Gå til hovedindhold
Jobbet "Barselsvikar til Miljø- og Natursektionen" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Har du lyst til at arbejde med miljø i en professionel statslig virksomhed, så har vi en spændende stilling til dig som miljøsagsbehandler i Team Jord- og Grundvand i Miljøsektionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring.

Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager bl.a. Forsvarsministeriets koncernfælles myndighedsopgaver på miljø- og naturområdet. Forsvarsministeriet er myndighed for Natura 2000, kortlægning af potentielt forurenende arealer på vidensniveau 1 (V1) og fører et forureningsregister for Forsvarsministeriets arealer. 

Miljøsektionens opgaver omfatter bl.a. implementering af miljø- og energiledelse, gennemførelse af miljøundersøgelser og afværgetiltag samt indhentning af myndighedsgodkendelser på miljøområdet.

Miljøsektionen er en dynamisk sektion med 16 medarbejdere inddelt i to faglige teams, hvor du vil blive tilknyttet Team Jord- og Grundvand. Team Jord- og Grundvand består af en faglig leder og 4 sagsbehandlere med arbejdsplads i Hjørring. Der er gode muligheder for faglig sparring både internt i dit eget team samt med de øvrige medarbejdere ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 

Miljøsektion har endvidere en bred berøringsflade med Forsvarsministeriets øvrige styrelser og myndigheder, NATO lande og øvrige nordiske lande samt eksterne samarbejds-partnere.

Om stillingen
Stillingen er placeret ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring. Team Jord- og Grundvand ved Miljøsektionen arbejder med miljø i forhold til forurenet jord- og grundvand og som vores nye kollega i teamet vil dine væsentligste arbejdsopgaver være at varetage:

  • systemansvaret for GeoEnviron i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, herunder licenser, systemopdateringer mv. 
  • V1 kortlægning af Forsvarsministeriet ejendomme.
  • selvstændig sagsbehandling og koordinere udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser, indsatsplaner til beskyttelse af grundvand, monitering af grundvandsforureninger samt gennemførelse af forureningsundersøgelser, afværgeforanstaltninger og akutte oprydninger.
  • rådgivning vedrørende jord- og grundvandsforureninger internt i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse samt indenfor resten af Forsvarsministeriets område (Den Værnsfælles Kommando, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet mv.).
  • rutinemæssig kontakt og bidrage til forhandling med regioner og kommuner på miljø-området. 
  • udbud af forureningsundersøgelser og afværgeforanstaltninger mv.

Du skal påregne en del rejseaktivitet indenfor landets grænser.

Du skal have gyldigt førerbevis til kat. B.

Om dig
Du har en naturvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau f.eks. civilingeniør, geolog, cand.polyt., cand.agro. eller lignende. Du er interesseret i miljøområdet, og ønsker at bidrage aktivt til en professionel håndtering af miljøforhold og opfyldelse af Forsvarsministeriets strategier på miljøområdet. 

Du er en stærk generalist på fagområdet vedrørende forurenet jord- og grundvand med en solid teoretisk og praktisk faglighed. Det er en fordel, hvis du kan dokumentere erfaring med feltarbejde (boretilsyn og prøvetagning). Du kan endvidere anvende miljødatabasen GeoEnviron.

Vi forventer, at du er fleksibel, udadvendt og har gode samarbejdsevner. Du skal kunne arbejde selvstændigt og være god til at formulere dig i både skrift og tale. Du skal selv kunne tilrettelægge og prioritere indsatserne i en travl hverdag. Derudover skal du have en god forståelse for helheden - herunder de brugere, som vi hver dag servicerer.

En stor del af opgaverne løses med bidrag fra eksterne rådgivere via rammeaftaler. Det er derfor væsentligt, at du er god til at koordinere samarbejdet med rådgiverne og en fordel, hvis du har erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale.

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 - 8. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte chef for Miljøsektionen Mette Marie Mygind på telefon 4196 4227 eller faglig leder for Team Jord og Grundvand Maren Kann Hostrup på telefon 2267 9833.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 3266 5991.

Ansøgningsfristen er den 26. november 2017, og ansættelsessamtaler forventes gennemført den 30. november 2017.

Send motiveret ansøgning og CV via "Ansøg" linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder