Gå til hovedindhold

Advarsel

  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Forsvarets Efterretningstjeneste søger assisterende it-sikkerhedsofficer  

Har du stærke kompetencer inden for it-sikkerhed og ISO 27001, og har du samtidig lyst til at arbejde målrettet med sikkerhed, så er det måske dig, vi er på udkig efter som vores nye assisterende it-sikkerhedsofficer.

Er du en af de mange, der har for travlt til at skrive en ansøgning - og ønsker du alligevel at komme i spil til stillingen? Så vis virksomheden din interesse med et klik her, det tager max 2 minutter!

Om os
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er en helt særlig arbejdsplads med et unikt miljø, hvor fokus på sikkerhed er i højsædet, herunder også informationssikkerhed. Du bliver en vigtig spiller i en sikkerhedsorganisation, hvor dedikerede civile og militære medarbejdere med et højt ambitionsniveau stiller høje krav til holdninger, kultur og professionalisme, og hvor sikkerhed tænkes i helheder. 

Opgaven som assisterende it-sikkerhedsofficer omfatter et område, som har særlig bevågenhed i FE`s ledelse, idet bl.a. implementeringen af ISO 27001 prioriteres højt. Opgaven er kompleks, krævende og udfordrende men samtidig meget spændende, og jobbet giver stor mulighed for faglig og personlig udvikling

Om stillingen
Helt overordnet er din primære opgave at støtte FE`s koordinerende it-sikkerhedsofficer i forhold til koordinationen af den interne it-sikkerhed i FE, herunder deltage i den fortsatte implementering og daglige håndtering af ISO 27001 i FE. Derudover varetager du sammen med resten af den faste sikkerhedsorganisation i FE en række daglige, forskelligartede sikkerhedsopgaver. 

Du kommer til at indgå i et professionelt sikkerhedsteam, hvor arbejdsmiljøet er uformelt, og tempoet ofte højt. Opgaveporteføljen har både et langsigtet perspektiv, herunder ift. implementeringen af ISO 27001, såvel som en række opgaver er driftsorienterede og tilpasset en dynamisk hverdag, hvor aktuelle sikkerhedsforhold- og hændelser ofte dikterer dagen og tempoet. Dette stiller krav til både fleksibilitet, struktur og stærk faglig ballast.
Som assisterende it-sikkerhedsofficer har du et tæt samarbejde med både FEs sikkerhedsofficer, FE`
s koordinerende it-sikkerhedsofficer og sikkerhedsorganisationen. Du har selvsagt også et tæt samarbejde med FE``s Afdeling for Teknisk Drift. 

Som assisterende it-sikkerhedsofficer har du stor berøringsflade med mange af FE`s medarbejdere, og der er behov for fleksibilitet ift. din daglige tjeneste, som vil kunne variere mellem FE`s forskellige lokaliteter. Medarbejdersammensætningen i FE er meget alsidig, hvorfor dine kommende kolleger besidder en lang række forskellige faglige kompetencer, lige fra it og antropologi til historie og militærfaglige kompetencer, og du vil i dit arbejde møde en bred vifte af mennesketyper og forskellige funktionsniveauer, hvilket du skal kunne håndtere på en konstruktiv og positiv men samtidig robust måde.

Om dig
Du er en erfaren seniorsergent med en relevant baggrund. Alternativt er du oversergent med stort udviklingspotentiale og er erklæret klar til at gennemføre VUT-II/ML eller du har en civil baggrund - eventuelt også en kombination, men du har helt sikkert arbejdet med it og informationssikkerhed i en årrække, og har konkret erfaring med og uddannelse inden for informationssikkerhed. Alternativt har du en civil uddannelse, som modsvarer de anførte opgaver i stillingen, og du har dokumenteret erfaring med informationssikkerhed fra en større privat eller offentlig virksomhed.

Du har således bred, konkret erfaring med it-sikkerhed, it-projekter og ISO 27001. Du evner at indgå konstruktivt i et team, som samlet kan og vil bidrage til en tydelig korpsånd, og som sigter mod et højt sikkerhedsniveau. Du befinder dig godt med at være mellemleder og assistere i løsningen af opgaver, men du er ikke bange for at tage ansvar og bringe din viden og ideer i spil. Du bidrager proaktivt til at sikre, at sikkerhedsniveauet positivt understøtter FE`s samlede opgaveløsning, der er centreret om at være Danmark udenrigs- og militære efterretningstjeneste, militær sikkerhedsmyndighed og national it-sikkerhedsmyndighed. 
Du har stor grad af selvstændighed, er sikkerhedsbevidst, har personlig og faglig troværdighed, gode formidlingsevner, er handlekraftig og besidder gode samarbejdsevner. Samtidig er du som person fleksibel og udviser helhedssyn ift. sikkerhedsopgaver. Du evner at være med til at gå foran og sikre levering af aftalte produkter til tiden, idet du er god til at planlægge og styre de opgaver, som du får ansvaret for eller bidrager til at løse. Du kan se dig selv som en del af et serviceteam, hvor der ofte er korte tidsfrister, og hvor du med den største selvfølgelighed løser opgaver på tværs af faggrænser og funktionsniveau. 

Kvalifikationskrav:
Relevant uddannelse eller tilsvarende kompetencer

  • Tidligere erfaring som assisterende it-sikkerhedsansvarlig eller assisterende it-sikkerhedsofficer, gerne i en større offentlig eller privat virksomhed
  • Erfaring med implementering og anvendelse af ISO 27001 og i det hele taget med et godt kendskabt til ISO 27000-serien. 
  • Undervisningserfaring.
  • Kendskab til it-netværk; gerne på administratorniveau samt generelt kendskab til risikovurderinger indenfor it-området. 
  • Kendskab til risikohåndteringsplaner for informationssikkerheden samt kendskab til akkrediteringsprocesser for it-systemer.
  • Kendskab til "Bestemmelser for den militære sikkerhedstjeneste" (FKOBST 358-1) er en fordel.

Personlige kompetencer: 
Du har interesse for og lyst til at arbejde med it-sikkerhed og er af natur nysgerrig og har en proaktiv tilgang til udvikling og problemløsning. Du har en høj personlig og faglig troværdighed og har en grundlæggende lyst til at arbejde med mennesker og IT. 

Fra tidligere jobs har du udviklet gode samarbejdsevner og ved at god kommunikation er et vigtigt redskab til at være en stærk kommunikator. 

Du trives med mange og forskelligartede opgaver i et travlt miljø og kan lide at dagene ikke er ens.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling (M231) på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Som civil bliver du aflønnet efter gældende gældende overenskomst. 

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Arbejdssted er Forsvarets Efterretningstjeneste i København.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og vurderes egnet ved helbreds- og tandlægevurderinger.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Personalesektionen på 3332 5566 lokal 763.

Stillingen er ledig fra 1. september og ønskes besat snarest derefter. 

Ansøgning vedhæftet CV og dokumentation for uddannelse skal sendes via "Ansøg" linket.

Din ansøgning skal være FE i hænde senest den 16. august 2017. 

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 34 og ansøgere skal påregne, at FE eventuelt gennemfører jobrelevante test af ansøger i forbindelse med ansættelsesforløbet. 

www.fe-ddis.dk kan du finde oplysninger om FE`s opgaver og værdier samt yderligere information om ansættelsesmæssige forhold.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
København Ø
keyboard_arrow_up
Startdato
02. august 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
16. august 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse