Jobbet "Arbejdsmiljøkonsulent til Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

I område for Mobilitet og Anlæg varetager vi bygherrerollen i kommunens anlægsprojekter og sikrer en effektiv projektstyring samt udførelse. Området er en del af afdelingen for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold i Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) og omsætter årligt for ca. 1 mia. kr. fordelt på ca. 550 aktive anlægsprojekter.

Vi søger en fagligt dygtig arbejdsmiljøkonsulent med stærke kompetencer indenfor arbejdsmiljøkoordinering i alle faser fra projektering til anlæg.

Vi er dygtige sammen
Du bliver én af vores to arbejdsmiljøkonsulenter i Område for Mobilitet og Anlæg. Som arbejdsmiljøkonsulenter er I med til at sikre, at vores pligter som bygherre, opfyldes, og at de dermed forbundne opgaver løses i henhold til gældende lovgivning. Vores vision er effektivt at sikre indarbejdelse af arbejdsmiljøhensyn i anlægsprojekterne og generelt være med til at præge udviklingen på arbejdsmiljøområdet i en positiv retning. Arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen skal være værdiskabende for den videre proces; både i anlæg og drift.

Du bliver sparringspartner for hele afdelingen for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, og her skal du samarbejde med et tværfagligt team af projekt- og byggeledere samt udbudsjurister. Herudover vil dit daglige arbejde også være præget af vores eksterne samarbejdspartnere, eksterne arbejdsmiljøkoordinatorer, rådgivere og entreprenører, og her bliver du deres sparringspartner om arbejdsmiljørelaterede spørgsmål. Du bliver fysisk placeret i enheden Bro og Tunnel, i Teamet Projekt Support, hvor dine kolleger alle arbejder med forskellige supportfunktioner for bygherreorganisationen i TMF. Dine opgaver omfatter bl.a.:

 • Rådgivning af kollegaer i afdelingen for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold om håndtering af arbejdsmiljøforhold i anlægsprojekter både i projektering og udførsel.
 • Registrering af nærved-hændelser og ulykker i anlægsprojekterne og opfølgning på ulykkesstatistikken herunder rapportering til ledelsen.
 • Udvikling af system til indsamling af erfaringer fra driften og sikre at disse kommer nye anlægsprojekter til gode.
 • Granskning af projektmateriale i projekteringsfasen med henblik på arbejdsmiljøkoordineringen.
 • Tilsyn med arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen, som udføres af både hovedentreprenør og rådgiver.
 • Auditering af igangværende anlægsprojekter i udførsel.
 • Afholde årlige netværksmøder både internt og eksternt om arbejdsmiljøkoordinering.
 • Afholde interne kurser om bygherrens rolle, og hvordan denne bedst rammesætter og kvalitetssikrer arbejdsmiljøkoordinators arbejde.
 • Vedligeholde og løbende videreudvikle vores interne paradigmer

Vi lægger vægt på, at du arbejder selvstændigt, men samtidig forstår at indgå i et team af professionelle kollegaer, hvor der også er tid til fælles læring og til, at du kan udvikle dig selv og erhverve nye kompetencer.

Arbejdsmiljøkonsulent, der navigerer sikkert
Du er en engageret og dynamisk person med minimum 5-10 års erfaring (mindre erfaring kan også komme i betragtning) med arbejdsmiljølovgivningen og med arbejdsmiljøarbejde inden for projektering og udførelse. Du har f.eks. erfaring fra en stilling hos Arbejdstilsynet, Branchearbejdsmiljørådet, en offentlig eller privat bygherre, fra en projekterende rådgivervirksomhed eller som arbejdsmiljøkoordinator hos en større entreprenørvirksomhed.

Du har erfaring med arbejdsmiljøkoordinering, og vi sætter pris på, hvis du har indblik og/eller forståelse for ledelse af anlægsprojekter. Det er en fordel, at du har kompetencer eller erfaring indenfor

 • kommunikation, formidling og afholdelse af kurser/workshops
 • formidling og implementering af nye processer og regler i anlægsprojekter
 • udbud og kontraktstyring af både teknisk rådgivning og af entreprenørarbejde
 • offentlig forvaltning og arbejdet i en politisk ledet organisation

Herudover lægger vi vægt på, at du har overblik, og at du har stærke evner med hensyn til at prioritere og strukturere opgaver undervejs i processen. Du har personlig gennemslagskraft og mestrer naturligt samarbejdets mange facetter.

Du opleves som imødekommende og konstruktiv, og du kommunikerer direkte, åbent og inddragende. Du taler og skriver et velformuleret dansk, ligesom du også behersker it-programmer på brugerniveau,

Et kompetent, udviklende og engageret arbejdsklima
Vi lægger vægt på et uformelt og inspirerende arbejdsklima med fokus på læring og kompetenceudvikling samt samarbejde med gode kolleger. Jobbet rummer mange udviklingsmuligheder og udfordringer, både fagligt og personligt. Derudover tilbyder vi dig en gennemsnitlig 37 timers arbejdsuge inklusive frokost, idet vi lægger vægt på et afbalanceret forhold mellem arbejdsliv og familie-/fritidsliv.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønniveauet i stillingen vil være afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Hertil kommer pension.

Er du blevet nysgerrig?
Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte arbejdsmiljøkonsulent Anne M. Anttila på 2916 9512 eller enhedschef Annette Kjeldsen på 6136 0823.

Du kan læse mere om TMF og Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold her.

NB! Vedhæft din ansøgning og CV. Øvrige relevante dokumenter som eksamensbeviser eller lignende har du lejlighed til at medbringe ved en eventuel samtale.

Søg via "Ansøg" linket senest onsdag den 30. november 2022

Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater i uge 49 og 50.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.