primære opgave vil være at håndtere de faste månedlige porteføljestyringsopgaver og du får ansvar for egne områder baseret på dine kompetencer og interesser. Det kan eksempelvis være løbende udvikling af governance, formidling, nedbrydning og implementering af større forligsaftaler, udarbejdelse af udkast til aktstykker, budgetopfølgning med videre.

Du vil være ansvarlig for at udarbejde oplæg på politisk niveau, hvor du præsenterer strategiske planer og anbefalinger til ledelsen. Din ekspertise vil være medvirkende til at forme, hvordan it-området skal se ud over en længere årrække. Du vil arbejde tæt sammen med andre nøgleinteressenter og bidrage til at definere og implementere strategier, der sikrer en effektiv og sikker it-infrastruktur. Du vil referere til chefen for Porteføljekontoret men vil ofte have direkte dialog med den øverste ledelse i FMI, chefer for relevante fagområder samt andre styrelser og myndigheder.

Vi tilbyder dig en varieret arbejdsdag med mange forskellige opgaver og en spændende hverdag.

Om dig
Som kandidat til stillingen er du enten militær eller civil med gode analytiske evner og en stærk formidlingsevne både mundtligt og skriftligt. Du er udviklings- og helhedsorienteret, strategisk tænkende og har naturligt talent for at opbygge relationer på alle niveauer.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har en bred forståelse for Forsvarsministeriets koncern, som kan være opnået gennem erfaring inden for områder som it eller arbejde i en styrelse eller et departement.

Vi lægger stor vægt på dine relationelle kompetencer, da de vil blive brugt i dialogen med vores tre primære kundeperspektiver: Styrelsens ledelse, Forsvarsministeriets departement og kunderne i form af Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen og Beredskabsstyrelsen.

Vi forventer, at du selvstændigt kan anvende dine kompetencer i forbindelse med kontorets øvrige opgaver. Du vil have mulighed for at påvirke indholdet i din arbejdsdag gennem dialog med dine kolleger, da det er vigtigt for os, at du trives i din rolle og at dine kompetencer bidrager bedst muligt til kontoret.

Vi ser gerne, at du har erfaring med strategisk planlægning og styring af it-områder, porteføljestyring og projektledelse i visse omfang. Men frem for alt forventer vi, at du har en interesse for Forsvaret og Beredskabet, er selvstændig og helhedsorienteret samt har et stærkt drive.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

  • Kan løse opgaver selvstændigt ved at inddrage de nødvendige interessenter.
  • Har veludviklede samarbejdsevner og menneskelige kompetencer.
  • Har overblik og kan håndtere flere opgaver på en struktureret måde.
  • Er løsningsorienteret og har en veludviklet dømmekraft.
  • Trives og motiveres af at have opgaver på både operativt, taktisk og strategisk niveau.

Er du militær, forventer vi, at du er orlogskaptajn/major (M331). Som civil har du en aka-demik uddannelse på kandidatniveau og ønskeligt erfaring fra lignende stilling eller relaterede arbejdsområder.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er slået op civilt og militært.

Som civil:
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i Staten. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne under hele ansættelsen.

Som militær:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorets chef, orlogskaptajn Claus Wiinholt på tlf.: 4013 0647.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du ringe til HR-konsulent Mathilde Schmidt-Lange, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 3266 5818.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2023, og samtaler afholdes løbende. Stillingen er til besættelse den 1. december 2023 eller snarest muligt efter.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning, CV og uddannelsesbevis som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder