Jobbet "Arbejdsmiljøkonsulent til bygge- og anlægsprojekter" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

I den hurtigt voksende sektion Arbejdsmiljø & Beredskab har vi et højt ambitionsniveau, og vi arbejder strategisk på at styrke arbejdsmiljø og beredskab internt i HOFOR.  

Vi fungerer som interne konsulenter, og vi varetager bygherrens arbejdsmiljøkoordineringen i projekterings- og udfø-relsesfasen af HOFORs mange bygge- og anlægsprojekter. Med årlige investeringer i milliardklassen kommer vi bredt omkring: Ny flisfyret kraftværksblok på Amagerværket, ombygning og renovering af vandværker, klimatilpasningspro-jekter, såsom skybrudssikring, omlægning af fjernvarme fra damp til vand, etablering af fjernkøling og vindmøller. Sideløbende udfører vi arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med den løbende udbygning og vedligeholdelse af forsyningsledningerne indenfor HOFORs driftsområder: spildevand, fjernvarme, vand og bygas, samt energiprodukti-onen på Amagerværket. 

Som arbejdsmiljøkonsulent vil du deltage i arbejdsmiljøkoordineringen i projekterings- og udførelsesfasen af bygge- og anlægsprojekter i HOFORs opgaveportefølje. Dine primære arbejdsopgaver bliver, at: 

 • Koordinere arbejdsmiljø i projektering og udførelse i tæt dialog med projektafdelingen eller vindafdelingen.
 • Udarbejde og følge op på risikovurdering (HAZID).
 • Føre tilsyn med projekter.
 • Deltage i byggemøder.
 • Yde intern rådgivning og undervisning inden for arbejdsmiljø.

Du indgår i et fagligt stærkt team bestående af 13 engagerede og dygtige kolleger, som brænder for arbejdsmiljøsa-gen, og som i fællesskab løfter opgaver inden for hele arbejdsmiljøområdet i HOFOR. Vi kommer med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og erfaringer, hvilket skaber en god dynamik når vi vidensdeler og sparrer med hinanden om vores opgaver. Teamet er kendetegnet ved en uformel omgangstone, og der er plads til at grine med hinanden. I det daglige vil du være en del af den mindre gruppe af kolleger, der er tilknyttet projektområdet. 

Faglig kompetence samt kommunikations- og samarbejdsevner

Vi forestiller os, at du har en uddannelse som ingeniør, miljøtekniker, cand.scient, laborant eller anden relevant faglig baggrund. Vi ser gerne, at du har minimum 3-5 års erfaring inden for arbejdsmiljøområdet. Du må desuden gerne have erfaring med:  

 • Arbejdsmiljølovens krav udmøntet i bygherrebekendtgørelsen.
 • Arbejdsmiljøkoordinering i projekterings- og udførelsesfasen på offshore- og eller vindmølleprojekter og byggerier.
 • Arbejdsmiljøkoordinering i projekterings- og udførelsesfasen i bygge- og anlægsprojekter, gerne større pro-jekter.
 • Arbejdsmiljøtilsyn på bygge- og anlægspladser med eksterne entreprenører.
 • Risikovurdering, Plan for Sikkerhed og Sundhed, arbejdsmiljøjournaler og tilsvarende dokumentation.  
 • Analyse af arbejdsulykker og nærved-hændelser 

Foruden dine faglige kompetencer lægger vi vægt på dine personlige egenskaber. Stillingen har generelt en bred kontraktflade både i organisationen og eksternt til entreprenører, rådgivere mv. Vi lægger vægt på, at du er udadvendt, har gennemslagskraft og kan udvise myndighed og agere professionelt i forhold til de mange eksterne samarbejds-partnere, som du dagligt mødes med. Det er vigtigt, at du er god til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 

Vi forventer at du er en holdspiller, som bidrager til sektionens og HOFORs mål. Du skal have lyst til at dele din viden og skabe resultater gennem et godt samarbejde, og du skal kunne arbejde struktureret og bevare overblikket.

Det er desuden et krav, at du er i besiddelse af gyldigt kørekort til personbil, kategori B.

Bliv en del af en større udvikling

I HOFOR skaber vi fremtidens forsyning. Vi udvikler bæredygtige forsyningsløsninger, der kan håndtere klimaforan-dringer og miljøhensyn, så kommende generationer også kan få varme i stuen, gas på komfuret og rent drikkevand i hanen. Vi sørger desuden for, at spildevand og regnvand fjernes på en forsvarlig og miljørigtig måde, ligesom vi også sørger for miljørigtig afkøling i erhvervsejendomme, og vi opfører vindmøller. 

Du kan læse mere på hofor.dk/baeredygtige-byer 

Klar til at ansøge?

Har du konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte arbejdsmiljø- og beredskabschef, Karsten Bach Christensen på telefon 27954200 eller arbejdsmiljøkonsulent, Jens Rasmussen på telefon 27954118

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2020.

Vi forventer løbende at holde ansættelsessamtaler, og opfordre dig til at sende din ansøgning hurtigst muligt.  

Forventet ansættelse fra 1. september 2020.

Ansøgninger modtages kun gennem vores online rekrutteringssystem. Klik på ”Ansøg”.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.